Tài liệu lập trình phần mềm nhúng

Tài liệu học môn học Lập trình phần mềm nhúng Testing_Embedded_Software - - Tác giả: Bar t Broekman and Edwin Notenboom Testing_Embedded_Software - Tác giả: Colin Walls Testing_Embedded_Software - Tác giả: Michael Barr

2 comments

cảm ơn cô ạ :)

Reply

toàn tiếng anh khó đọc quá cô ah.. có cài tài liệu nào tiếng việt ko hả cô.e cảm ơn cô

Reply

Post a Comment