Bài tập CorelDraw

Bài 7:  Thiết kế logo theo hình sau:

Thực hiện theo các bước sau:

 • Sử dụng công cụ Rectangle Tool (F6) vẽ hình vuông và tô màu xanh tím
 • Vẽ hình chữ nhật và nhập thông số góc bo 100 với góc trên bên trái và dưới bên trái
 • Sao chép đối tượng và xoay đối tượng với góc 90 độ
 • Sao chép đối tượng và xoay đối tượng với góc 45 độ
 • Xoay đối tượng 90 độ hoặc lật đối xứng đối tượng (theo chiều dọc và chiều ngang)
 • Vẽ hình tròn từ tâm với công cụ Ellipse Tool
Bài 8: Thiết kế logo theo hình sau:


Thực hiện theo các bước sau:

 • Rê chuột vào thước ngang và thước dọc để hiển thị các đường Guidlines
 • Sử dụng công cụ Ellipse Tool vẽ hình tròn từ tâm và tô màu đỏ cánh sen
 • Vẽ hình chữ vuông từ tâm và tô màu trắng
 • Nhập thông số góc bo 25 với bốn góc của hình vuông
 • Sao chép và thu nhỏ hình vuông đồng tâm và tô màu đỏ cánh sen
Tiếp tục sao chép và thu nhỏ đối tượng hình vuông và thay đổi góc bo thích hợp

2 comments

Em Trần Văn Minh đã gửi bài tập qua mail cho cô ạ ! :)

Reply

e cao văn thiện đã gửi bt qua mail cho cô rồi ạ

Reply

Post a Comment