Kế hoạch báo cáo tiến độ làm bài tập nhóm môn Phân tích thiết kế hướng đối tượng

Đây là mẫu báo cáo tiến độ làm bài tập nhóm. Tất cả sinh viên khi báo cáo phải làm đúng theo mẫu bên dưới.

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM
Tiến độ báo cáo
Họ tên sinh viên
Công việc được phân công
Nội dung đã làm được
Tiến độ 1 (27/10/2013)


1.
2.
...
Tiến độ 2 (16/11/2013)


1.
2.
...

Lưu ý: 
    1- Mỗi sinh viên phải báo cáo tiến độ công việc 2 lần.
    2- Sinh viên nào không báo cáo đúng tiến độ sẽ xem là không có điểm tương ứng với điểm hệ số (tiến độ  1 tương ứng với điểm hệ số 1; tiến độ 2 tương ứng với điểm hệ số 2).
    3- Bản báo cáo tiến được gửi trên website (nhận xét), không nhận bản cứng, bản mềm.
    4- Sau khi báo cáo xong tiến độ lần 2, nhóm trưởng của mỗi nhóm gửi phần thiết kế về địa chỉ email cho giáo viên hướng dẫn.
65 comments

This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.

cô ơi, em ko gửi nhận xét dạng bảng được cô ạ :) em có dạng file word rùi ạ, làm sao để gửi được hả cô :O ?????????????? em gửi mail được ko ạ ?

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM
Tiến độ báo cáo Họ tên sinh viên Công việc được phân công Nội dung đã làm được
Tiến độ 1 (27/10/2013) PHẠM ĐỨC ANH
(02/06/1989)
Lớp D7- CNTT 11
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý khách sạn - Xác định các tác nhân, các ca sử dụng của hệ thống.
- Vẽ biểu đồ thành phần và triển khai.

1.Xác định các tác nhân của hệ thống:
• Các tác nhân của hệ thống:
+) Tác nhân khách hàng: Sử dụng hệ thống để xem thông tin các phòng trong khách sạn( về loại phòng, giá tiền phòng, chất lượng phòng, các tiện nghi trong phòng.......) và đặt phòng (đăng kí phòng).
+) Tác nhân nhân viên công ty: Sử dụng hệ thống để quản lí số lượng phòng đã đặt, số lượng phòng đang sử dụng, số lượng phòng sẵn sàng sử dụng, số lượng phòng khách hàng đã trả để yêu cầu nhân viên vệ sinh dọn dẹp chuẩn bị.........
+) Tác nhân người quản lí: Thực hiện quản lí nhân viên của mình, quản lí tiến độ công việc, quản lí số lượng nhân viên, quản lí các khoản chi thu, thống kê doanh thu hàng tháng..............

2. Dựa vào các tác nhân, ta xác định được các ca sử dụng như sau:
+) Đăng kí phòng.
+) Xem thông tin phòng.
+) Đăng nhập.
+) Quản lí thông tin khách hàng.
+) Tư vấn khách hàng.
+)Tìm kiếm loại phòng và các tiện nghi sẵn có hoặc theo yêu cầu.
+) Cập nhật thông tin phòng(số phòng, các thay đổi bổ sung hoặc thay thế trong mỗi phòng....).
+) Tạo Form đăng kí cho khách hàng.
+) Quản lí thông tin phòng.
+) Quản lí thông tin sinh viên.

Tiến độ 2 (16/11/2013) 1.
2.
...............................................


Reply

có ai biết làm sao để gửi báo cáo ko? bảo mình với ??????

Reply
This comment has been removed by the author.

Tiến độ báo cáo Họ tên sinh viên Công việc được phân công Nội dung đã làm được
Lớp D7- CNTT 11
Tiến độ 1 (27/10/2013) Hồ Thị Thảo
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị
phần việc được phân công : Vẽ các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng 1. Tập hợp các thông tin cơ bản ( oanh, nga, cảnh)

2. lập một danh sách các thuộc tính =>là danh sách xuất phát

3. chỉnh lại danh sách xuất phát: Loại bỏ bớt các tên đồng nghĩa.
- Loại bỏ các thuộc tính tính toán, tức là các thuộc tính có giá trị được tính từ các giá trị của các thuộc tính khác.
- Kết nạp thêm các thuộc tính được dùng để tính toán các thuộc tính tính toán đã bị loại trên nếu chúng chưa có trong danh sách.


4. Tìm các phụ thuộc hàm trong danh sách các thuộc tính. ( rà các khả năng có các PTH giữa từng cặp các thuộc tính trong danh sách)

5. chuẩn hoá dựa trên tập các PTH đã được lập ở trên,

Reply

Tiến độ báo cáo Họ tên sinh viên Công việc được phân công Nội dung đã làm được
Lớp D7- CNTT 11
Tiến độ 1 (27/10/2013) Hồ Thị Thảo
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị
phần việc được phân công : Vẽ các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng 1. Tập hợp các thông tin cơ bản ( oanh, nga, cảnh)

2. lập một danh sách các thuộc tính =>là danh sách xuất phát

3. chỉnh lại danh sách xuất phát: Loại bỏ bớt các tên đồng nghĩa.
- Loại bỏ các thuộc tính tính toán, tức là các thuộc tính có giá trị được tính từ các giá trị của các thuộc tính khác.
- Kết nạp thêm các thuộc tính được dùng để tính toán các thuộc tính tính toán đã bị loại trên nếu chúng chưa có trong danh sách.


4. Tìm các phụ thuộc hàm trong danh sách các thuộc tính. ( rà các khả năng có các PTH giữa từng cặp các thuộc tính trong danh sách)

5. chuẩn hoá dựa trên tập các PTH đã được lập ở trên,

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM
Tiến độ báo cáo Họ tên sinh viên Công việc được phân công Nội dung đã làm được
Lớp D7- CNTT 11


Tiến độ 1 (27/10/2013) Vũ Xuân Cảnh
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị
Phần việc được phân công : Vẽ biểu đồ thực thể liên kết
1.Tìm hiểu thế nào là thực thể liên kết


2. Tập hợp các yêu cầu và phân tích của người dùng ( oanh )

3.cần phải đặc tả các yêu cầu về chức năng của ứng dụng ( nga)

4. Xác định các kiểu thực thể,


5.Xác định các thuộc tính kết nối

6.Xác định các liên kết


Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM
Tiến độ báo cáo Họ tên sinh viên Công việc được phân công Nội dung đã làm được
Lớp D7- CNTT 11
Tiến độ 1 (27/10/2013) Lê Thị Nga
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị

Phần được phân công: vẽ biểu đồ luồng dữ liệu
1. Tìm hiểu rõ về biểu đồ luồng dữ liệu: các chức năng


2. Đọc phần phân tích yêu cầu người người dùng

3.Tìm hiểu rõ về biểu đồ luồng dữ liệu: các chức năng

4. Xác định mối quan hệ của các chức năng chính trong hệ thống với các tác nhân, dữ liệu.

5.Xác định các tác nhân bên trong, bên ngoài

6 .Xác định nhu cầu thông tin ở mỗi chức năng


7.Kho dữ liệu

8.Tìm hiểu rõ các quy tắc khi vẽ

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM
Tiến độ báo cáo Họ tên sinh viên Công việc được phân công Nội dung đã làm được
Lớp D7- CNTT 11
Tiến độ 1 (27/10/2013) Hoàng Thị Oanh
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị
Phần việc được giao : phân tích yêu cầu người dùng & vẽ biểu đồ phân cấp chức năng
1. phân tích yêu cầu công việc

2. xác định yêu cầu, hệ thống cần phải làm gì

3. quan sát, thu nhập ý kiến người dùng
4. thu thập thông tin yêu cầu người dùng
5. phân tích hiện trạng
6.mối quan hệ phân cấp chức năng

7.Xác định các chức năng, nhiệm vụ?

8.Tìm các dữ liệu, thông tin được sử dụng

9.Xác định phạm vi hệ thống cần phân tích.

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM
Tiến độ báo cáo Họ tên sinh viên Công việc được phân công Nội dung đã làm được
Lớp D7- CNTT 11
Tiến độ 1 (27/10/2013) Nguyễn Ngọc Tiến
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị
Phần việc phải làm: thiết kế và xử ý 1 đến 2 form chính
1. Tập hợp các thông tin cơ bản về người dùng , các biểu đồ phân cấp chức năng, biểu đồ luồng dữ liệu, biểu đồ thực thể liên kế, các bảng mối quan hệ giữa chúng

2. nghiên cứu ngôn ngữ để phù hợp để làm from


Reply

ghê, mình được là người gửi đầu tiên cơ, còn hạn ngày mai nữa cơ mà :)

Reply
This comment has been removed by the author.

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM 9
Tiến độ báo cáo Họ tên sinh viên Công việc được phân công Nội dung đã làm được
Lớp D7- CNTT 11
Tiến độ 1 (27/10/2013) Đỗ Huy Hảo
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý điểm
Phần việc được giao : phân tích yêu cầu người dùng

1. Ai sử dụng hệ thống

2. Phân tích yêu cầu công việc

3. Xác định yêu cầu, hệ thống cần phải làm gì

4. Quan sát, thu nhập ý kiến người dùng

5. thu thập thông tin yêu cầu người dùng

Reply

Tiến độ báo cáo Họ và tên sinh viên công việc được phân công nội dung đã làm đươc.
Lớp: D7LT-CNTT11
Tiến độ 1 (27/10/2013) : Hoàng Văn Tuấn.
Đề tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý điểm.
Phần việc được phân công : Vẽ các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng
1. Xác định yêu cầu và tập hợp các thông tin của các bảng quan hệ
2. Chuyển cac thực thể thành một quan hệ trong đó có thể chuyển thành các thuộc tính của quan hệ
3. Xác định các khóa chính và các khóa phụ trong sơ đồ quan hệ
4. Loại bỏ và thêm bớt các tên đồng nghĩa của thuộc tính.
5. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu: xem xét nó có thể là một thực thể hay chỉ là một thuộc tính của thực thể.

Reply

Tiến độ báo cáo Họ và tên sinh viên công việc được phân công nội dung đã làm đươc.
Lớp: D7LT-CNTT11
Tiến độ 1 (27/10/2013) : Phạm Duy Hà
Đề tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý điểm.
Phần việc được phân công : Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng
1.mối quan hệ phân cấp chức năng

2.Xác định các chức năng, nhiệm vụ?

3. Cấp nhật dữ liệu
4. tìm kiếm

Reply

Tiến độ báo cáo Họ và tên sinh viên công việc được phân công nội dung đã làm đươc.
Lớp: D7LT-CNTT11
Tiến độ 1 (27/10/2013) : Nguyên Văn Toàn
Đề tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý điểm.
Phần việc được phân công : Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng
1. Xác đinh yêu cầu công việc
2. Xây dựng sơ đồ phân cấp chức năng
3. Tìm hiểu về các nhiệm vụ của sơ đồ phân cấp chức năng
4. Tìm kiếm nhiệm vụ của các chức năng
5. Vẽ sơ đồ

Reply
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.


Tiến độ báo cáo Họ và tên sinh viên công việc được phân công nội dung đã làm đươc.
Lớp: D7LT-CNTT11
Tiến độ 1 (27/10/2013) : Nguyễn Khánh Ân
Đề tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý điểm.
Phần việc được phân công : Vẽ biểu đồ thực thể liên kết
1. Xác định yêu cầu
2. Tìm hiểu về thực thể lien kết
3. Xây dựng mô hình thực thể lien kết: phân tích các quan hệ có thể gây ra thừa dữ liệu
4. Xác định thuộc tính kết nối và đặc tả yêu cầu về chức năng

Reply


Tiến độ báo cáo Họ và tên sinh viên công việc được phân công nội dung đã làm đươc.
Lớp: D7LT-CNTT11
Tiến độ 1 (27/10/2013) : Hà Minh Ngọc
Đề tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý điểm.
Phần việc được phân công : Thiết kế và xử lý cho 1 đến 2 form quan trọng nhất của hệ thống
1. Khảo sát phân tích yêu cầu cảu đồ án:
-mô tả đồ án
-trình bày giả pháp xây duwnhj hệ thống và lưu trữ cơ sở dữ liệu
2. thiết kế và xây dựng hệ thống:
-thiết kế các giao diện
- nhân xét và đánh giá

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM 2


KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM
Tiến độ báo cáo Họ tên sinh viên Công việc được phân công Nội dung đã làm được
Lớp D7- CNTT 11
Tiến độ 1 (27/10/2013) Nguyễn Đức Dũng
Đề tài: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Giảng Dạy Của Giáo Viên

Phần được phân công: Vẽ Biểu Đồ Luồng Dữ Liệu
1. Tìm hiểu rõ về biểu đồ luồng dữ liệu: các chức năng

2.Tìm hiểu rõ về biểu đồ luồng dữ liệu: các chức năng

3. Xác định mối quan hệ của các chức năng chính trong hệ thống với các tác nhân, dữ liệu.

4.Xác định các tác nhân bên trong, bên ngoài

5 .Xác định nhu cầu thông tin ở mỗi chức năng

6.Kho dữ liệu

7.Tìm hiểu rõ các quy tắc khi vẽ

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM 2


Họ tên sinh viên: Vương Thị Phương Thương
Lớp: D7-CNTT11
Đề tài: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Giảng Dạy Của Giáo Viên
Công việc được phân công: Phân tích yêu cầu người dùng
Nội dung:
1. Xác định các tác nhân và vai trò của tác nhân trong hệ thống:
- Giáo viên: Giảng dạy và cung cấp hồ sơ
- Phòng đào tạo: Quản lý việc giảng dạy của các giáo viên, theo dõi tình hình giảng dạy….
- Phòng hành chính tổng hợp (HCTH): Quản lý việc thu- chi của trường
- Hiệu trưởng: Đưa ra tất cả các yêu cầu về quản lý giáo viên
- Ban thanh tra: theo dõi tình hình giảng dạy của giáo viên
2. Các CA sử dụng:
a. Lập sổ theo dõi:
+ Cập nhật hồ sơ giáo viên
+ Tiếp nhận thời khóa biểu
+ Lập sổ theo dõi học tập
+ Lập sổ theo dõi giảng dạy của giáo viên
+ Tiếp nhận lịch thực hành
+ Lập sổ theo dõi thực hành
b. Theo dõi và tổng hợp kết quả
+ Cập nhật thông tin giảng dạy hàng ngày
+ Báo cáo định kỳ
+ Lập bảng tạm ứng
+ Lập bảng thanh toán cho giáo viên thỉnh giảng
+ Lập bảng thống kê khối lượng công tác cho giáo viên(KLCTGV)

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM 2


Họ tên sinh viên: Nguyễn Minh Nhật
Lớp: D7-CNTT11
Đề tài: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Giảng Dạy Của Giáo Viên
Công việc được phân công: Vẽ Biểu Đồ Phân Cấp Chức Năng

1. Xác đinh yêu cầu công việc

2.Xác định các chức năng, nhiệm vụ

3.Tìm các dữ liệu, thông tin được sử dụng

4. Tìm hiểu sơ đồ phân cấp chức năng và tìm kiếm nhiệm vụ của các chức năng

5. Xây dựng sơ đồ phân cấp chức năng

6. Vẽ sơ đồ

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ BÀI TẬP NHÓM
Tiến độ báo cáo ,họ tên sinh viên ,công viêc được phân công,nội dung đã làm được

Họ tên . Đinh Thành Kiên
Nhóm 6
Nhiệm vụ : Thiết kế và xử lý một vài fom của chương trình.
Công việc đã làm được :
1. Kết hợp với bảng phân tích,thiết kế các bảng cơ sở dữ liệu bẳng,access và liên kết các bảng.
2. Cài đạt chương trình VB 6.0 , bước đầu xây dựng giao diện các fom trong trương trình. Thực hiện xây dựng điển hình 2 fom đề tài Quản lý tuyển sinh đại học là fom Đăng nhạp và fom Nhập thông tin sinh viên.

Reply

Họ tên sinh viên: Lê Quang Trường
Lớp: D7-CNTT11
Đề tài: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý lịch Làm Việc Cá Nhân
Công việc được phân công: Phân tích yêu cầu người dùng
Vẽ Biểu Đồ Phân cấp Chức năng.


+Có khả năng tra cứu,nhắc lịch ,thống kê .Có khả năng hỗ trợ người dùng cập nhập liên tục,tạo ra lịch làm việc khoa học

+Có khả năng áp dụng rộng rãi.chuyên dụng cao

+Giao diện chương trình bằng tiếng Việt ,đơn giản ,dễ sử dụng.

1.Liệt kê các chức năng của hệ thống mới :

-Khả năng tra cứu những việc mình phải làm sắp tới tuỳ theo thời gian tính chất công việc ,mức độ ,trạng thái công việc mình muốn tra cứu để người dùng luôn chủ động trong công việc để thực hiện khoa học hiệu quả
-Khả năng thống kê cho người dùng biết những việc mình đã làm được và những việc chưa làm được ở mức độ nào.
-Cho phép cập nhập thông tin liên tục ,xoá ,sửa,bổ sung cho phù hợp
-Hướng dẫn sử dụng phần mềm
-Trợ giúp người sử dụng
-Giao diện bằng tiếng Việt
2.Thông tin cần thiết cho hệ thống
-Thông tin cần nhập :
+Tên công việc ,có thể có nội dung công việc hoặc không
+Thời gian bắt đầu ,thời gian kết thúc(giờ ,ngày bắt đầu+kết thúc)
+

3.Cách thức hoạt động :
-Cập nhập thông tin liên quan như tên công việc,thời gian thực hiện …
bước này rất quan trọng ,thông tin là phải đầy đủ và chính xác vì nó là cơ sở cho các bước sử lý tiếp theo sau của phần mềm
-Sau đó hệ thống lưu số liệu lại tự động xác đinh các thông số và xử lý theo
thông số đầu vào.
- 2 :PHÂN TÍCH CÁC CHỨC NĂNG

1.Chức năng nhập thông tin :
-Nơi dữ liệu được đưa vào
-Thông tin vào:Nhập các thông tin liên quan như nội dung công việc,thời gian thực hiện ,thời gian kết thúc…
-Thông tin ra :Đưa nội dung thông báo nhập thông tin thành công

2.Chức năng Tinh chỉnh :
-Mô tả :sửa đổi và bổ sung các thông tin cần thiết
-Thông tin vào :Thay đổi các thông tin
-Thông tin ra :Các thông tin đã được thay đổi
+Xoá thông tin :
+Bổ sung thông tin :
-Mô tả :xoá các thông tin không cần thiết
-Mô tả :Thêm các thông tin mới được cập nhập
+Thay đổi thông tin :
-Mô tả :Thay đổi các thông tin cần sửa
3.Chức năng Nhắc lịch :
--4.Chức năng Tra cứu :
5.Chức năng Thống kê :
-Mô tả :thống kê theo yêu cầu
-Thống kê những việc đã hoàn thành
-Thống kê những việc chưa hoàn thành

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM 6


Họ tên sinh viên: Trần Tuấn Anh
Lớp: D7-CNTT11 _ Nhom 6
Công việc được phân công: Thiết kế và xử lý một vài fom của chương trình.
1. Kết hợp với bảng phân tích,thiết kế các bảng cơ sở dữ liệu bẳng,access và liên kết các bảng.
2. Cài đạt chương trình VB 6.0 , bước đầu xây dựng giao diện các fom trong trương trình.
+ Thực hiện xây dựng điển hình 2 fom đề tài Quản lý tuyển sinh đại học là fom Đăng nhạp và fom Nhập thông tin sinh viên.

Reply
This comment has been removed by the author.

Họ tên sinh viên: Nguyên Thị Nụ
Lớp: D7-CNTT11_ nhóm 2
Đề tài: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý giảng dạy của giáo viên
Công việc được phân công: Vẽ các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng

1. Xác định yêu cầu và tập hợp các thông tin của các bảng quan hệ:
• yêu câù: theo dõi đươc lịch giảng dạy(môn học, sô tiêts dạy, sôs tiêts nghỉ, lịch dạy bù....)
• thu thâpj thông tin vê: tên giáo viên, môn học, sôs tiêts, lịch học..

2. Chuyển cac thực thể (như thông tin giáo viên, môn học, thơì gian học...) thành một quan hệ trong đó có thể chuyển thành các thuộc tính của quan hệ

3. Xác định các khóa chính và các khóa phụ trong sơ đồ quan hệ

4. Loại bỏ và thêm bớt các tên đồng nghĩa của thuộc tính.

5. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu: xem xét nó có thể là một thực thể hay chỉ là một thuộc tính của thực thể.

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM 6
Lớp: D7-CNTT11
Đề tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý tuyển sinh đại học
Tiến độ báo cáo :Tiến độ 1 (27/10/2013 )
Họ tên sinh viên : Vương Văn Thìn
Công việc được phân công : Phân tích yêu cầu người dùng và vẽ biểu đồ phân cấp chức năng.
Nội dung đã làm được :
1. Khảo sát sơ bộ và lập quy trình hoạt động của hệ thống đang xây dựng
2.Phân tích các Use – Case và vẽ các biểu đồ Use-Case

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM 6
Lớp: D7-CNTT11
Đề tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý tuyển sinh đại học
Tiến độ báo cáo :Tiến độ 1 (27/10/2013 )
Họ tên sinh viên : Phạm Ngân Sơn
Công việc được phân công : Phân tích luồng dữ liệu vào và biểu diễn dưới dạng sơ đồ
Nội dung đã làm được :
1.Xác định các tác nhân tác động vào các Use –Case. Thêm các tác nhân nếu thiếu và loại bỏ tác nhân dư thừa
2.Biểu diễn luồng dữ liệu vào Use-Case

Reply

Báo cáo lần 1 nhóm 1:(27/10/2013).
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
1.Phân tích yêu cầu người dung ( Trương Thu Hiền ).
Nội dung đã làm được : Tìm hiểu được và phân tích được nhu cầu của độc giả và yêu cầu của thư viện.
2.Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng ( Lại Văn Học ) .
Nội dung đã làm được : xác định được tác nhân đến hệ thống
3.Vẽ biểu đồ luồng dữ liệu ( Phạm Thị Lan).
Nội dung đã làm được : xác định được các tác nhân chính và mối quan hệ giữa chúng
4.Vẽ biểu đồ thực thể liên kết ( Nguyễn Đình Công).
Nội dung đã làm được : xác định được đầu vào và các thuộc tính
5.Vẽ các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng( Hoàng Văn Tường).
Nội dung đã làm được : xác định được thực thể và khóa chính
6.Thiết kế và xử lý 1,2 form quan trọng nhất của hệ thống ( Vương Đình Trung Dũng).
Nội dung đã làm được : Đã thiết lập được lược đồ quan hệ và thiết kế các tệp

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM 6
Lớp: D7-CNTT11
Đề tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý tuyển sinh đại học
Tiến độ báo cáo :Tiến độ 1 (27/10/2013 )
Họ tên sinh viên : Lê Trọng Vũ
Công việc được phân công : Xác định các thực thể và vẽ biểu đồ thực thể liên kết
Nội dung đã làm được :
1. Xây dựng Lớp và đối tượng. Xác định thuộc tính và phương thức của lớp
2.Xác định các mối quan hệ của các lớp và vẽ biểu đồ liên kết

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM 10

Tiến độ báo cáo: Tiến độ 1 (27/10/2013)
Lớp D7- CNTT 11
Họ tên sinh viên :Nguyễn Văn Quân (05.09.1989)

Công việc được phân công: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bệnh viện tuyến Huyện.

Phần được phân công: Vẽ biểu đồ luồng dữ liệu

Nội dung đã làm được:
1. Hiểu rõ về biểu đồ luồng dữ liệu: Khái niệm,các chức năng , chỉ rõ các thông tin được chuyển giao giữa các chức năng đó và qua đó phần nào thấy được trình tự thực hiện của chúng.
2. Đọc phần phân tích yêu cầu người người dùng
3. Hiểu rõ các thành phần của biểu đồ
Mỗi biểu đồ luồn dữ liệu gồm 5 phần:
- Chức năng xử lí (Process)
- Luồng thông tin (Data Flows)
- Kho dữ liệu (Data Store)
- Tác nhân ngoài (External Entity)
- Tác nhân trong (Internal Entity)
4. Xác định nhu cầu thông tin ở mỗi chức năng.
5. Vẽ sơ đồ

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM 3


Họ tên sinh viên: Phạm Văn Bắc
Lớp: D7-CNTT11
Đề tài: Phân tích và thiết kế phần mềm Quản lý cửa hàng internet
Công việc được phân công: Vẽ Biểu Đồ Phân Cấp Chức Năng

1. Xác đinh yêu cầu công việc

2.Xác định các chức năng, nhiệm vụ

3.Tìm các dữ liệu, thông tin được sử dụng

4. Tìm hiểu sơ đồ phân cấp chức năng và tìm kiếm nhiệm vụ của các chức năng

5. Xây dựng sơ đồ phân cấp chức năng

6. Vẽ sơ đồ

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM
Tiến độ báo cáo Họ tên sinh viên Công việc được phân công Nội dung đã làm được
Lớp D7- CNTT 11
Tiến độ 2( 16/11/2013) Hoàng Thị Oanh
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị
Phần việc được giao : phân tích yêu cầu người dùng & vẽ biểu đồ phân cấp chức năng
1. xác định được yêu cầu :- Người quản lý nắm được tình hình mua bán, doanh thu của siêu thị, việc thống kê được thực hiện hàng tháng, hàng quí cũng có khi đột xuất theo yêu cầu.
- Thủ kho quản lý số lượng hàng trong kho theo mã số hàng hoá, kiểm kê hàng hoá trong kho.
- Nhân viên bán hàng sẽ tính tiền những mặt hàng mà khách mua và lập hoá đơn cho khách.
- Khách hàng là người mua hàng từ siêu thị. Có 2 dạng khách hàng: khách hàng bình thường và khách hàng thân thiện. Nếu khách hàng là khách hàng thân thiện thì mã số khách hàng sẽ được lưu trong hệ thống và được hưởng quyền lợi từ chương trình này.
cách thức quản lý, hoạt động : Người quản lý trực tiếp liên hệ với nhà sản xuất để nhập hàng vào siêu thị, cũng như quan hệ với đối tác để bán hàng ra ngoài. Người quản lý sẽ quản lý thông tin khách hàng thân thiện, thống kê doanh thu của siêu thị hàng tháng, hàng quí.
Khi hàng hoá được nhập vào thì Thủ Kho sẽ Tạo Phiếu Nhập Hàng ghi đầy đủ thông tin về việc nhập hàng đó. Khi hàng được bán trực tiếp cho đối tác lớn hay hàng hoá được đưa lên quầy thì Thủ Kho sẽ Tạo Phiếu Xuất Hàng. Thủ Kho kiểm kê hàng hoá trên kho, khi có mặt hàng nào hết hạn sử dụng thì Tạo Phiếu Trả Hàng cho nhà sản xuất.
Nhân viên bán hàng làm việc theo ca, khi đến ca làm việc của mình, nhân viên phải đăng nhập vào hệ thống. Khi khách hàng lựa chọn hàng hoá mua và yêu cầu tính tiền, nhân viên sẽ tính tiền và lập hoá đơn cho khách.
2. XÁC ĐỊNH CÁC ACTOR
3. XÂY DỰNG USE CASE DIAGRAM
4. XÁC ĐỊNH CÁC USE CASE
5, Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng

Khách hàng
Nhân viên bán hàng
Thủ kho
Người quản lý
.

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM
Tiến độ báo cáo Họ tên sinh viên Công việc được phân công Nội dung đã làm được
Lớp D7- CNTT 11
Tiến độ 2 (16/11/2013) Lê Thị Nga
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị
Phần được phân công: vẽ biểu đồ luồng dữ liệu
1. Xem và kiểm tra tổng hợp các yêu cầu và phân tích của người dùng,biểu đồ phân ra chức năng ( oanh )
2. xác định Là một loại biểu đồ nhằm mục đích diễn tả một quá trình xử lý và trao đổi thông tin giữa các chức năng
3.  Vẽ Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh. là mức khái quát của hệ thống, mô tả sự trao đổi thông tin của các đối tác với hệ thống.( Nhà cung cấp sẽ gửi bản báo giá sản phẩm đến cho chi nhánh. Chi nhánh có thể gọi điện thoại hoặc fax đến cho công ty để đặt hàng. Chi nhánh nhập hàng về kho đơn đặt hàng từ phía khách hàng, sau đó gửi đơn phúc đáp lại cho khách hàng hoặc nếu có đủ lượng hàng và có thể giao hàng ngay thì gửi lại cho khách hàng hóa đơn bán hàng cùng lượng hàng trong đơn.
thủ kho sẽ tiến hành xuất hàng cho khách hàng.)
Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh , chức năng nhập xuất hàng
Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh , chức năng bán hàng

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM
Tiến độ báo cáo Họ tên sinh viên Công việc được phân công Nội dung đã làm được
Lớp D7- CNTT 11


Tiến độ 2 (16/11/2013) Vũ Xuân Cảnh
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị
Phần việc được phân công : Vẽ biểu đồ thực thể liên kết
Dựa vào việc xác định các thực thể và mối quan hệ của các thực thể ta có mô hình thực thể liên kết ( thảo)Khách hàng:
Hàng hóa
Hóa đơn bán hàng:
Phiếu nhập hàng:
Phiếu xuất hàng
Phiếu kiểm kê:
Thủ kho:
Phiếu trả hàng:
Nhân viên:
Người quản lý:
Phiếu thống kê:
vẽ biểu đồ thực thể liên kết

Reply

Tiến độ báo cáo Họ tên sinh viên Công việc được phân công Nội dung đã làm được
Lớp D7- CNTT 11
Tiến độ 2 (16/11/2013) Hồ Thị Thảo Nhóm 4
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị
phần việc được phân công : Vẽ các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng
1. Tập hợp các thông tin cơ bản ( oanh, nga, cảnh)
2. xác định các thuộc tính : Khách hàng: gồm các thuộc tính: mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, điện thoại,chứng minh thư, điểm tích lũy,
 Hàng hóa: gồm các thuộc tính: mã hàng, tên hàng, đơn vị, chủng
loại,xuất xứ, hạn sử dụng, giá bán.
 Hóa đơn bán hàng: gồm các thuộc tính: số hóa đơn, ngày lập, thành tiền, VAT
 Phiếu nhập hàng: gồm các thuộc tính: số phiếu nhập, người nhập, ngày nhập, lý do nhập, hàng, số lượng.
 Phiếu xuất hàng: gồm các thuộc tính: số phiếu xuất, người xuất, ngày xuất, lý do xuất, hàng, số lượng, khách hàng.
 Phiếu kiểm kê: gồm các thuộc tính: số phiếu, ngày tạo, số lượng
 Thủ kho: gồm các thuộc tính: lương cơ bản, phụ cấp, tiền lương
 Phiếu trả hàng: gồm các thuộc tính: số phiếu, ngày tạo, số lượng
 Nhân viên: gồm các thuộc tính: mã nhân viên, tên nhân viên, địa chỉ
 Người quản lý: gồm các thuộc tính: lương cơ bản, phụ cấp, tiền lương
 Phiếu thống kê: gồm các thuộc tính: số phiếu, ngày thống kê, doanh thu, thu, chi
3.Chuẩn hóa các quan hệ:
Từ mô hình thực thể E\ R ở trên ta thấy để chuyển về mô hình quan hệ ta phải chuẩn hóa các quan hệ.
Ta chuyển về dạng chuẩn 3NF. Ta tiến hành tách ở các bảng chưa ở chuẩn 3NF về dạng chuẩn 3NF :
 Bảng Trả hàng được tách thành hai bảng:
 Bảng Phiếu nhâp được tách thành hai bảng:
 Bảng phiếu xuấ thàng được tách làm hai bảng:
 Bảng hóa đơn được tách làm hai bảng:

4. vẽ bảng quan hệ của chúng
5. vẽ biểu đồ tuần tự

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM
Tiến độ báo cáo Họ tên sinh viên Công việc được phân công Nội dung đã làm được
Lớp D7- CNTT 11
Tiến độ2 (16/11/2013) Nguyễn Ngọc Tiến
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị
Phần việc phải làm: thiết kế và xử ý 1 đến 2 form
1, tập hợp và chỉnh sửa bài của 4 ng trong nhóm thành bài hoàn chỉnh
2. cài đặt phần mềm vb6.0
3.thiết ké chương trình: Phân định các mô đun. Xác định mối quan hệ giữa các mô đun (việc trao đổi thông tin, gọi nhau trong chương trình chính). Đặc tả từng mô đun: xác định các biến, các thuật toán, các dữ liệu được xử lý, các chức năng xử lý. Cách ghép nối các mô đun.
4. Form giao diện:
Là một trong những phần quan trọng của hệ thống giúp cho người sử dụng có thể làm việc một cách dễ dàng hơn với hệ thống giao diện chính của phần mền được xây dựng như sau:
Gồm các menu ngang tương ứng với các chức năng của hệ thống. Muốn sử dụng hệ thống thì ta phải đăng nhập khi chưa đăng nhập vào hệ thống thì các menu ngang đó đều bị ẩn và không cho phép truy cập được vào hệ thống. Điều đó đảm bảo cho hệ thống có tính bảo mật. Khi đó chỉ có chức năng đăng nhập là sáng và cho phép đăng nhập. Vậy chỉ có người quản lý mới có thể đăng nhập được vào hệ thống. Nếu đăng nhập thành công thì người sử dụng có thể truy cập tìm, kiếm thống kê, cập nhật thông tin… trong hệ thống. Và khi đó các menu sẽ sáng toàn bộ cho phép người sử dụng.


Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM
Họ tên sv: Vũ Trung Thành
Công việc được phân công: Vẽ biểu đồ thực thể liên kết
Tiến độ báo cáo
Tiến độ 1 (27/10/2013)
Nội dung đã làm được
Vẽ các biểu đồ liên kết giữa các cá nhân trong hệ thống

Tiến độ 2 (16/11/2013)
Nội dung đã làm được
Hoàn thành các bảng vẽ liên kết cá nhân
Hồ sơ
Tên
Công việc
Mô tả
Hệ thống

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM 9
Tiến độ báo cáo Họ tên sinh viên Công việc được phân công Nội dung đã làm được
Lớp D7- CNTT 11
Tiến độ 2 (15/11/2013) Đỗ Huy Hảo
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý điểm
Phần việc được giao : phân tích yêu cầu người dùng

1. Vẽ lượcđồ use case nghiệp vụ
2. Phân tích yêu cầu hệ thống
+Quản trị viên là nhân viên quản trị hệ thống, được quyền đăng nhập vào web để thực hiện những chức năng như quản lý khóa học, quản lý lớp học, quản lý người.
+ Quản lý viên là những người có quyền quản lý như giáo viên, được quyền đăng nhập vào web để thực hiện những chức năng như quản lý môn học, quản lý điểm thi, quản lý sinh viên, thống kê và báo cáo.
+ Sinh viên là những sinh viên có nhu cầu xem kết quả học tập ở khoa mà mình đang học

3. Vẽ lược đồ use case tổng quát và chi tiết theo từng tác nhân

Reply

Tiến độ 2 (15/11/2013) : Nguyên Văn Toàn
Đề tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý điểm.
Phần việc được phân công : vẽ biểu đồ luồng dữ liệu
1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh
2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

Reply

Tiến độ báo cáo Họ và tên sinh viên công việc được phân công nội dung đã làm đươc.
Lớp: D7LT-CNTT11
Tiến độ 2 (15/11/2013): Hà Minh Ngọc
Đề tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý điểm.
Phần việc được phân công : Thiết kế và xử lý cho 1 đến 2 form quan trọng nhất của hệ thống
1. Dựa vào yêu cầu , ta xây dựng from trên UML

Reply

Báo cáo tiến độ lần 2
Nguyễn xuân Chất
1. Quản lý khám chữa bệnh của bệnh nhân tại bệnh viện
2. Nhiệm vụ của hệ thống quản lý bênh viện
Hệ thống quản lý bệnh nhân là một hệ thống giúp chúng ta quản lý bệnh nhân đã và đang điều trị tại bệnh viện, cũng như trong quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân với bệnh viện cũng như của bệnh viện với bảo hiểm y tế, quản lý lượng bệnh nhân đến điều trị trong những khoảng thời gian xác định. đồng thời chúng ta đi thống kê số lượng bệnh nhân mắc phải một số căn bệnh nào đó trong khoảng thời gian nào đó trong năm để đưa ra phương pháp điều trị mà đề phòng ....
3. Những yêu cầu cần giải quyết
- bệnh nhân cần biết về các khoản như tổng chi phí trong thời gian điều trị
- Tổng số tiền đã đóng
- Tổng số tiền mà bệnh nhân phải đóng

Reply

Tiến độ báo cáo Họ và tên sinh viên công việc được phân công nội dung đã làm đươc.
Lớp: D7LT-CNTT11
Tiến độ 2 (15/11/2013) : Hoàng Văn Tuấn.
Đề tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý điểm.
Phần việc được phân công : Vẽ các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng
Xác định định các thuộc tính
+ Nguoi Dung ( Ten truy cap, mat khau, quyen)
+ Lop Hoc( Ma lop, ten lop, nganh hoc, bac dao tao, ma khoa hoc)
+ Sinh Vien ( ma sv, ho ten, ngay sinh, gioi tinh, dia chi, ma lop)
+ Khoa Hoc( ma khoa hoc, ten khoa hoc, nien khoa)
+ Diem (ma sv, ma mon hoc, diem lan 1, diem lam 2, diem trung binh, xep loai)
+ Mon Hoc ( ma mon hoc, ten mon hoc, so trinh, hoc ky, nam hoc, giao vien phu trach)

Reply

Tiến độ báo cáo Họ và tên sinh viên công việc được phân công nội dung đã làm đươc.
Lớp: D7LT-CNTT11
Tiến độ 2 (15/11/2013): Nguyễn Khánh Ân
Đề tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý điểm.
Phần việc được phân công : Vẽ biểu đồ thực thể liên kết
1. Đăng nhập
2. Xem điểm
3. Thêm điểm
4. Sủa điểm

Reply

Tiến độ báo cáo Họ và tên sinh viên công việc được phân công nội dung đã làm đươc.
Lớp: D7LT-CNTT11
Tiến độ 2 (15/11/2013): Phạm Duy Hà
Đề tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý điểm.
Phần việc được phân công : Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng
1.mối quan hệ phân cấp chức năng

2.Xác định các chức năng, nhiệm vụ?

3. Cấp nhật dữ liệu
4. tìm kiếm

5.Xác định phạm vi hệ thống cần phân tích.
6. vẽ biểu đồ phân cấp chức năng

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM 3

Lớp D7- CNTT 11
Tiến độ 2 PHẠM VĂN BẮC
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng Internet
Phần việc được giao : phân tích yêu cầu người dùng

1. Vẽ lược đồ use case nghiệp vụ

2. Phân tích yêu cầu hệ thống
Quản trị viên là nhân viên quản trị hệ thống, được quyền đăng nhập vào máy chủ để thực hiện những chức năng như quản lý máy, quản lý người vào, quản lý tiền...

Người dùng là người khách vào sử dụng máy tính, được phép lên mạng lonline, tham gia mạng xã hội, chơi game...

3. Vẽ lược đồ use case tổng quát và chi tiết theo từng tác nhân

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM 6


Họ tên sinh viên: Trần Tuấn Anh
Lớp: D7-CNTT11 _ Nhom 6
Công việc được phân công: Thiết kế và xử lý một vài fom của chương trình.
Tiến độ 2
1. Kết hợp với bảng phân tích,thiết kế các bảng cơ sở dữ liệu bẳng,access và liên kết các bảng.
2. Cài đạt chương trình VB 6.0 , bước đầu xây dựng giao diện các fom trong trương trình.
+ Bước 2 thực hiện xây dựng điển hình 2 fom đề tài Quản lý tuyển sinh đại học là fom Đăng nhạp và fom Nhập thông tin sinh viên

Reply

Báo cáo tiến độ 2 của Nhóm 2
Lớp: D7-CNTT11
Họ tên: Vương Thị Phương Thương
Công Việc: Phân tích yêu cầu người dùng
1. yêu cầu người dùng:
- Phòng đào tạo : lập thời khóa biểu cho từng giáo viên căn cứ vào khả năng chuyên môn của giảng viên để phân công và phản hồi thông tin về Văn phòng khoa
- Văn phòng khoa thông báo kế hoạch giảng dạy chi tiết theo từng học kỳ đến từng giảng viên, thời khoá biểu, phòng học…
- Giảng viên căn cứ vào kế hoạch chi tiết đã được duyệt, căn cứ vào giấy báo giảng chính thức cùng với đề cương môn học để thực hiện giảng dạy và ghi đầy đủ thông tin vào "Sổ theo dõi học tập" theo quy định.Giảng viên trong quá trình giảng dạy phải có sổ theo dõi học tập, sổ theo dõi thực hành, và bảng thống kê công việc( thống kê giờ giảng) để kết thúc mỗi môn học giao lại cho văn phòng khoa lưu trữ
- Hiệu trưởng: có quyền đưa ra các yêu cầu về quản lý giáo viên
- Ban thanh tra: theo dõi được tình hình giảng dạy của giáo viên( nghỉ phép, dạy thay, dạy bù…)
2. xác định các tác nhân gồm:
Giảng viên, phòng đào tạo, hiệu trưởng, ban thanh tra, văn phòng khoa
3.xây dựng UC DIAGRAM
4 xác định các CA sử dụng :gồm CA sử dụng tổng quát( Lập sổ theo dõi, theo dõi và tổng hợp thông tin)
5. Lập bảng từ điển thuật ngữ: bảng chú thích các từ viết tắt..
em nộp cô bản báo cáo tiến độ 2, do không vào được web của cô nên em báo cáo chậm, mong cô thông cảm ạ

Reply


Báo cáo tiến độ 2 của Nhóm 2
Họ tên: Nguyễn Minh Nhật
Lớp D7-CNTT11
Công Việc:Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng

1. Nhận thông tin từ bảng yêu cầu người dùng và xác định người dùng trong hệ thống
2. Xây dựng chức năng quản lý người dùng ( quản lý tài khoản người dùng)
- cho phép người dùng đăng nhập hệ thống sau khi đã đăng ký tài khoản gồm: tên tài khoản và mật khẩu
- Thông báo kết quả đăng ký
- Phân quyền cho người dùng
3. xây dựng chức năng nhập thông tin
- thông tin vào: các thông tin cơ bản của người dùng
- thông tin đưa ra: đưa ra danh sách phòng học, môn học, lớp học, giảng viên…
+ Nhập danh sách phòng học, lớp học, môn học, giáo viên( tên GV, mã GV, dịa chỉ, số điện thoại..)
4, chức năng sắp xếp
+ sắp xếp thời khóa biểu
+ sắp xếp phòng học
+ sắp xếp lớp học
5, chức năng tinh chỉnh
Thêm , sửa, xóa,.. thông tin
6. chức năng tra cứu và in ấn
7 vẽ biểu đồ

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM 7
Tiến độ báo cáo Họ tên sinh viên Công việc được phân công Nội dung đã làm được
Lớp D7- CNTT 11
Tiến độ 1 (27/10/2013) Mạch Ngọc Hoàng
Đề tài: Phân tích và thiết kế quản lý khách sạn
Phần việc được giao : phân tích yêu cầu người dùng

1. Ai sử dụng hệ thống

2. Phân tích yêu cầu công việc

3. Xác định yêu cầu, hệ thống cần phải làm gì

4. Quan sát, thu nhập ý kiến người dùng

5. thu thập thông tin yêu cầu người dùng

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM 7
Tiến độ báo cáo Họ tên sinh viên Công việc được phân công Nội dung đã làm được
Lớp D7- CNTT 11
Tiến độ 2 (16/11/2013) Mạch Ngọc Hoàng
Đề tài: Phân tích và thiết kế quản lý khách sạn
Phần việc được giao : phân tích yêu cầu người dùng


1. Vẽ lượcđồ use case nghiệp vụ
2. Phân tích yêu cầu hệ thống
3 xác định các nghiệp vụ để vẽ biểu đồ phân cấp chức năng
• Nghiệp vụ Thay đổi thông tin đặt phòng qua điện thoại:

Nghiệp vụ Thay đổi thông tin đặt phòng trên Website:

• Nghiệp vụ Đổi phòng

• Nghiệp vụ Gia hạn phòng

• Nghiệp vụ Đăng ký dịch vụ:

• Nghiệp vụ Trả phòng:

•Nghiệp vụ Quản lý Phòng:

Nghiệp vụ Quản lý Nhân viên :
Nghiệp vụ Quản lý Dịch vụ

Nghiệp vụ Quản lý Khách

Reply

Báo cáo tiến độ 2 của Nhóm 2
Họ tên: Nguyễn Thị Nụ
Lớp: D7-CNTT11

phần việc được phân công : Vẽ các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng
1. Tập hợp các thông tin cơ bản
2. xác định các thuộc tính :
Hồ Sơ Giáo viên : gồm các thuộc tính: mã giáo viên, tên giáo viên, học hàm, học vị, bộ môn
Lịch Thực Hành : gồm các thuộc tính: mã lịch, mã giáo viên, mã môn học, tên lớp, tên phòng, học kỳ, năm học.
Sổ Theo Dõi Thực Hành: gồm các thuộc tính: mã số, mã môn học, tên phòng, tên lớp, ngày thực hành, học kỳ, năm học.
Sổ Theo Dõi Giảng Dạy: gồm các thuộc tính: mã số, mã giáo viên, mã môn học, tên lớp, tên phòng, học kỳ, năm học.
Bộ môn: gồm các thuộc tính: mã môn học.
Thời Khóa Biểu: gồm các thuộc tính: mã TKB, mã giáo viên, mã môn học, tên lớp, tên phòng, học kỳ, năm học.
Sổ Theo Dõi Học Tập: gồm các thuộc tính: mã số, tên lớp, mã giáo viên, mã môn học, học kỳ, năm học.
Lớp Học: gồm các thuộc tính: tên lớp, sĩ số.
Phòng Học: gồm các thuộc tính: Tên Phòng.
3.Chuẩn hóa các quan hệ:
Từ mô hình thực thể E\ R ở trên ta thấy để chuyển về mô hình quan hệ ta phải chuẩn hóa các quan hệ.
Ta chuyển về dạng chuẩn 3NF. Ta tiến hành tách ở các bảng chưa ở chuẩn 3NF về dạng chuẩn 3NF :
Bảng Giáo Viên được tách thành hai bảng : Quản Lý Giáo Viên (tạo mới, sửa, xóa, tìm kiếm), Hồ Sơ Giáo Viên
Bảng Sổ Theo Dõi Giảng Dạy được tách thành hai bảng: Quản Lý Sổ ( tạo mới, sửa, xóa, tìm kiếm), Sổ Theo Dõi Giảng Dạy (thông tin mượn trả phòng và ngày tháng cụ thể).
Bảng Sổ Theo Dõi Học Tập được tách làm hai bảng: Lập Sổ Theo Dõi Học Tập (tạo mới, nhập, sửa, xóa), Sổ Theo Dõi Học Tập (thông tin về lớp học, mã giáo viên và ngày tháng cụ thể)
Bảng Sổ Theo Dõi Thực Hành được tách làm hai bảng: Lập Sổ Theo Dõi Thực Hành ( tạo mới, nhập, sửa, xóa), Sổ Theo Dõi Thực Hành ( thông tin môn học thực hành, ngày học và số phòng học).

4. vẽ bảng quan hệ của chúng
5. vẽ biểu đồ tuần tự

Reply

Báo cáo tiến độ 2 của Nhóm 2
Họ tên: Đinh Trung Hà
Lớp: D7-CNTT11

Phần việc phải làm: thiết kế và xử lý 1 đến 2 form
1, tập hợp và chỉnh sửa bài của 4 người trong nhóm thành bài hoàn chỉnh
2. cài đặt phần mềm :
3.thiết ké chương trình: Phân định các mô đun. Xác định mối quan hệ giữa các mô đun (việc trao đổi thông tin, gọi nhau trong chương trình chính). Đặc tả từng mô đun: xác định các biến, các thuật toán, các dữ liệu được xử lý, các chức năng xử lý. Cách ghép nối các mô đun.
4. Form giao diện:
Là một trong những phần quan trọng của hệ thống giúp cho người quản lý có thể làm việc một cách dễ dàng hơn với hệ thống giao diện chính của phần mền được xây dựng như sau:
Gồm các menu ngang tương ứng với các chức năng của hệ thống. Muốn sử dụng hệ thống thì ta phải đăng nhập khi chưa đăng nhập vào hệ thống thì các menu ngang đó đều bị ẩn và không cho phép truy cập được vào hệ thống. Điều đó đảm bảo cho hệ thống có tính bảo mật. Khi đó chỉ có chức năng đăng nhập là sáng và cho phép đăng nhập. Vậy chỉ có người quản lý mới có thể đăng nhập được vào hệ thống. Nếu đăng nhập thành công thì người sử dụng có thể truy cập tìm, kiếm thống kê, cập nhật thông tin… trong hệ thống. Và khi đó các menu sẽ sáng toàn bộ cho phép người sử dụng.

Reply

Báo cáo tiến độ 2 của Nhóm 2
Họ tên: Nguyễn Mạnh Hải
Lớp: D7-CNTT11

Phần việc được phân công : Vẽ biểu đồ thực thể liên kết
Dựa vào việc xác định các thực thể và mối quan hệ của các thực thể ta có mô hình thực thể liên kết
Giáo Viên:
Lịch Thực Hành
Sổ Theo Dõi Thực Hành
Sổ Theo Dõi Giảng Dạy
Bộ Môn
Hồ Sơ Giáo Viên
Thời Khóa Biểu
Phòng Học
Lớp Học
Sổ Theo Dõi Học Tập
vẽ biểu đồ thực thể liên kết

Reply

Báo cáo tiến độ 2 của Nhóm 2
Họ tên: Nguyễn Đức Dũng
Lớp: D7-CNTT11

Phần được phân công: vẽ biểu đồ luồng dữ liệu
1. Xem và kiểm tra tổng hợp các yêu cầu và phân tích của người dùng,biểu đồ phân ra chức năng
2. xác định là một loại biểu đồ nhằm mục đích diễn tả một quá trình xử lý và trao đổi thông tin giữa các chức năng
Vẽ Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh. là mức khái quát của hệ thống, mô tả sự trao đổi thông tin của các đối tác với hệ thống.
Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.

Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 2 LÀM BÀI TẬP NHÓM
Tiến độ báo cáo Họ tên sinh viên Công việc được phân công Nội dung đã làm được
Tiến độ 1 (27/10/2013) PHẠM ĐỨC ANH
(02/06/1989)
Lớp D7- CNTT 11
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý khách sạn - Xác định các tác nhân, các ca sử dụng của hệ thống.
- Vẽ biểu đồ thành phần và triển khai.

1.Xác định các tác nhân của hệ thống:
• Các tác nhân của hệ thống:
+) Tác nhân khách hàng: Sử dụng hệ thống để xem thông tin các phòng trong khách sạn( về loại phòng, giá tiền phòng, chất lượng phòng, các tiện nghi trong phòng.......) và đặt phòng (đăng kí phòng).
+) Tác nhân nhân viên công ty: Sử dụng hệ thống để quản lí số lượng phòng đã đặt, số lượng phòng đang sử dụng, số lượng phòng sẵn sàng sử dụng, số lượng phòng khách hàng đã trả để yêu cầu nhân viên vệ sinh dọn dẹp chuẩn bị.........
+) Tác nhân người quản lí: Thực hiện quản lí nhân viên của mình, quản lí tiến độ công việc, quản lí số lượng nhân viên, quản lí các khoản chi thu, thống kê doanh thu hàng tháng..............

2. Dựa vào các tác nhân, ta xác định được các ca sử dụng như sau:
+) Đăng kí phòng.
+) Xem thông tin phòng.
+) Đăng nhập.
+) Quản lí thông tin khách hàng.
+) Tư vấn khách hàng.
+)Tìm kiếm loại phòng và các tiện nghi sẵn có hoặc theo yêu cầu.
+) Cập nhật thông tin phòng(số phòng, các thay đổi bổ sung hoặc thay thế trong mỗi phòng....).
+) Tạo Form đăng kí cho khách hàng.
+) Quản lí thông tin phòng.
+) Quản lí thông tin sinh viên.

PHẠM ĐỨC ANH
(02/06/1989)
Lớp D7- CNTT 11
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý khách sạn - Xác định các tác nhân, các ca sử dụng của hệ thống.
- Vẽ biểu đồ thành phần và triển khai.
1.Ca sử dụng: Đăng kí phòng:
- Lớp biên: Đăng kí phòng là giao diện chính giao tiếp giữa các tác nhân, khách hang với hệ thống, chuyển đổi thông tin giao tiếp giữa khách hàng với hệ thống.
- Lớp điều khiển: đăng kí phòng. Chứa các quy tắc nghiệp vụ và đứng trung gian giữa các lóp biên và lớp thực thể
- Lớp thực thể : khách hang, Số phòng.

2. Ca sử dụng : Xem thông tin phòng
- Lớp biên: Nhằm chuyển đổi thong tin giao tiếp giữa khách hàng với hệ thống.
- Lớp điều khiển: Cho phép từ màn hình có thể truy xuất được các thong tin chứa đựng trong thực thể.
- Lớp Đăng kí phòng đã được mô tả trước đó
+)Đặc tả use case : tìm kiếm
Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin về các phòng.
+)Đặc tả use case: cập nhật thong tin phòng. Cho phép nhân viên quản lí thông tin của khách sạn có thể cập nhật thong tin phòng sau khi nhận quyết định từ quản lí
+)Đặc tả use case: Tạo phiếu đăng kí phòng. Cho phép nhân viên tạo phiếu đăng kí cho khách hang bằng hình thức trực tiếp hay trực tuyến qua web của khách sạn.Reply

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP NHÓM
Tiến độ báo cáo Họ tên sinh viên Công việc được phân công Nội dung đã làm được
Tiến độ 2(16/11/2013) PHẠM ĐỨC ANH
(02/06/1989)
Lớp D7- CNTT 11
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý khách sạn - Xác định các tác nhân, các ca sử dụng của hệ thống.
- Vẽ biểu đồ thành phần và triển khai.
1.Ca sử dụng: Đăng kí phòng:
- Lớp biên: Đăng kí phòng là giao diện chính giao tiếp giữa các tác nhân, khách hang với hệ thống, chuyển đổi thông tin giao tiếp giữa khách hàng với hệ thống.
- Lớp điều khiển: đăng kí phòng. Chứa các quy tắc nghiệp vụ và đứng trung gian giữa các lóp biên và lớp thực thể
- Lớp thực thể : khách hang, Số phòng.

2. Ca sử dụng : Xem thông tin phòng
- Lớp biên: Nhằm chuyển đổi thong tin giao tiếp giữa khách hàng với hệ thống.
- Lớp điều khiển: Cho phép từ màn hình có thể truy xuất được các thong tin chứa đựng trong thực thể.
- Lớp Đăng kí phòng đã được mô tả trước đó
+)Đặc tả use case : tìm kiếm
Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin về các phòng.
+)Đặc tả use case: cập nhật thong tin phòng. Cho phép nhân viên quản lí thông tin của khách sạn có thể cập nhật thong tin phòng sau khi nhận quyết định từ quản lí
+)Đặc tả use case: Tạo phiếu đăng kí phòng. Cho phép nhân viên tạo phiếu đăng kí cho khách hang bằng hình thức trực tiếp hay trực tuyến qua web của khách sạn.
Reply

Báo cáo tiến độ lần 1.
Họ Tên: Đỗ Tuấn Anh
Lớp D7 Lt CNTT11.
Đề Tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý khách sạn.
Công Việc Cần làm Lần 1 27/10/2013. Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng.
Công việc đã làm.
1. Xác đinh yêu cầu công việc
2. Xây dựng sơ đồ phân cấp chức năng
3. Tìm hiểu về các nhiệm vụ của sơ đồ phân cấp chức năng
4. Tìm kiếm nhiệm vụ của các chức năng
5. Vẽ sơ đồ

Reply

Báo cáo tiến độ lần 2.
Họ Tên: Đỗ Tuấn Anh
Lớp D7 Lt CNTT11.
Đề Tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý khách sạn.
Công Việc Cần làm Lần 2 16/11/2013. Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng.
Công việc đã làm.
1.mối quan hệ phân cấp chức năng

2.Xác định các chức năng, nhiệm vụ?

3. Cấp nhật dữ liệu
4. tìm kiếm

5.Xác định phạm vi hệ thống cần phân tích.
6. vẽ biểu đồ phân cấp chức năng

Reply

Tiến độ báo cáo Họ tên sinh viên Công việc được phân công Nội dung đã làm được
Lớp D7- CNTT 11 Nhóm 2
Tiến độ 1 (27/10/2013) Nguyễn Mạnh Hải
Vẽ biểu đồ thực thể liên kết tạo các mối quan hệ
1. Xem và kiểm tra tổng hợp các yêu cầu và phân tích của người dùng,biểu đồ phân rã chức năng
2. xác định là một loại biểu đồ nhằm mục đích diễn tả một quá trình xử lý và trao đổi thông tin giữa các chức năng
Vẽ Biểu đồ thực thể liên kết

Reply

Post a Comment