Lịch thi hết môn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 1. Lịch thi hết môn Tin học ứng dụng tài chính - ngân hàng vào lúc 13h30, ngày 12/09/2013, tại phòng P203, nhà F. 2. Hình thức thi: trên máy tính. 3. Thời gian thi: 30p/1 lượt. 4. Sinh viên được phép mang tài liệu vào phòng thi như: vở chép, sách giáo khoa của môn học. Chú ý: 1. Sinh viên không hoàn thành đủ các đầu điểm theo yều câu của nhà trường sẽ không đủ điều kiện thi. - Điểm chuyên cần. - Điểm hệ số (hệ số 1, hệ số 2). 2. Sinh viên nào mang tài liệu không đúng theo mục 4 ở trên sẽ bị cấm thi tại chỗ.

Post a Comment