Mẫu biên bản xác định mức độ tham gia và tham gia làm bài tập nhóm

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ THAM GIA
VÀ KẾT QUẢ THAM GIA LÀM BÀI TẬP NHÓM
Trường:......................................................................................................................
Họ và tên:..................................................................................................................
Nhóm:..................................................... Lớp:...........................................................
Tên bài tập:................................................................................................................
Môn học:....................................................................................................................
Xác định mức độ tham gia và kết quả tham gia của sinh viên trong việc thực hiện bài tập nhóm số ….. Kết quả như sau:

Mã SV
Họ tên
Đánh giá của SV
SV ký tên
Đánh giá của giáo viên
A
B
C
Điểm (số)
Điểm (chữ)
GV ký tên
?
Lê Thị Linh
A


Post a Comment