Bài tập thiết kế web với html - Buổi 8

Sinh viên download phần thực hành buổi số 8 - Môn Thiết kế web với html: Tại đây
CHỦ ĐỀ
ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ

Văn hóa, du lịch
CNTT
Nhà hàng, khách sạn, Ẩm thực
Ngân hàng, Tài chính
Thời trang
Kỹ thuật sử dụng trong website
Sự hài hòa của website
(bố cục, màu sắc)
Khả năng thuyết trình
HỌ TÊN
Nguyễn Xuân Tùng;
Nguyễn Minh Đức;
Nguyễn Duy Bình;

Bùi Đức Nhã;Nguyễn Nhật Lệ
Trần Văn Hùng.
Đinh Công Hồng;

Hà Văn Thuận;Vũ Công Thuân.
Hoàng Mạnh Thường;
Nguyễn Đức Trọng;

Nguyễn Đức Thắng;Phạm Văn Tới;
Đoàn Quyết Thắng;
Đỗ Ngọc Hiển;

Chu Quang An;Trần Đình Thông;
Nguyễn Tiến Anh;
Phạm Quang Việt;

Lèng Văn Hiệu;Trần Hoài Nam;Nguyễn Tuấn Anh;Nguyễn Văn Nhất;Chu Văn Thăng;Nguyễn Minh Vương;Nguyễn Thanh Tùng;Nguyễn Trọng Nghĩa;Vũ Minh Tân;Nguyễn Đức Hoàng;Lê Thị Nghĩa;Bùi Văn Giang;Lương Thu Thủy;Bùi Quốc Cường;Ngày 19 – 26: Báo cáo tiến độ làm website lần 1
Ngày 27/8 – 4/9: Báo cáo tiến độ làm website lần 2
Ngày 9 – 16/9: Báo cáo tiến độ làm website lần 3
Post a Comment