Điểm thi hết môn Tin học ứng dụng Tài chính - Ngân hàng

TT
Họ và tên
Điểm danh hàng ngày
Điểm
Ghi chú
13/8
15/8
20/8
22/8
27/8
29/8
3/9
5/9
Thi
cc
Số 1
Số 2

1.      
Khổng Tuấn Anh
v
v
v
v
v
v
v
v

0
0
5
Học lại (hl)
2.      
Phùng Quang Anh
v
v
v

v
v
v
v

0
0
0
hl
3.      
Trần Hoàng Anh
v
v
v
v
v
v
v
v

0
0
0
hl
4.      
Vũ Thị Lan Anh
v


-
5
8
8.5
5

5.      
Đào Thị Bìnhv
5
8
8
9

6.      
Bùi Quang Dương
m

v


7
0
0
Không đủ điều kiện thi (ct)
7.      
Đào Mạnh Đạt
v
v
v
v
v
v
v
v

0
0
0
hl
8.      
Nguyễn Thiên Đức
v

v
v


v
v

0
0
0
hl
9.      
Phạm Vũ Đức

v
m

5
6
5
5

10.   
Vũ Tiến Hải
v
v
v
v
v
v
v
v

0
0
0
hl
11.   
Nguyễn Thị Hằngv

8
0
0
ct
12.   
Trần Công Hoàn-
5
9
4.5
4

13.   
Trương Ngọc Huân
v
v
v
v
v
v
v
v

0
0
0
Hl
14.   
Trương Ngọc Hùng
v
v
v
v
v
v
v
v

0
0
0
Hl
15.   
Nguyễn Văn Khanh


v
7
v5
6
4.5
7

16.   
Nguyễn Thành Lâm
m
M
v
v
v
v

v

0
0
0
Hl
17.   
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
v

v


v

v

5
8
0
Hl
18.   
Phan Thùy Linh

v

m
5
6
8
5

19.   
Vũ Thùy Linh


vv
v

6
0
8
Hl
20.   
Vũ Thị Mai Loan
6
9
8
5

21.   
Phạm Phi Long
v
v

-
5
6
6
5

22.   
Mai Quốc Mạnh
m

v
v
v

v
v

0
0
0
Hl
23.   
Lâm Lê Nam
v
v
v
v
v
v
v
v

0
0
0
Hl
24.   
Hà Tuấn Nghĩa
m
v

-

m


5
6
5
5

25.   
Đặng Minh Ngọc
v
v

v


v
v

0
4.5
0
Hl
26.   
Vũ Anh Phiv
v
m6
0
0
Hl
27.   
Đồng Mai Phươngv
v
v6
6
0
Hl
28.   
Nguyễn Thu Phương
v

V

v
v
v


0
8
0
Hl
29.   
Phạm Thị Quỳ


v


8
0
0
Ct
30.   
Hoàng Ngọc Sơn
v


-
5
6
5
6

31.   
Nguyễn Mạnh Thắng
mv
7
0
0
Ct
32.   
Trần Văn Thắng
v

M

5
7
5
5

33.   
Lương Quang Thịnh
v
v
V
v
v
v
v
v

0
0
0
Hl
34.   
Đinh Thị Trang
8
9
8
6

35.   
Phạm Thị Trang
v
m


5
6
6
5

36.   
Trần Ngọc Tú
v
v
V
v
v
v
v
v

0
0
0
Hl
37.   
Nguyễn Đức Vinh


V

6
8
9
9

38.   
Đỗ Thị Như Yến

v
M

5
6
5
5

39.   
Nguyễn Minh Thành9
7
9
9
9

40.   
Nguyễn Hoàng Giang

v
V
v

6
4.5
0
Hl
41.   
Đàm Văn Ly
v
v
V
v
v
v
v
v

0
0
0
Hl
42.   
Phạm Thanh Hà

v
v


6
8
0
Hl
43.   
Hà Văn Khín
v


v
v
v
v
v

0
0
0
Hl
44.   
Lê Văn Chương
v
v
V
v
v
v
v
v

0
0
0
Hl
45.   
Bùi Thị Vân Hiền
v
v
V
v
v
v
v
v

0
0
0
Hl
46.   
Đỗ Hoàng Linh
v
v
V
v
v
v
v
v

0
0
0
Hl
47.   
Nguyễn Hồng Cúc
v
v
V
v
v
v
v
v

0
0
0
Hl
48.   
Mai Vũ Dũng
v

Vv
v

5
0
0
Hl
49.   
Nguyễn Thanh Dũng
v
v
V
v
v
v
v
v

0
0
0
Hl
50.   
Lê Thị Giang


vv


6
8
1

51.   
Hoàng Thanh Hải
vm


m
6
6
5
5

52.   
Dương Văn Hoành
v
m6
4.5
0

53.   
Nguyễn Huy Hùng
v
v
V
v
v
v
v
v

0
0
0
Hl
54.   
Đinh Thị Bích Huyền
v

V
vv

5
6
0
Hl
55.   
Nguyễn Thị Hương

v
V
v
v
v
v
v

0
0
0
Hl
56.   
Nguyễn Công Lương
m

V
v
5
6
6
4
Hl (duoc thi)
57.   
Nguyễn Thị Diễm My
v
v
V
v
v
v
v
v

0
0
0
Hl
58.   
Nguyễn Thị Ly
v
v
V
v
v
v
v
v

0
0
0
Hl
59.   
Nguyễn Kim Tuấn
v
v
V
v
v
v
v
v

0
0
0
Hl
60.   
Nguyễn Trà My

M
V

5
6
6
5

61.   
Trịnh Xuân Nam

v
-


8
8
0
Ct
62.   
Nguyễn Thiên Tân
m

M
v
 5
6
6
0
ct
63.   
Đinh Hải Thành
v
v
V
v
v
v
v
v

0
0
0
hl
64.   
Nguyễn Trung Thành
m
v


5
7
6
4

65.   
Duy Thái
v
v
V
v
v
v
v
v

0
0
0
hl
66.   
Ngô Văn Thắng
v
v
V
v
v
v
v
v

0
0
0
hl
67.   
Dương Văn Tiệp
v
v
V
v
v
v
v
v

0
0
0
hl
68.   
Đào Văn Toàn
vm5
6
4.5
0

69.   
Lê Thị Thanh Vân
v5
8
6
5

70.   
Nguyễn Văn Sơn
v
m


m
5
4.5
5

Post a Comment