Bài tập thiết kế web với html

Chú ý: Mỗi sinh viên phải thực hiện đúng tiến độ được giao ( sinh viên nào không thực hiện đúng và đủ tiến độ sẽ được xem như không có điểm)


36 comments

Thông báo:
1. Những sinh viên nào muốn đổi chủ đề hoặc chưa đăng ký chủ đề phải đăng ký lại trước ngày 24/8/2013 với giáo viên hướng dẫn. Đăng ký sau ngày 24/8/2013 được xem là chủ đề không hợp lệ và không được tính điểm.
2. Tất cả sinh viên khi báo cáo tiến độ làm bài đều phải báo cáo qua Website, Phần chương trình sẽ được lớp trưởng tập hợp lại rồi gửi cho giáo viên hướng dẫn vào địa chỉ hòm thư điện tử của giáo viên.
3. Ngày báo cáo tiến độ lần 1 trong ngày 26/8/2013 (chỉ báo cáo trong 1 ngày).

Reply

Phạm Văn Tới
B7Th1
Làm xong được phần cơ bản
Baner +logo : sưu tầm và chỉnh sửa đôi chút
BÀi làm sử dụng các cặp thẻ cơ bản

Reply

Họ tên:Nông Hồng Việt
Lớp:B7TH1
Đã làm được logo và thanh menu
Các cặp thẻ đã dùng:
+thẻ table,tr,td,form,input để tạo thanh tìm kiếm
+thẻ tr,td,style,ul,li để tạo thanh menu
+thẻ marquee để tạo hiệu ứng ảnh chạy

Reply

- Họ và tên: Bùi Đức Nhã
- Lớp: b7th1
(*)Sau đây là nhưng phần e đã làm được trong trang web của mình
- Chuyển từ html sang css ta dùng cặp thẻ: style type="text/css"
- Tiêu đề
+ dùng cặp thẻ: title cho phần mở đầu cho tài liệu
+ h1 để đặt tiêu đề cho phần nội dung của tài liệu
- logo
+ dùng cặp thẻ: div và img src=
- thanh menu
+ dùng thẻ cặp thẻ : ul và li để định dạng danh sách thông thường
+ dùng thẻ a để đặt link cho thanh menu
!--end--

Reply

BÀI TẬP THIẾT KẾ WEB VỚI HTML:
1- Họ và tên: Trần Hoài Nam
2- Lớp B7TH1
3- Tiến Độ: Hoàn thành Trang chủ
4- Kĩ Thuật: HTML
5- Bố cục Trang Web: 3 cột, 3 dòng

Reply

báo cáo tiến độ thiết kế website:
họ tên:nguyễn văn nhất
lớp:B7TH1
Nội dung:
*đã làm được:logo,baner,menu

-nguồn gốc logo: www.cinet.gov.vn
-menu gồm 5 phần:trang chủ,văn hóa,du lịch,đặt tour,liên hệ


-sử dụng kĩ thật html.

Reply

Nguyễn Thanh Tùng
Lớp B7TH1
Bài báo cáo tiến độ thiết kế web với html
Nội dung
* đã làm được logo và baner và menu Trang chủ
sử dụng các cặp thẻ cơ bản

Reply

Họ tên:Lương Thu Thủy
Lớp:B7TH1
Đã làm được logo,baner và thanh menu
Các cặp thẻ đã dùng:
+ h1 để đặt tiêu đề cho phần nội dung của tài liệu
+ dùng cặp thẻ: div và img src= để tạo logo
+ ul và li để định dạng danh sách thông thường
+ cặp thẻ marquee để dùng hiệu ứng chữ chạy
+ dùng thẻ a để đặt link cho thanh menu

Reply

Họ tên: Nguyễn Minh Đức
Lớp: B7TH1
-Những phần đã làm được-
+Banner: Hình ảnh sưu tầm trên mạng, chỉnh sửa bằng photoshop đôi chút, sau đó dùng phần mềm Flash intro banner để tạo hiệu ứng cho banner với đuôi swf
+Logo sưu tầm
+Thanh menu dùng với dạng text không dùng bằng hình ảnh.
Bài làm đùng các cặp thẻ cơ bản:
+div , <embed src= chèn banner
+<marque để tạo chữ chạy
+<a để đính kèm link
+<body background để tạo ảnh nền cho trang web
Các hình ảnh và quản cáo đc sưu tầm và tham khảo trên mạng

Reply

Họ và tên:Lương Thu Thủy
Lớp:B7TH1
Báo cáo tiến độ lần 2:
+ Đã hoàn thiện trang chủ
+ Bài làm sử dụng các cặp thẻ cơ bản.

Reply

Họ tên: Nguyễn Minh Đức
Lớp : B7TH1
Báo cáo tiến độ lần 2:
+ Đã chỉnh sửa lại trang chủ đôi chút (thêm chuột, thêm quảng cáo)
+ Tạo thêm được nhiều trang con
+ Bài làm vẫn sử dụng các cặp thẻ cơ bản như lần một, giao diện giống với trang chủ nhưng được thay đổi nội dung.

Reply

Họ và tên:Nông Hồng Việt
Lớp:B7TH1
Báo cáo tiến độ lần 2: bài làm vẫn như cũ do máy e bị hỏng,chưa sửa được,e sẽ hoàn thành bài làm vào lần báo cáo tiến độ thứ 3. E đã thay đổi đề tài từ Thời trang sang Du lịch từ ngày 26/08.

Reply

Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Lớp B7TH1
Báo cáo tiến độ lần 2: dúng các cắp thẻ cơ bản.
Hoàn thiện trang chủ và trang giới thiệu.
giao diện vẫn giống trang chủ có chút thay đổi

Reply

HỌ VÀ TÊN : VŨ CÔNG THUÂN
LỚP :B7TH1
BÁO CÁO TIẾN DỘ LẦN 2
+thiết kế và hoàn thiên phần trang chủ và giới thiệu

Reply

Họ và tên: Hà Văn Thuận
Lớp: B7TH1
Báo cáo tiến độ lần 2: + Đã làm xong phần trang chủ
+ Dùng các cặp thẻ cơ bản

Reply

HỌ VÀ TÊN : ĐINH CÔNG HỒNG
LỚP : B7TH1
BẲNG BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LẦN 2
+)banner + logo đã làm xong ( lấy trên web)
+)hoàn thành các thanh công cụ và chèn hình ảnh

Reply

Họ và tên: Trần Hoài Nam
Lớp B7TH1
Báo cáo tiến độ lần 2:
+)Hoàn thành toàn bộ trang web
+)Sử dung cặp thẻ html cơ bản + kĩ thuật Css

Reply

Hôm qua nhà em mất điện nên 5/9/2013 em mới báo cáo được !!
Họ và tên : Phạm Văn Tới
Lớp B7TH1

-----o0o----- Báo cáo tiến độ lần 2 -----o0o-----

- Hoàn thành cơ bản trang web
- Nội dung đã được chỉnh sửa đôi chút
- Bài làm với những cặp thẻ cơ bản đã được học và thêm 1 vài cặp thẻ sưu tầm

---------

Reply

hôm qua ở e mất mạng e không gửi bài được hôm nay e gửi bài bù
Họ tên: Chu Văn Thăng
Lớp B&TH1
Bao cáo tiến độ 2
Bài báo cáo tiến độ thiết kế web với html
Nội dung
* đã làm được logo và baner và menu Trang chủ
sử dụng các cặp thẻ cơ bản

Reply

HỌ TÊN: NGUYỄN MINH VƯƠNG
LỚP: B7TH1
E bị trục trặc trong vấn đề gửi lên web của cô e đã gửi nhiều lần cho cô mà không được. lần này không biết có được không nữa.
Báo cáo tiến độ 1 và 2:
Hoàn thành trang chủ
Sử dụng các cặp thẻ cơ bản

Reply

họ tên: nguyễn văn nhất
lớp:B7TH1
Báo cáo tiến độ lần 2:
hoàn thành cơ bản trang wweb,sử dụng các cấp thế cơ bản.
sử dụng kĩ thuật html

Reply

Họ và tên: lương Thu Thủy
Em đã gửi bài tập about qua mail.

Reply

Nguyễn Thanh Tùng
B7TH1
Báo cáo đã hoàn thành bài thục hành thiết kế web
chủ đề thời trang : Có chỉnh sửa nhiều chỗ dùng
Dùng các cặp thẻ cơ bản và thiết kế web bằng design
nội dung khá là cơ bản

Reply

Nguyễn Văn Thịnh
B7TH1
Báo cáo đã hoàn thành bài thiết kế web
chủ đề thời trang.
sử dụng các cặp thẻ cơ bản

Reply

Nông Hồng Việt
B7TH1
Báo cáo tiến độ đợt 3: đã gần hoàn thành. Dùng các cặp thẻ cơ bản và thiết kế web bằng design

Reply

NGUYỄN MINH VƯƠNG
B7TH1
Báo cáo tiến độ đợt3:
Hoàn thành(gần).
Thiết kế web bằng code.

Reply

Nguyễn minh Đức
B7TH1
Báo cáo tiến độ đợt 3:
Đã hoàn thành web:
nội dụng không thay đổi lắm so với đợt 2: hoàn thành thêm các trang phụ và chỉnh sửa các trang liên quan

Reply

Lương Thu Thủy
B7TH1
Báo cáo tiến độ lần 3:
+ Đã hoàn thành gần hết bài web
+ Thiết kế bằng design
+ Dùng cặp thẻ cơ bản

Reply

Bùi Quốc Cường
B7TH1
báo cáo đã hoàn thành bài web
thiết bằng design
sử dụng các phương pháp cơ bản

Reply

trần văn hùng
B7TH1
báo cáo tiến độ đợt 3 :
đã hoàn thành hết wed nhưng có 1 số lỗi nhỏ ạ
thiết kế bằng déign
dùng các cặp thể cơ bản

Reply

Họ và tên: Trần Hoài Nam
Lớp B7TH1
Báo cáo tiến độ lần 3:
+)Hoàn thành toàn bộ trang web, có chỉnh sửa đôi chút so với tiến độ lần 2
+)Sử dung cặp thẻ html cơ bản + Một số phần thiết kế bằng Design

Reply

Bùi Đức Nhã
B7TH1
Báo cáo đã hoàn thành trang web

Reply

Bạn Bùi Quốc Cường gửi lại bài tập web cá nhân lại cho giáo viên.

Reply

Nông Hồng Việt
Lớp B7TH1
Bài web cá nhân đã hoàn thành, e gửi lại bài web

Reply

Chu Văn Thăng
B7TH1
báo cáo đã hoàn thành thiết kế web

Reply

Nguyễn MInh Đức
Lơp B7TH1
Báo cáo đã hoàn thành thiết kế web,
Đã gửi quá mail
Tên trang web là: Thời trang nữ

Reply

Post a Comment