Seminar 01: Giới thiệu SQL SERVER 2005

Sinh viên dựa vào tài liệu sau đây để làm Seminar thuyết trình vào thứ 2 (25/11/2013)
Danh sách sinh viên làm Seminar 01:
1. Các thao tác cơ bản trong SQL SERVER

ĐỊNH THẮNG:

 • Tạo cơ sở dữ liệu
 • Tạo bảng mới

NGUYỄN VĂN HỢI

 • Xóa bảng và xóa cơ sở dữ liệu
 • Mở Query để viết lệnh SQL

2. Ngôn ngữ Transact SQL

NGUYỄN VĂN HIỂU

 • Cú pháp T-SQL

TRẦN NGỌC MINH

 • Các kiểu dữ liệu

LIỀNG VĂN TRƯỜNG

 • Các toán tử
 • Các thành phần điều khiển

NGUYỄN VĂN MINH

 • Các chú thích
 • Giá trị NULL

CAO THIỆN

 • Biến
 • Hàm


Yêu cầu:

 1. Mỗi sinh viên trước khi thuyết trình, phải photo thành các bản cứng cho các bạn trong lớp phần mình phải thuyết trình.
 2. Lấy ví dụ minh họa trực quan cho từng phần, từng cú pháp của phần phải thuyết trình (làm trên công cụ SQL SERVER 2005).
 3. Mỗi sinh viên kết thúc phần thuyết trình phải đưa ra 1 bài tập nhỏ liên quan đến phần, mục đã thuyết trình cho cả lớp trả lời.

4 comments

CÔ giáo ko có link tài liệu thj' biết xem ở đâu mà làm ak cô

Reply

CÔ giáo ko có link tài liệu thj' biết xem ở đâu mà làm ak cô

Reply

Em click vào từ " sau đây" ở trong "Sinh viên dựa vào tài liệu sau đây để làm Seminar thuyết trình vào thứ 2 " thì sẽ download được tài liệu rồi.

Reply

Cô ơi e dowload về máy nhưng bị lỗi chẳng xem đc cô giáo ak.cô xem cho tài liệu lên trang fb của lớp đi cô

Reply

Post a Comment