Danh sách thi của Lớp B7TH1

Danh sách sinh viên thi vào ngày 18/9/2013:
1. Nguyn Tiến Anh
2. Bùi Quốc Cường
3. Nguyễn Minh Đức
4. Trần Văn Hùng
5. Phạm Thị Thanh Huyền
6. Trần Hoài Nam
7. Bùi Đức Nhã
8. Nguyễn Văn Nhất
9. Vũ Min Tân
10. Chu Văn Thăng

11. Nguyễn Văn Thịnh
12. Hà Văn Thuận
13. Vũ Công Thuân
14. Lương Thu Thủy
15. Phạm Văn Tới
16. Nguyễn Thanh Tùng
17. Nguyễn Xuân Tùng
18. Nông Hồng Việt
19. Nguyễn Minh Vương.


STT
HỌ VÀ TÊN
ĐIỂM DANH HÀNG NGÀY
ĐIỂM
Ghi chú
7/8
12/8
14/8
19/8
20/8
26/8
28/8
4/9
9/9
11/9
16/9

cc
Hs1
Hs2

1
 Chu Quang An

v


p
v

v


62
 Nguyễn Hải Anh
Không học buổi nào
Học lại
3
 Nguyễn Tiến Anh


9

8

4
 Nguyễn Tuấn Anh 
v
v


v


65
 Nguyễn Duy Bình

vv

m


76
 Phạm Văn Đích 
Không học buổi nào
Học lại
7
 Bùi Quốc Cường 

v
v


m

v


6
7
8

8
 Nguyễn Đức Cường 
Không học buổi nào
Học lại
9
 Nguyễn Minh Đức 


9
8
8

10
 Bùi Văn Giang 
vv


8

8

11
 Đỗ Ngọc Hiển
v

v
v
v


m


Học lại
12
 Lèng Văn Hiệu 
v

v

v
v

v


Học lại
13
 Hoàng Trọng Hòa
v

v
v
v
v
v
v
v

Học lại
14
 Nguyễn Đức Hoàng
v

v

v


615
 Đinh Công Hồng


v


m

m


816
 Nguyễn Duy Huân
v


817
 Trần Văn Hùng
v

m
8
7
8

18
 Phạm Thị Thanh Huyền
v

p
v


v
6

8

19
 Nguyễn Nhật Lệ
v

v
v
v
v
v
v
v

Học lại
20
 Nguyễn Thành Luân
v


v

v
v
v
v

Học lại
21
 Lê Quang Minh
Không học buổi nào
Học lại
22
 Trần Hoài Nam


m9
7
8

23
 Lê Thị Nghĩa


v
v
v

624
 Nguyễn Trọng Nghĩa

v
v


v
m
v

Học lại
25
 Tạ Tùng Ngọc

m

v

v
v
v

Học lại
26
 Bùi Đức Nhã
v


v7

8

27
 Nguyễn Văn Nhất

mm

m


8
7
8

28
 Đinh Tứ Phúc
Không học buổi nào

29
 Phạm Hồng Sơn
30
 Vũ Thanh Sơn
v
v
v


v
v

v
v
Học lại
31
 Vũ Minh Tân
v


8

8

32
 Chu Văn Thăng
v


v7
7
8

33
 Đoàn Quyết Thắng
v
v
v
v
v
v
v

v
v
Học lại
34
 Nguyễn Đức Thắng
v
v
735
 Nguyễn Văn Thịnh

m
9

8

36
 Trần Đình Thông
v

v
v
v
v
v

v
v
Học lại
37
 Hà Văn Thuận

v

m


8
7
8

38
 Vũ Công Thuân

m
9

8

39
 Hoàng Mạnh Thượng
v
v
v
v
v
v
v

v
v
Học lại
40
 Lương Thu Thủy


v8
7
8

41
 Nguyễn Xuân Tình
v

mm
m842
 Vũ Quốc Toản
v

mv

v


643
 Phạm Văn Tới

m

m


9
8
8

44
 Nguyễn Đức Trọng


v

v
v
v
v

Học lại
45
 Nguyễn Thanh Tú
Không học buổi nào
Học lại
46
 Phùng Quang Tú


947
 Nông Văn Tuân
v

v
v
v

v
v
m

Học lại
48
 Nguyễn Thanh Tùng


9

8

49
 Nguyễn Xuân Tùngv


8

8

50
 Nông Hồng Việt


9
7
8

51
 Phạm Quang Việt
v

v
v

v
v

v7
8
Học lại
52
 Đoàn Xuân Vũ

v

v
v
vHọc lại
53
 Vi Công Vững
v

v

m


754
 Nguyễn Minh Vương


9
7
8

14 comments

Nguyễn Thanh Tùng
lớp B7TH1
báo cáo đã hoàn thành bài thuyết trình về thiết kế web ngày 23 tháng 9.

Reply

nguyễn tiến anh
lớp b7th1
báo cáo đã hoàn thành bài thuyết trình thiết kế web ngày 18/9

Reply

Phạm Văn Tới
Lớp : B7TH1
Báo cáo đã hoàn thành bài thuyết trình thiết kế WEB ngày 23/9

Reply

Phạm Thị Thanh Huyền
Lớp B7TH1
Báo cáo đã hoàn thành bài thuyết trình thiết kế web ngày 23/9

Reply

Nguyễn văn nhất
Lớp B7TH1
Báo cáo đã hoàn thành bài thuyết trình thiết kế web ngày 23/9

Reply

Hà Văn Thuận
Lớp B7TH1
Báo cáo đã hoàn thành bài thuyết trình thiết kế web ngày 23/9

Reply

Vũ Công Thuân
Lớp B7TH1
Báo cáo đã hoàn thành bài thuyết trình thiết kế web ngày 23/9

Reply

Nguyễn Minh Đức
Lớp B7TH1
Báo cáo đã hoàn thành bài thuyết trình thiết kế web ngày 23/9

Reply

Chu Văn Thăng
B7TH1
Báo cáo đã hoàn thành bài thiết kế web ngay 23/9

Reply

Nguyễn Xuân Tùng
B7TH1
Báo cáo đã hoàn thành bài thiết kế web ngày 23/9

Reply

Trần Hoài Nam
Lớp b7th1
Báo cáo đã hoàn thành bài thuyết trình thiết kế web ngày 18/9

Reply

NGUYỄN MINH VƯƠNG
B7TH1
Báo cáo đã hoàn thành bài thuyết trình thiết kế web văn hóa du lịch 17/9

Reply

Vũ Minh Tân
lớp B7TH1
báo cáo đã hoàn thành bài thuyết trình về thiết kế web ngày 23 tháng 9.

Reply

Post a Comment