Phần mềm Visual FoxPro 9.0

Sinh viên các lớp Tài chính ngân hàng download phần mềm về cài đặt trên máy tính. Thứ 5 tuần này sinh viên mang theo máy tính để thực hành:

Phần mềm Visual FoxPro 9.0

http://www.mediafire.com/download/01bdiyr43ip9u1b/VFP9_sp2.exe
Key FoxPro 9.0: "W7YCJ-2RRMD-MMHGG-3MB7C-VBMYB"

http://www.mediafire.com/download/pf7xto20pt4dm5q/Microsoft_Visual_FoxPro_8.rar
loading...

Post a Comment