Thông báo: Lớp B7TH1

Thông báo: 
1. Ngày 16/09/2013 (thứ 2): Lớp B7TH1 sẽ nghỉ học.
2. Bài tập của ngày 16/09/2013 sẽ được upload lên trên website sinh viên truy cập vào để lấy bài tập về làm.
3. Sinh viên vẫn báo cáo tiến độ làm bài tập thiết kế website cá nhân như bình thường.
4. Ngày 17/09/2013 (thứ 3) lớp sẽ có danh sách những sinh viên thi đợt 1 (18/09/2013).7 comments

Nguyễn Tiến Anh : hoàn thành đầy đủ tất cả các *phần chủ đề cntt :( web cá nhân)
*menu : 5 phần :+ trang chủ
+ giới thiệu
+ tin tức cộng đồng seo
+ blog
+ liên hệ
*màu nền : #0099FF;
*font-family :tahoma
*font-site:11px
*màu :#fffff
*cột : 7
*dòng : 12
*số ảnh : 7
*logo :1
*kỹ thuật :
-chạy chữ ( cặp thẻ )
-đặt link ( ahref)
thẻ ảnh (img)
-chân trang : ©copyright (©)
-làm favicon : ảnh 16x16px và đoạn code sau ( link type="image/x-icon" rel="shortcut icon" href="favicon.ico")

* hướng tới lương lại : làm trang web cá nhân,chia sẻ kiến thức về seo (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ) cho mọi người

Reply

Chu VĂn Thăng : hoàn thành thiết kế web
Chủ Đề : Thời Trang
Gồm 5 phần:
Trang chủ
Giới Thiệu
Dịch Vụ
Sản Phẩm
Liên Hệ

Reply

Phạm Văn Tới
Hoàn thành trang web
gồm 5 trang
sử dụng cặp thẻ cơ bản

Reply

Nguyễn văn nhất
chủ đề:văn hóa du lịch
hoàn thành trang web
sử dụng các cặp thẻ cơ bản

Reply

Hà Văn Thuận
Chủ đề: Văn Hóa
hoàn thành trang web
sử dụng các thẻ cơ bản

Reply

Vũ Công Thuân
Chủ đề: Du lịch
hoàn thành trang web gồ 3 trang
sử dụng cặp thẻ cơ bản

Reply

Nguyễn Minh Đức
Chủ đề: Thời trang
Đã hoàn thành trang web
Sử dụng các cặp thẻ cơ bản:
Tên trang web: Thời trang nữ.

Reply

Post a Comment