Danh sách điểm danh - Cấm thi môn Phân tích thiết kế hướng đối tượng

Note:
1. Sinh viên nghỉ quá 3 buổi học sẽ phải học lại
2. Sinh viên không có các điểm hệ số đầy đủ sẽ cấm thi


ĐIỂM DANH MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
HỌ
TÊN
28
29
5
6
12
13
19
20
27
3
16
17
ĐIỂM
Ghi chú
pt
pt
pt
pt
pt
pt
pt
pt
pt
pt
pt
pt
CC
H1
H2
Nguyễn Khánh
Ân
v
V
v
V
V
V
V
V

V
V

0
8
7
Học lại (ht)
Đỗ Tuấn
Anh

M
M


½

½

M
V

6


Cấm thi (ct)
Hoàng
Anh
v
V
v
v
V
V
V
V

V
V

0


 (ht)
Nguyễn Ngọc
Anh

M

p

V

½

V
V

0


(ct)
Phạm Đức
Anh
+

VV

8
8

(ct)
Trần Tuấn
Anh

M

V

V


6
8
7

Phạm Văn
Bắc
v
V


M
V
V
V

V
V

0

7
(ht)
Vũ Xuân
Cảnh
V
V
V

V
V
V
V
0
8
8
(ht)
Nguyễn Xuân
Chất
V
M


7

7
(ct)
Nguyễn Đình
Công
v
V
V
v

½
V
½

V
V

0


(ht)
Nguyễn Văn
Công
v

V


VV


0


(ht)
Hoàng Văn
Cường
v
V
v
v
M
V
V
V

V
V

0


(ht)
Bùi Văn
Đạt
v
V


V
V
V
V


V

0


(ht)
Vũ Văn
Đoan
V
P
M

M
½
P
½


V

0


(ht)
Quách Đình
Dự
v
V
v
v
M
V
V
V

V


0


(ht)
Đoàn Văn
Dũng
v
V
V

V
V
V
V
0


(ht)
Nguyễn Đức
Dũng
V
P

v
V
V
V
V

V


0
8

(ht)
Vương Đình Trung
Dũng
v
V
M


½

V
0


(ct)
Nguyễn Công
Dương
V
½

½


V

6


(ct)
Đinh Trung


M
vV
5


(ct)
Phạm Duy


V

8
8
7

Đỗ Ngọc
Hải
v
V
v
v
V
V
V
V

V
V

0


(ht)
Nguyễn Mạnh
Hải

M
M
vP
6


(ct)
Chu Thị Mỹ
Hằng
v
V
v
v
V
V
V
V

V
V

0


(ht)
Đỗ Huy
Hảo


V

8
8
7

Trương Thị Thu
Hiền


mP

8


(ct)
Mạch Ngọc
Hoàng
v
V
M
V½


V

0


(ht)
Lại Văn
Học

M

v
7


(ct)
Nguyễn Việt
Hùng
v
V
v
V
V
V
V
V

V
V

0


(ht)
Phan Quốc
khánh
v
V
V
v
M+
V
V
V


V

0


(ht)
Đinh Thành
Kiên
v
V


6
8

(ct)
Phạm Thị
Lan
V

V

V
V
V
V


V

0


(ht)
Nguyễn Đình
Lăng
9


(ct)
Vũ Lê Ngọc
Linh
V8


(ct)
Lê Thị
Nga

M
V
v
V
V
P

0
8
8
(ht)
Vũ Hữu
Nghĩa
v
V
v
v
V
V
V
V

V
V

0


(ht)
Hà Minh
Ngọc

M
M

8
8
7

Nguyễn Thị Hồng
Nguyên
v
V
v
v
V
V
V
V

V
V

0


(ht)
Nguyễn Minh
Nhật

V


8
8

(ct)
Nguyễn Văn
Ninh
v
V
v
v
V
V
V
V

V
V

0


(ht)
Nguyễn Thị
Nụ

M

V
7
8

(ct)
Hoàng Thị
Oanh
v
P


V


P
6
8
8

Nguyễn Văn
Quân

M
V
v
5


(ct)
Phạm Ngân
Sơn
v
V
v
v
M
V
V
V

V


0


(ht)
Vũ Huy
Sơn
v
V
v
v
V
V
V
V

V
V

0


(ht)
Đậu Văn
Thái
v
V
v
v
V
V
V
V

V
V

0


(ht)
Vũ Hồng
Thắng
V

M

V
V

V

V


0


(ht)
Vũ Trung
Thành

V
M
v

V
V

0

8
(ht)
Hồ Thị
Thảo

V


P7
8
8

Vương Văn
Thìn
v
V
V
v
V


P
0


(ht)
Nguyễn Đức
Thông
V
M
V
v

½

½
0


(ht)
Chu Văn
Thống
v
V
v
v
V
V
V
V

V
V

0


(ht)
Vương Thị Phương
Thương

M


8
8

(ct)
Nguyễn Ngọc
Tiến


M

M


P
7
8
8

Nguyễn Văn
Tình
v
V
M

V
VV
V

0


(ht)
Nguyễn Văn
Toàn

P
V

7
8
7

Nguyễn Đức
Trung
v
V
v
v
V
V
V
V

V
V

0


(ht)
Tạ Hoàng
Trung
v
V
v
v
M
V
V
V
0


(ht)
Trần Bảo
Trung
v
V
v
v
V
V
V
V

V
V

0


(ht)
Lê Quang
Trường
v
V
V

M0
8
8
(ht)
Hoàng Văn
Tuấn
V
V


6
8
7

Nguyễn Thanh
Tuấn
v
V
v
v
V
V
V
V

V
V

0


(ht)
Trần Thanh
Tuấn

M
M

M
½

½


V

6


(ct)
Nguyễn Ngọc
Tuệ
v
V
v
v
V
V
V
V

V
V

0


(ht)
Hoàng Văn
Tường
v
V
M
v

V


0
8

(ht)
Lê Trọng


V
V
6


(ct)
Lê Văn
Yên

V
V

6


(ct)

Post a Comment