Điểm thi hết môn Cơ sở Hệ điều hành

Sinh viên theo dõi các đầu điểm hệ số của theo thứ tự trong danh sách.

 STT    
HỌ VÀ TÊN 
CC
HỆ SỐ 2 
HỆ SỐ 1 
ĐIỂM THI
TỐNG SỐ BUỔI VẮNG
GHI CHÚ
1
 Chu Quang An
4
0
4

6
Học lại
2
 Nguyễn Hải Anh
4
0
4

4
Học lại
3
 Nguyễn Tiến Anh
8
7.5
8
6


4
 Nguyễn Tuấn Anh 
6
0
6


Cấm thi
5
 Nguyễn Duy Bình
8
7.5
8
5


6
 Phạm Văn Đích 
0
0
0

9
Học lại
7
 Bùi Quốc Cường 
8.5
8
8.5
7


8
 Nguyễn Đức Cường 
4
0
0

6
Học lại
9
 Nguyễn Minh Đức 
8.5
5
8.5
8


10
 Bùi Văn Giang 
7
0
7


Cấm thi
11
 Đỗ Ngọc Hiển
8
0
8


Cấm thi
12
 Lèng Văn Hiệu 
5
0
5

3
Học lại
13
 Hoàng Trọng Hòa
0
0
0

9
Học lại
14
 Nguyễn Đức Hoàng
9
7.5
7
5


15
 Đinh Công Hồng
6
5
6

3
Học lại
16
 Nguyễn Duy Huân
4
5
8

3
Học lại
17
 Trần Văn Hùng
7
7.5
7
6.5


18
 Phạm Thị Thanh Huyền
8.5
7.5
8.5
5.5


19
 Nguyễn Nhật Lệ
8
7.5
8
5.5


20
 Nguyễn Thành Luân
4
0
0

3
Học lại
21
 Lê Quang Minh
0
0
0

9
Học lại
22
 Trần Hoài Nam
9
7.5
9
7


23
 Lê Thị Nghĩa
8.5
7.5
8.5
5.5


24
 Nguyễn Trọng Nghĩa
0
0
0

9
Học lại
25
 Tạ Tùng Ngọc
7
8
7
7.5


26
 Bùi Đức Nhã
7
5
7
6


27
 Nguyễn Văn Nhất
8.5
0
8.528
 Đinh Tứ Phúc
4
0
4

5
Học lại
29
 Phạm Hồng Sơn
8
0
8


Cấm thi
30
 Vũ Thanh Sơn
4
0
4

4
Học lại
31
 Vũ Minh Tân
8.5
7.5
8.5
6


32
 Chu Văn Thăng
8.5
8
8.5
6


33
 Đoàn Quyết Thắng
4
0
4

5
Học lại
34
 Nguyễn Đức Thắng
8
5
8
6


35
 Nguyễn Văn Thịnh
8.5
0
8.5


Cấm thi
36
 Trần Đình Thông
6
0
6


Cấm thi
37
 Hà Văn Thuận
8
5
8
6.5


38
 Vũ Công Thuân
8.5
5
8.5
7


39
 Hoàng Mạnh Thượng
0
0
0

9
Học lại
40
 Lương Thu Thủy
9
7.5
9
8


41
 Nguyễn Xuân Tình
8
0
8


Cấm thi
42
 Vũ Quốc Toản
4
0
4

5
Học lại
43
 Phạm Văn Tới
8.5
5
8.5
8


44
 Nguyễn Đức Trọng
6
0
6


Cấm thi
45
 Nguyễn Thanh Tú
0
0
0


Học lại
46
 Phùng Quang Tú
6
0
6


Cấm thi
47
 Nông Văn Tuân
4
0
4

5
Học lại
48
 Nguyễn Thanh Tùng
9
7.5
9
6.5


49
 Nguyễn Xuân Tùng
8
7.5
8.5
6.5


50
 Nông Hồng Việt
7
5
7
7


51
 Phạm Quang Việt
6
7.5
652
 Đoàn Xuân Vũ
4
0
4
Điểm không được chấp nhận
5
Học lại
53
 Vi Công Vững
4
0
4

4
Học lại
54
 Nguyễn Minh Vương
8.5
7
8.5
7.5


Post a Comment