Danh sách điểm danh hàng ngày

Chú ý:  
- Sinh viên theo dõi vào Số thứ  tự (TT) ở bảng Điểm danh hàng ngày bên dưới để lấy bài tập theo đúng số TT.
- Sinh viên nào lấy bài tập không đúng theo số TT sẽ xem là không có bài tập cá nhân nộp cho Giáo viên.

TT
Họ và tên
Điểm danh hàng ngày
13/8
15/8
20/8
22/8
27/8
29/81.        
Khổng Tuấn Anh

2.        
Phùng Quang Anh

3.        
Trần Hoàng Anh

4.        
Vũ Thị Lan Anh

5.        
Đào Thị Bình

6.        
Bùi Quang Dương

7.        
Đào Mạnh Đạt

8.        
Nguyễn Thiên Đức

9.        
Phạm Vũ Đức

10.     
Vũ Tiến Hải

11.     
Nguyễn Thị Hằng

12.     
Trần Công Hoàn

13.     
Trương Ngọc Huân

14.     
Trương Ngọc Hùng

15.     
Nguyễn Văn Khanh

16.     
Nguyễn Thành Lâm

17.     
Nguyễn Thị Ngọc Lâm

18.     
Phan Thùy Linh

19.     
Vũ Thùy Linh

20.     
Vũ Thị Mai Loan

21.     
Phạm Phi Long

22.     
Mai Quốc Mạnh

23.     
Lâm Lê Nam

24.     
Hà Tuấn Nghĩa

25.     
Đặng Minh Ngọc

26.     
Vũ Anh Phi

27.     
Đồng Mai Phương

28.     
Nguyễn Thu Phương

29.     
Phạm Thị Quỳ

30.     
Hoàng Ngọc Sơn

31.     
Nguyễn Mạnh Thắng

32.     
Trần Văn Thắng

33.     
Lương Quang Thịnh

34.     
Đinh Thị Trang

35.     
Phạm Thị Trang

36.     
Trần Ngọc Tú

37.     
Nguyễn Đức Vinh

38.     
Đỗ Thị Như Yến

39.     
Nguyễn Minh Thành

40.     
Nguyễn Hoàng Giang

41.     
Đàm Văn Ly

42.     
Phạm Thanh Hà

43.     
Hà Văn Khín

44.     
Lê Văn Chương

45.     
Bùi Thị Vân Hiền

46.     
Đỗ Hoàng Linh

47.     
Nguyễn Hồng Cúc

48.     
Mai Vũ Dũng

49.     
Nguyễn Thanh Dũng

50.     
Lê Thị Giang

51.     
Hoàng Thanh Hải

52.     
Dương Văn Hoành

53.     
Nguyễn Huy Hùng

54.     
Đinh Thị Bích Huyền

55.     
Nguyễn Thị Hương

56.     
Nguyễn Công Lương

57.     
Nguyễn Thị Diễm My

58.     
Nguyễn Thị Ly

59.     
Nguyễn Kim Tuấn

60.     
Nguyễn Trà My

61.     
Trịnh Xuân Nam

62.     
Nguyễn Thiên Tân

63.     
Đinh Hải Thành

64.     
Nguyễn Trung Thành

65.     
Duy Thái

66.     
Ngô Văn Thắng

67.     
Dương Văn Tiệp

68.     
Đào Văn Toàn

69.     
Lê Thị Thanh Vân

70.     
Nguyễn Văn SơnPost a Comment