Bài tập lớn môn phân tích thiết kế hướng đối tượng

BÀI TẬP LỚN MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 


NHÓM
HỌ VÀ TÊN
ĐỀ TÀI
YÊU CẦU
1.       
1.      Lại Văn Học
2.      Phạm Thị Lan
3.      Nguyễn Đình Công
4.      Trương Thu Hiền
5.      Vương Đình Trung Dũng
6.      Hoàng Văn Tường
 Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện

0975841982
1. Phân tích yêu cầu người dùng.
2. Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng.
3. vẽ biểu đồ luồng dữ liệu
4. Vẽ biểu đồ thực thể liên kết
5. Vẽ các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng.
6. Thiết kế và xử lý cho 1 đến 2 form quan trọng nhất của hệ thống


2.       
1.      Vương Thị Phương Thương
2.      Nguyễn Minh Nhật
3.      Nguyễn Đức Dũng
4.      Nguyễn Mạnh Hải
5.      Nguyễn Thị Nụ
6.      Đinh Trung Hà
 Phân tích thiết kế hệ thống quản lý giảng dạy của giáo viên

0919250855
3.       
1.      Phạm Văn Bắc
2.      Quách Đình Dự
3.      Nguyễn Đình Lăng
4.      Vũ Hữu Nghĩa
5.      Lê Văn Yên
6.      Đoàn Văn Dũng
 Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng Internet

0903836187
4.       
1.      Nguyễn Ngọc Tiến
2.      Hoàng Thị Oanh
3.      Hồ Thị Thảo
4.      Lê Thị Nga
5.      Vũ Xuân Cảnh
6.   Phan Quốc Khánh
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị
5.       
1.      Lê Quang Trường
2.      Nguyễn Thanh Tuấn
3.      Vũ Trung Thành
4.      Hoàng Văn Cường
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý lịch làm việc cá nhân
0989427065
6.       
1.      Vương Văn Thìn
2.      Phạm Ngân Sơn
3.      Đinh Thành Kiên
4.      Lê Trong Vũ
5.      Trần Tuấn Anh
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý tuyển sinh đại học
0978078183
7.       
1.      Mạch Ngọc Hoàng
2.      Đỗ Tuấn Anh
3.      Phạm Đức Anh
4.      Nguyễn Ngọc Anh
5.      Nguyễn Công Dương
6.      Trần Thanh Tuấn
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý khách sạn
8.       
1.      Nguyễn Văn Công
2.      Nguyễn Văn Tình
3.      Bùi Văn Đạt
4.      Tạ Hoàng Trung
5.      Vũ Hồng Thắng
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng văn phòng phẩm
0984452223
9.       
1.      Đỗ Huy Hảo
2.      Phạm Duy Hà
3.      Nguyễn Văn Toàn
4.      Hà Minh Ngọc
5.      Hoàng Văn Tuấn
6.      Nguyễn Khánh Ân
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý điểm
01665666009
10.   
1.      Nguyễn Xuân Chất
2.      Nguyễn Đức Thông
3.      Nguyễn Văn Quân
4.      Vũ Văn Đoàn
5.      Vũ Lê Ngọc Linh
6.      Chu Văn Thống
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bệnh viện tuyến huyện 
0978576887

16 comments

Lưu ý:
- Nhóm trưởng của các nhóm làm bài tập lớn gửi bản phân công công việc của từng thành viên trong nhóm qua website trước ngày 13/10/2013.
- Thời gian báo cáo tiến độ sẽ được thông báo sớm nhất có thể.

Reply

Bảng phân công công việc Nhóm 2
1./Vương Thị Phương Thương: Phân tích yêu cầu người dùng.
2./ Nguyễn Minh Nhật:Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng.
3./ Nguyễn Đức Dũng: vẽ biểu đồ luồng dữ liệu
4./ Nguyễn Mạnh Hải: Vẽ biểu đồ thực thể liên kết
5./ Nguyễn Thị Nụ: Vẽ các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng.
6./ Đinh Trung Hà: Thiết kế và xử lý cho 1 đến 2 form quan trọng nhất của hệ thống

Em gửi cô bảng phân công nhóm em ạ.

Reply

Nhóm trưởng của các nhóm còn lại gửi bản phân công công việc của thành viên nhóm trước ngày 16/10/2013 cho giáo viên hướng dẫn. Nhóm nào không nộp đúng thời gian quy định sẽ bị trừ điểm hệ số 1.

Reply

Em gửi cô bảng phân công nhóm 3

1. Phạm Văn Bắc :Phân tích yêu cầu người dùng.
2. Quách Đình Dự :Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng.
3. Nguyễn Đình Lăng :vẽ biểu đồ luồng dữ liệu
4. Vũ Hữu Nghĩa :Vẽ biểu đồ thực thể liên kết
5. Lê Văn Yên Vẽ :các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng.
6. Đoàn Văn Dũng :Thiết kế và xử lý cho 1 đến 2 form quan trọng nhất của hệ thống

Reply

Em gửi cô bảng phân công công việc của nhóm 6 như sau:
1. Vương Văn Thìn : Phân tích yêu cầu nguời dùng.Vẽ biêu đồ phân cấp chức năng.
2. Phạm Ngân Sơn : Phân tích luồng dữ liệu vào và biểu diễn dưới dạng sơ đồ
3. Lê Trọng Vũ : Xác định các thực thể và Vẽ biểu đồ thực thể liên kết
4. Đinh Thành Kiên và Trần Tuấn Anh : Thiết kế và xử lý 1 số form trong hệ thống

Reply

Bảng phân công công việc Nhóm 2
Lớp D7- CNTT 11
1./Vương Thị Phương Thương: Phân tích yêu cầu người dùng.( nhóm trưởng)
2./ Nguyễn Minh Nhật:Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng.
3./ Nguyễn Đức Dũng: vẽ biểu đồ luồng dữ liệu
4./ Nguyễn Mạnh Hải: Vẽ biểu đồ thực thể liên kết
5./ Nguyễn Thị Nụ: Vẽ các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng.
6./ Đinh Trung Hà: Thiết kế và xử lý cho 1 đến 2 form quan trọng nhất của hệ thống

Em gửi cô bảng phân công nhóm em ạ.
Cô nhận được thì trả lời lại xác nhận giúp em cô nhé, em cám ơn cô!

Reply

không biết nhóm trưởng nhóm 7 là ai vậy ạ :O

Reply

Bạn Đức Anh liên hệ với nhóm trưởng nhóm 7 là bạn Mạch Ngọc Hoàng.

Reply

Tôi đã nhận được Bảng phân công công việc của Nhóm 2 rồi nhé!

Reply

Bảng phân công công việc nhóm 4 : quản lý bán hàng siêu thị
1. Hoàng Thị Oanh : phân tích yêu cầu người dùng & vẽ biểu đồ phân cấp chức năng
2. Lê Thị Nga : vẽ biểu đồ luồng dữ liệu
3. Vũ Xuân Cảnh : vẽ biểu đồ thực thể liên kết
4. hồ Thị Thảo : vẽ các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng
5. Nguyễn Ngọc Tiến : thiết kế và xử ý 1 đến 2 form chính

Reply
This comment has been removed by the author.

cho t sdt bạn ý đc ko ạ?

Reply

Bảng phân công công việc nhóm 9 : Quản lý điểm
1. Đỗ Huy Hảo : Phân tích yêu cầu người dùng.
2. Phạm Duy Hà : Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng.
3. Nguyễn Văn Toàn : vẽ biểu đồ luồng dữ liệu
4. Hà Minh Ngọc : Thiết kế và xử lý cho 1 đến 2 form quan trọng nhất
5. Hoàng Văn Tuấn : Vẽ các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng.
6. Nguyễn Khánh Ân : Vẽ biểu đồ thực thể liên kết

Reply


Họ tên sinh viên: Lê Quang Trường
Lớp: D7-CNTT11
Đề tài: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý lịch Làm Việc Cá Nhân
Công việc được phân công: Phân tích yêu cầu người dùng
Vẽ Biểu Đồ Phân cấp Chức năng.


+Có khả năng tra cứu,nhắc lịch ,thống kê .Có khả năng hỗ trợ người dùng cập nhập liên tục,tạo ra lịch làm việc khoa học

+Có khả năng áp dụng rộng rãi.chuyên dụng cao

+Giao diện chương trình bằng tiếng Việt ,đơn giản ,dễ sử dụng.

1.Liệt kê các chức năng của hệ thống mới :

-Khả năng tra cứu những việc mình phải làm sắp tới tuỳ theo thời gian tính chất công việc ,mức độ ,trạng thái công việc mình muốn tra cứu để người dùng luôn chủ động trong công việc để thực hiện khoa học hiệu quả
-Khả năng thống kê cho người dùng biết những việc mình đã làm được và những việc chưa làm được ở mức độ nào.
-Cho phép cập nhập thông tin liên tục ,xoá ,sửa,bổ sung cho phù hợp
-Hướng dẫn sử dụng phần mềm
-Trợ giúp người sử dụng
-Giao diện bằng tiếng Việt
2.Thông tin cần thiết cho hệ thống
-Thông tin cần nhập :
+Tên công việc ,có thể có nội dung công việc hoặc không
+Thời gian bắt đầu ,thời gian kết thúc(giờ ,ngày bắt đầu+kết thúc)
+

3.Cách thức hoạt động :
-Cập nhập thông tin liên quan như tên công việc,thời gian thực hiện …
bước này rất quan trọng ,thông tin là phải đầy đủ và chính xác vì nó là cơ sở cho các bước sử lý tiếp theo sau của phần mềm
-Sau đó hệ thống lưu số liệu lại tự động xác đinh các thông số và xử lý theo
thông số đầu vào.
- 2 :PHÂN TÍCH CÁC CHỨC NĂNG

1.Chức năng nhập thông tin :
-Nơi dữ liệu được đưa vào
-Thông tin vào:Nhập các thông tin liên quan như nội dung công việc,thời gian thực hiện ,thời gian kết thúc…
-Thông tin ra :Đưa nội dung thông báo nhập thông tin thành công

2.Chức năng Tinh chỉnh :
-Mô tả :sửa đổi và bổ sung các thông tin cần thiết
-Thông tin vào :Thay đổi các thông tin
-Thông tin ra :Các thông tin đã được thay đổi
+Xoá thông tin :
+Bổ sung thông tin :
-Mô tả :xoá các thông tin không cần thiết
-Mô tả :Thêm các thông tin mới được cập nhập
+Thay đổi thông tin :
-Mô tả :Thay đổi các thông tin cần sửa
3.Chức năng Nhắc lịch :
--4.Chức năng Tra cứu :
5.Chức năng Thống kê :
-Mô tả :thống kê theo yêu cầu
-Thống kê những việc đã hoàn thành
-Thống kê những việc chưa hoàn thành

Reply

Họ tên sinh viên: Lê Quang Trường
Lớp: D7-CNTT11
Đề tài: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý lịch Làm Việc Cá Nhân
Công việc được phân công: Phân tích yêu cầu người dùng
Vẽ Biểu Đồ Phân cấp Chức năng.
Báo Cáo Tiến Độ Lần 2

Phân tích yêu cầu Người Dùng
1.Chức năng nhập thông tin
-Nơi dữ liệu được đưa vào
-Thông tin vào:Nhập các thông tin liên quan như nội dung công việc,thời gian thực hiện ,thời gian kết thúc…
-Thông tin ra :Đưa nội dung thông báo nhập thông tin thành công

2.Chức năng Tinh chỉnh
Mô tả :Thêm các thông tin mới được cập nhập
+Thay đổi thông tin :
-Mô tả :Thay đổi các thông tin cần sửa

3.Chức năng Nhắc lịch
-Mô tả :chức năng này khá quan trọng và cần thiết ,nhắc nhở người sử dụng thực hiện công việc của mình thực hiện đúng thời gian
4.Chức năng Tra cứu :
Mô tả :thống kê theo yêu cầu
-Thống kê những việc đã hoàn thành
-Thống kê những việc chưa hoàn thành

5.Chức năng Thống kê :
-Mô tả :thống kê theo yêu cầu
-Thống kê những việc đã hoàn thành

II vẽ biểu đồ phân cấp Chức Năng

Reply

Post a Comment