Danh sách cấm thi của ngành Tài chính - Ngân hàng

TT
Họ và tên
Điểm danh hàng ngày
Điểm
Ghi chú
13/8
15/8
20/8
22/8
27/8
29/8

3/9
5/9
cc
Số 1
Số 2

1.      
Khổng Tuấn Anh
v
v
v
v
v
v

v
v
0
0
5
Học lại (hl)
2.      
Phùng Quang Anh
v
v
v

v
v

v
v
0
0
0
hl
3.      
Trần Hoàng Anh
v
v
v
v
v
v

v
v
0
0
0
hl
4.      
Vũ Thị Lan Anh
v


-


Ch


8
8.5
5

5.      
Đào Thị Bìnhv


Ch


8
8
9

6.      
Bùi Quang Dương
m

v


7
0
0
Không đủ điều kiện thi (ct)
7.      
Đào Mạnh Đạt
v
v
v
v
v
v

v
v
0
0
0
hl
8.      
Nguyễn Thiên Đức
v

v
v


Ch
v
v
0
0
0
hl
9.      
Phạm Vũ Đức

v
m


6
5
5

10.   
Vũ Tiến Hải
v
v
v
v
v
v

v
v
0
0
0
hl
11.   
Nguyễn Thị Hằngv


Ch


8
0
0
ct
12.   
Trần Công Hoàn-


Ch


9
4.5
4

13.   
Trương Ngọc Huân
v
v
v
v
v
v

v
v
0
0
0
Hl
14.   
Trương Ngọc Hùng
v
v
v
v
v
v

v
v
0
0
0
Hl
15.   
Nguyễn Văn Khanh


v
7
v

Ch


6
4.5
7

16.   
Nguyễn Thành Lâm
m
M
v
v
v
v


v
0
0
0
Hl
17.   
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
v

v


v


v
5
8
0
Hl
18.   
Phan Thùy Linh

v

v


Ch


6
8
0
Hl
19.   
Vũ Thùy Linh


v
v
v
6
0
8
Hl
20.   
Vũ Thị Mai Loan


Ch


9
8
5

21.   
Phạm Phi Long
v
v

-

6
6
5

22.   
Mai Quốc Mạnh
m

v
v
v

Ch
v
v
0
0
0
Hl
23.   
Lâm Lê Nam
v
v
v
v
v
v

v
v
0
0
0
Hl
24.   
Hà Tuấn Nghĩa
m
v

-

m
Ch


6
5
5

25.   
Đặng Minh Ngọc
v
v

v


Ch
v
v
0
4.5
0
Hl
26.   
Vũ Anh Phiv
v
m
Ch


6
0
0
Hl
27.   
Đồng Mai Phươngv
v
v6
6
0
Hl
28.   
Nguyễn Thu Phương
v

V

v
v
Ch
v

0
8
0
Hl
29.   
Phạm Thị Quỳ


Ch
v

8
0
0
Ct
30.   
Hoàng Ngọc Sơn
v


-


Ch


6
5
6

31.   
Nguyễn Mạnh Thắng
mv

Ch


7
0
0
Ct
32.   
Trần Văn Thắng
v

M


7
5
5

33.   
Lương Quang Thịnh
v
v
V
v
v
v

v
v
0
0
0
Hl
34.   
Đinh Thị Trang


Ch


9
8
6

35.   
Phạm Thị Trang
v
m
Ch


6
6
5

36.   
Trần Ngọc Tú
v
v
V
v
v
v

v
v
0
0
0
Hl
37.   
Nguyễn Đức Vinh


V


8
9
9

38.   
Đỗ Thị Như Yến

v
MCh


6
5
5

39.   
Nguyễn Minh Thành9

9
9
9

40.   
Nguyễn Hoàng Giang

v
VCh

v
6
4.5
0
Hl
41.   
Đàm Văn Ly
v
v
V
v
v
v

v
v
0
0
0
Hl
42.   
Phạm Thanh Hà

v
Ch
v

6
8
0
Hl
43.   
Hà Văn Khín
v


v
v
v
Ch
v
v
0
0
0
Hl
44.   
Lê Văn Chương
v
v
V
v
v
v

v
v
0
0
0
Hl
45.   
Bùi Thị Vân Hiền
v
v
V
v
v
v

v
v
0
0
0
Hl
46.   
Đỗ Hoàng Linh
v
v
V
v
v
v

v
v
0
0
0
Hl
47.   
Nguyễn Hồng Cúc
v
v
V
v
v
v

v
v
0
0
0
Hl
48.   
Mai Vũ Dũng
v

VCh
v
v
5
0
0
Hl
49.   
Nguyễn Thanh Dũng
v
v
V
v
v
v

v
v
0
0
0
Hl
50.   
Lê Thị Giang


vCh
v

6
8
1

51.   
Hoàng Thanh Hải
vmm
6
5
5

52.   
Dương Văn Hoành
v
m
Ch


6
4.5
0

53.   
Nguyễn Huy Hùng
v
v
V
v
v
v

v
v
0
0
0
Hl
54.   
Đinh Thị Bích Huyền
v

V
v
v
5
6
0
Hl
55.   
Nguyễn Thị Hương

v
V
v
v
v

v
v
0
0
0
Hl
56.   
Nguyễn Công Lương
m

V

v
6
6
4
Hl (duoc thi)
57.   
Nguyễn Thị Diễm My
v
v
V
v
v
v

v
v
0
0
0
Hl
58.   
Nguyễn Thị Ly
v
v
V
v
v
v

v
v
0
0
0
Hl
59.   
Nguyễn Kim Tuấn
v
v
V
v
v
v

v
v
0
0
0
Hl
60.   
Nguyễn Trà My

M
V


6
6
5

61.   
Trịnh Xuân Nam

v
-Ch


8
8
0
Ct
62.   
Nguyễn Thiên Tân
m

M

v
6
8
0
ct
63.   
Đinh Hải Thành
v
v
V
v
v
v

v
v
0
0
0
hl
64.   
Nguyễn Trung Thành
m
v7
6
4

65.   
Duy Thái
v
v
V
v
v
v

v
v
0
0
0
hl
66.   
Ngô Văn Thắng
v
v
V
v
v
v

v
v
0
0
0
hl
67.   
Dương Văn Tiệp
v
v
V
v
v
v

v
v
0
0
0
hl
68.   
Đào Văn Toàn
vm

Ch


6
4.5
0

69.   
Lê Thị Thanh Vân
v
8
6
5

70.   
Nguyễn Văn Sơn
v
m


m

Ch


5
4.5
5


9 comments

Sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng học môn Tin học ứng dụng có gì thắc mắc về thông tin học lại và cấm thi phải phải hồi với giáo viên hướng dẫn trước ngày 12/09/2013.

Reply

Sao stt 60 Nguyễn Trà My. Có đủ điểm. Không nghỉ quá buổi. Cô lại chú thích "hl".

Reply

Số 62 Nguyễn Thiên Tân cô xem lại điểm với bài tập cho em...

Reply

Những sinh viên sau thuộc đối tượng phải học lại và cấm thi như sau:
1. Học lại: Nghỉ từ 2 buổi học trở lên (3đvht)
2. Cấm thi (không đủ điều kiện thi): Thiếu các đầu điểm theo quy định của trường như (điểm chuyên cần (cc); điểm hệ số 1; điểm hệ số 2).

Reply

côi ơi! stt 50: Lê Thị Giang. có đủ điểm, k nghỉ quá số buổi quy định, Cô lại nghi chú thích lá " học lại " ạ ???

Reply

Stt 50 thuộc diện số 1: nghỉ quá số tiết quy định.

Reply

cô oi cô xem lại đi ạ, em nghỉ 2 buổi mà cô

Reply

cô oi cô xem lại đi ạ, em nghỉ 2 buổi mà cô

Reply

Em được 8 nhé cô ơi...

Reply

Post a Comment