Phần mềm CorelDraw12

Các bạn Download phần mềm Corel Draw tại đây nha:
phần 1:  link 1
phần 2:  link 2
Phần 3:  link 3

Chú ý:
    Sinh viên download cả 3 phần về, giải nén vào một thư mục, sau đó cài đặt như hướng dẫn

2 comments

Chú ý:
- Sinh viên download 3 file trên về máy, rồi giải nén cả 3 file vào cùng một thư mục.
- Cài đặt như bình thường.

Reply

phần mềm CorelDraw12

Reply

Post a Comment