Đăng ký nhóm làm đề tài môn Lập trình phần mềm nhúng

Yêu cầu: 1. Lớp phân thành 12 nhóm. 2. Mỗi nhóm tối đa 11 người. Nhóm trưởng gửi vào site cho giáo viên hướng dẫn thông tin các thành viên của nhóm, bảng phân công công việc của từng thành viên trong nhóm lên site. 3. Bài tập nhóm giữa kỳ sẽ là bài thi cuối kỳ. (Hình thức thi cuối kỳ là Vấn đáp). 4. Kế hoạch báo cáo tiến độ làm đề tài được chia làm 2 đợt: + Đợt 1: 02/01/2014 + Đợt 2: 16/01/2014. Note: - Sinh viên nào không gửi đủ, đúng tiến độ hoặc không gửi báo cáo tiến độ sẽ không được tính điểm hệ số 2. - Thông tin của nhóm, bản phân công công việc của từng thành viên trong nhóm hạn nộp lên site là 31/12/2013. (thiếu thông tin này nhóm sẽ bị trừ điểm).

81 comments

Dk nhóm :
Nguyễn Viết Tấn
Khương Thanh Hồng
Chu Đức Hiếu
Lê Thanh Hải
Nguyễn Văn Đông 3/13/1990
Nguyễn Văn Dinh
Nguyễn Đức Quang
Vũ Khắc Tiệp
Phạm Chí Hổ
Bùi Quang Nghĩa
Nguyễn Ngọc Hiệp

Đk đề tài số 11. J2ME Web Services

Reply

Đk nhóm
Nguyễn quang giang
Trịnh văn diệm
Nguyễn đình minh
Đậu văn thái
Hồ văn tuấn
Vũ văn mùi
Nguyễn viết thanh lương
Nguyễn hoàng dương
Nguyễn công điều
Dương văn kết
Lê thị linh
Nhóm đăng ký đề tài số 04 ngôn ngữ java cơ bản

Reply

Đăng ký nhóm

1. Nguyễn Việt Anh
2. Chu Trọng Dũng
3. Ngô Quang Duy
4. Nguyễn Phạm Hồng Dương
5. Lê Ngọc Tùng
6. Thân Thị Hồng Giang
7. Hoàng Ngọc Thành
8. Lưu Quang Trung
9. Nguyễn Thành Long
10. Bùi Văn Thịnh
11. Nguyễn Tiến Lập

Reply

đè tài: Lập trình gảm trên pocket Pc với .NET Compact Framework ạ

Reply

Đk nhóm
1.Nguyễn Thạc Anh Quân:
2. Lê Việt Anh:
3.Hà Ngọc Duy:
4. Nguyễn Hữu Thương:
5. Dương Văn Tùng:
6.Nguyễn Đức Sơn :
7.Nguyễn Hữu Nghĩa:
8. Nguyễn Anh Hoàng:
9. Lại Thế Thành:
10.Nguyễn Minh Vương:
Đăng kí đề tài 14: Lập Trình Android

Reply

Đăng ký nhóm
1, Phạm Phương Anh
2, Hoàng Thế Anh
3, Nguyễn Tiến Đạt
4, Ngô Văn Dương
5, Nguyễn Văn Cao
6, Hoàng Mạnh Đức
7, Nguyễn Tất Điệp
8, Thái Văn Quân
9, Nguyễn Việt Hùng
10, Nguyễn Đức Nghị
11, Nguyễn Thị Bình
12, Đỗ Văn Trọng
Đăng ký đề tài Gửi/ nhận SMS trong J2ME

Reply

em xin bổ sung thêm 1 bạn vào nhóm: Nguyễn Ngọc Cương

Reply

cô cho e hỏi là đăng ký nhóm xong thì tài liệu làm bài là tự bọn e tìm hay là cô cho bọn e ạ để chúng e còn biết và phân công để gửi báo cáo đúng hạn cho cô.

Reply

bảng phân công công việc nhóm 4
Nhóm 4
Đề tài:Lập trình game trên pocket pc với .net compact framework

Thân Thị Hồng Giang (NT)
nv: Tổng kết nội dung word

Nguyễn Thành Long (TK)
nv: Làm slide

Lưu quang Trung
nv: Tổng quan về PDA và 1 số HDH nhúng cho thiết bị PDA.

Chu trọng Dũng
nv: Tổng quan HĐH Windows CE

Lê Ngọc Tùng,Ngô Quang Duy
nv: Tổng quan về Pocket PC & 1 số công cụ phát triển Pocket PC 2000

Nguyễn Việt Anh
nv: Môi trường lập trình .net compact framework

Bùi Văn Thịnh,Hoàng Ngọc Thành,Nguyễn Tiến Lập
nv: Thiết kế ứng dụng GUI bằng windows forms

Thân Thị Hồng Giang,Nguyễn Thành Long,Nguyễn Phạm Hồng Dương nv: ứng dụng trên pocket pc

Reply

1. Tổng quan về J2ME(Vũ Khắc Tiệp)
2. Tổng quan về J2ME Webservices (Lê Thanh Hải)
3. Ứng dụng phân tán (Nguyễn Viết Tấn, Khương Thanh Hồng) bao gồm:
3.1. Giới thiệu
3.2. Các vấn đề trong ứng dụng phân tán
3.3. Hạn chế của nó
4. Webservices(Nguyễn Văn Dinh, Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Văn Đông) bao gồm các phần:
4.1. Định nghĩa
4.2. Thành phần cơ bản
4.3. Hoạt động cua webservices
4.4. Ưu nhược điểm
5. Thành phần chính của webservices
5.1. SOAP(Bùi Quang Nghĩa)
5.2. WSDL(Nguyễn Ngọc Hiệp)
Thêm phần lập trình ứng dụng: (Nguyễn Viết Tấn, Chu Đức Hiếu)
1. Phân tích thiết kế và hướng dẫn sử dụng
2. Viết code

Reply
This comment has been removed by the author.

Đăng ký nhóm môn LT Nhúng (Nhóm 5)
Đề tài 8 : Multimedia trong Java Mobile
1. Nguyễn Văn Huỳnh
2. Đào Anh Quân
3. Nguyễn Vĩnh Lộc (Nhóm trưởng)
4. Nguyễn Thị Thanh Hải
5. Nguyễn Phụ Hà
6. Nguyễn Văn Đông (21/5/1990)
7. Nguyễn Tuấn Linh
8. Võ Hồng Quân
9. Bùi Hồng Hà
10. Nguyễn Văn Tuấn
11. Nguyễn Anh Vũ

Reply

Nhóm em thêm Phạm Ngọc Quân

Reply

đăng ký lại nhóm với đề tài 03. Hệ điều hành Embedded Linux
1.Nguyễn Đăng Anh
2.Mã Huy Sơn
3.Lê Việt Nghĩa
4.Nguyễn Hải An
5.Nguyễn Xuân Hải
6.Bùi Đình Biên
7.Lê Văn Cương
8.Phạm Thị Mai
9.Vương Minh Phương
10. Hắc Ngọc Mạnh
11.Đinh Văn Công
12.Nguyễn Văn Hải

Reply

Bảng danh sách nhóm và Phân công công việc nhóm 5:

http://www.mediafire.com/view/c3ofrvqlvklfsck/Phan%20cong%20cong%20viec.docx

Reply

Nhóm em xin đăng kí đề tài 14. Lập trình Android, danh sách nhóm em xin gửi lại sau ạ

Reply

Bảng Phân Công Nhóm
Nội dung Thời gian Người thực hiện
Tìm kiếm tài liệu 28-12-2013 đến 29-12-2013 Dương - Thái – Lương – Kết
Tổng hợp phân tích tài liệu 29-12-2013 đến 30-12-2013 Dương - Thái – Lương
Làm báo cáo 31-12-2013 đến 16-01-2014
Chương I : Tổng quan giới thiệu về Java 31-12-2013 đên 02-01-2014 Kết –Giang
Chương II : Các kiểu dữ liệu cơ bản 31-12-2013 dến 02-01-2014 Lương – Diệm -Điều
Chương III: Hướng đối tượng trong java 02-01-2014 đến 16-01-2014 Minh – Thái
Chương IV: Thiết kế giao diện người dùng 02-01-2014 đến 16-01-2014
Mùi - Linh
Chương V: Lập trình cơ sở dữ liệu 02-01-2014 đến 16-01-2014 Dương – Giang
Chương VI : Phần mềm ứng dụng 02-01-2014 đến 16-01-2014 Dương –Tuấn –Thái
Sau khi tổng hợp xong của các bạn Dương hoàn thành nốt

Reply
This comment has been removed by the author.

EM xin bổ sung bạn Phạm Chí Hổ vào nhóm của mình và đây là bản phân công công việc của nhóm em :
1. Tìm hiểu tổng quan về Android
- Lê Việt Anh
- Dương Văn Tùng
2. Thiết kế giao diện:
- Nguyễn Thạc Anh Quân
- Nguyễn Đức Sơn
3. Viết code cho trương trình
- Nguyễn Hữu Thương
- Nguyễn Minh Vương
- Nguyễn Ngọc Cương
- Phạm Chí Hổ
4. Người tìm lỗi chương trình
- Hà Ngọc Duy
- Nguyễn Hữu Nghĩa
5. Người tổng hợp báo cáo:
- Nguyễn Anh Hoàng
- Lại Thế Thành

Reply

Báo cáo tiến độ đề tài:
Nhóm em đã hoàn thành chương 1 và 2 của đề tài theo đề cương đã post ở trên.
https://www.mediafire.com/?abvwv30khr8nww5

Reply

Nhóm em xin đăng ký lại từ Đề tài số 8 Multimedia trong Java Mobile sang Đề tài số 7: Đồ họa trong J2ME
Danh sách nhóm 5
1. Nguyễn Văn Huỳnh
2. Đào Anh Quân
3. Nguyễn Vĩnh Lộc (Nhóm trưởng)
4. Nguyễn Thị Thanh Hải
5. Nguyễn Phụ Hà
6. Nguyễn Văn Đông (21/5/1990)
7. Nguyễn Tuấn Linh
8. Võ Hồng Quân
9. Bùi Hồng Hà
10. Nguyễn Văn Tuấn
11. Nguyễn Anh Vũ
12. Phạm Ngọc Quân

Reply

Nhóm em xin đăng ký lại từ Đề tài số 8 Multimedia trong Java Mobile sang Đề tài số 7: Đồ họa trong J2ME
Danh sách nhóm 5
1. Nguyễn Văn Huỳnh
2. Đào Anh Quân
3. Nguyễn Vĩnh Lộc (Nhóm trưởng)
4. Nguyễn Thị Thanh Hải
5. Nguyễn Phụ Hà
6. Nguyễn Văn Đông (21/5/1990)
7. Nguyễn Tuấn Linh
8. Võ Hồng Quân
9. Bùi Hồng Hà
10. Nguyễn Văn Tuấn
11. Nguyễn Anh Vũ
12. Phạm Ngọc Quân

Reply
Anonymous mod

Do thay đổi đề tài gấp nên em xin được nộp báo cáo giai đoạn 1 chậm 1 tiếng

Đề tài số 7: Đồ họa trong J2ME
https://drive.google.com/file/d/0B5YhFTMGP2QldVB2Z0xKb3N3NDg/edit?usp=sharing

Reply
Anonymous mod

Do thay đổi đề tài gấp nên em xin được nộp báo cáo giai đoạn 1 chậm 1 tiếng

Đề tài số 7: Đồ họa trong J2ME (Nhóm 5)
https://drive.google.com/file/d/0B5YhFTMGP2QldVB2Z0xKb3N3NDg/edit?usp=sharing

Reply

Nhóm e có chút thay đổi để tiện cho các bạn
NV 1 : Tổng quan về J2ME - Lịch sử của SMS .
1, Phạm Phương Anh
2, Hoàng Thế Anh
3, Nguyễn Tiến Đạt
NV 2: Lợi ích của dịch vụ tin nhắn SMS
- Ngô Văn Dương
- Nguyễn Thị Bình
- Nguyễn Tất Điệp
NV3: Mô hình dịch vụ tin nhắn SMS
- Thái Văn Quân
- Hoàng Mạnh Đức
- Đỗ Văn Trọng
NV 4: Phần mềm ứng dụng
Nguyễn Văn Cao
Nguyễn Việt Hùng
Nguyễn Đức Nghị

Reply

Báo cáo tiến độ đã tìm hiểu được:
http://www.doko.vn/luan-van/phan-tich-thiet-ke-de-xay-dung-ung-dung-j2me-298642

Reply

Tài liệu là do các nhóm tự tìm hiểu.

Reply

Báo cáo tiến độ lần 2, từng thành viên trong nhóm phải báo cáo tiến độ của mình làm (có kèm theo bản word nhưng gì đã làm trong đề tài)

Reply

Chuyển phần báo cáo tiến độ sang mediafire cho dễ tải nhé! tôi chưa tải được phần báo cáo tiến độ làm việc của nhóm bạn!

Reply

Chấp nhận phần đăng ký đề tài của nhóm.

Reply

Đã nhận được bảng phân công công việc và bản cáo cáo tiến độ thực hiện.

Reply

Chấp nhận phần đăng ký đề tài; đã nhận được bản phân công công việc của nhóm. Chưa nhận được bản báo cáo tiến độ (chuyển đường link và Mediafire)

Reply

Chấp nhận đăng ký đề tài; đã nhận được bảng phân công công việc cho thành viên nhóm. Chưa nhận được báo cáo tiến độ thực hiện công việc của từng thành viên trong nhóm.

Reply

Chấp nhận phần đăng ký đề tài.

Reply

Chấp nhân phần đăng ký đề tài và bảng phân công công việc của thanh viên trong nhóm. Bản báo cáo tiến độ thực hiện công việc không được chấp nhận.

Reply

Yêu cầu nhóm gửi bản báo cáo tiến độ mới.

Reply

Chấp nhận đề tài số 7, đã nhận bảng phân công công việc của nhóm.

Reply

Đề tài số 14 đã có nhóm đăng ký, phần đăng ký của bạn không được chấp nhận.

Reply

Chấp nhận phần đăng ký đề tài, chưa có bảng phân công công việc của từng thành viên nhóm, chưa có bản báo cáo tiến độ thực hiện công việc được giao của các thành viên

Reply

Yêu cầu gửi lại bản báo cáo tiến độ thực hiện công việc bằng link Mediafire, hiện tại tôi không tải được bản báo cáo này.

Reply

- Đã nhận bảng phân công công việc của từng thành viên trong nhóm, chưa có bản báo cáo tiến độ thực hiện công việc được giao của từng thành viên trong nhóm này.
- bạn Pham Chí Hổ đã đăng ký thành viên tại nhóm khác, yêu cầu bạn Hổ cho tôi biết chính xác bạn thuộc nhóm nào?

Reply

Tổng kết lại toàn bộ quá trình đăng ký đề tài môn Lập trình phần mềm nhúng như sau:
1. Hiện nay trên site đăng ký nhóm đã có những đề tài dưới đây đã được giáo viên chấp nhận:
- Đề tài số 03, 04, 07, 11, 12, 14, 15.
2. Trong 7 nhóm đã được chấp nhận đề tài, chỉ có 2 nhóm đã có bản báo cáo tiến độ công việc thực hiện.

Reply

Em thưa cô đây là link làm bản chương 1 ,2 của nhóm em.
http://www.mediafire.com/download/lu6h23ve391z55c/BC+tien+do+chuong+1+-2+Nhom+4.rar

Reply

Nhóm em đăng ký đề tài số 6. Lập trình game trên Java Mobile bao gồm:
1.Trần Thanh Tùng
2.Bùi Trọng Năng
3.Vì Văn Thiệp
4.Nguyễn Thành Nam
5.Nguyễn Như Quỳnh
6.Nguyễn Đình Tân
7.Lê Xuân Khang
8.Phạm Văn Tuấn
9.Phạm Quốc Trung
10.Lương Ngọc Tú
11.Đặng Văn Tân
12.Phùng Văn Nhiên

Reply

Báo cáo tiến độ công việc đây ạ : http://www.mediafire.com/view/jcrbp6fq64wpk6e/LTPMN-TungTT-v1.1.xlsx

Reply

E chào cô ạ
Em là Phạm Chí Hổ
em trong nhóm bạn Quân ạ.

Reply
Anonymous mod

Em gửi lại báo cáo tiến độ và báo cáo công việc của nhóm
1 : Danh sách và phân công công việc của nhóm:
http://www.mediafire.com/view/xa5d9hzig6vgzzz/Phan%20cong%20cong%20viec.docx
2: Tiến độ làm việc của nhóm :
http://www.mediafire.com/view/62umr2r6peqo7wy/De%20Tai%207%20%20-%20Do%20Hoa%20Trong%20J2Me.docx

Reply
This comment has been removed by the author.

Nhóm số 5 làm đề tài số 7, Báo cáo tiến độ ở đây là từng thành viên phải báo cáo phần công việc của mình đã làm được. Nhóm bạn gửi một bản báo cáo hoàn chỉnh. Yêu cầu, từng thành viên phải báo cáo tiến độ mà cá nhân đã thực hiện được.

Reply

Chấp nhận đề tài số 6, đã nhận được bản báo cáo tiến độ công việc, nhưng không chấp nhận bản báo cáo này (chỉ có nói chung chung là tiến độ 20%, 100%. Vậy từng thành viên phải có bản báo cáo tiến độ cụ thể đã làm được như thế nào?).

Reply

Đăng ký nhóm:
nhóm em đăng ký đề tài số 2. Lập trình cho vi điều khiển 8051:
Thành viên bao gồm:
1 LÊ QUANG CƯỜNG
2 NGUYỄN XUÂN ĐÔNG
3 NGUYỄN THANH HẢI
4 LÊ TIẾN HÀ
5 NGUYỄN QUANG NGHĨA
6 MAI ĐỨC KẾ
7 NGUYỄN THẾ ÁNH
8 LƯU VĂN BÌNH
9 HOÀNG HẢI HÀ
10 PHẠM VIẾT PHÚ

Reply

Tùng ơi bây h ai làm rồi thì tổng hợp lại cho vào word rồi gửi cho cô

Reply

http://www.mediafire.com/view/d9451z3gnahwl3r/SMS%20in%20J2ME.docx
Nội dung tìm hiểu : Mô hình dịch vụ tin nhắn SMS thuộc đề tài “ Gửi / Nhận SMS trong J2ME “
Thành viên thực hiện : Hoàng Mạnh Đức - Thái Văn Quân - Đỗ Văn Trọng - Phạm Văn Quyết

Reply

Đăng ký lại nhóm số 3 do nhóm bị mất dữ liệu nhóm trên site
Nhóm đăng ký sau nhóm số 2 của bạn Minh Nguyễn ngày 28/12/2013
Nhóm em đăng ký đề tài số 13. Lập trình Iphone
Thành viên nhóm bao gồm:
1. Lâm Đại Lộc
2. Đỗ Minh Tân
3. Đoàn Việt Đức
4. Trịnh Đình Đoàn
5. Trần Thị Tuyết Mai
6. Nguyễn Minh Huệ
7. Nguyễn Duy Đoàn
8. Nguyễn Khắc Tuynh
9. Phạm Viết Phú
10. Đinh Việt Hoàng
11. Trần Trung Tuyến
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM 3
Chương I: Hệ điều hành IOS
- Định nghĩa hệ điều hành IOS + Tổng quan về kiến trúc của IOS: Trịnh Đình Đoàn và Đoàn Việt Đức
- Tổ chức bộ nhớ + Tiến trình IOS (Processes IOS) + Kernel IOS: Phạm Viết Phú và Đinh Việt Hoàng
- Trình điều khiển thiết bị + Kiến trúc hệ điều hành Iphone: Nguyễn Minh Huệ
Chương II: Xcodes và phát triển ứng dụng thi hành trên IOS
- Tìm tài liệu cho cả nhóm + tổng kết và làm slide + Tham gia Code ứng dụng: Lâm Đại Lộc
- Phát triển ứng dụng cho Iphone: Nguyễn Duy Đoàn và Đỗ Minh Tân
- Lập trình Xcode, Iphone simulator, Instument, IOS Framework, một số ứng dụng đơn giản, hỗ trợ code cho đội phát triển ứng dụng: Trần Thị Tuyết Mai, Trần Trung Tuyến, Nguyễn Khắc Tuynh.

Reply

báo cáo công việc đã làm http://www.mediafire.com/view/046ntm78s968zo3/bao%20cao.docx
tổng công việc chúng e đã làm được 30%

Reply

đề nghị bạn nhóm trưởng nhóm này xác minh lại hộ minh thành viên Phạm Viết Phú nhé. Theo như tớ check là bạn Phạm Viết Phú là thành viên nhóm tớ nhé !

Reply

báo cáo tiến độ
đề tài : số 11 J2ME Web Service
SV: Nguyễn Văn Đông 3/12/1990
Nguyễn Đức Quang
Nguyễn Văn Dinh
tìm hiểu về Web service
https://drive.google.com/file/d/0B5LA-J-zX9E8U1RLTmtGaUtjWDg/edit?usp=sharing

Reply

Hiện tại các comment của các nhóm ko hiển thị lên được nên các bạn trong nhóm không thể báo cáo tiến độ cho cô, cô check lại đi ạ.
Nguyễn Viết Tấn (nhóm trưởng nhóm 1)

Reply

báo cáo tiến độ sơ bộ
đề tài số 11: J2ME WebService
https://drive.google.com/file/d/0B5LA-J-zX9E8U1RLTmtGaUtjWDg/edit?usp=sharing

báo cáo sơ bộ phần 4 về webservice gồm
định nghĩa , thành phần cơ bản, hoạt động và ưu nhược điểm
Do
Nguyễn Văn Đông,
Nguyễn Đức Quang
Nguyễn Văn Dinh
Thực hiện

Reply

Do bạn Hoàng Thế Anh rút khỏi nhóm nên nhóm e bổ sung bạn Phạm Văn Quyết vào nhóm thay cho bạn Thế Anh.
Đăng ký nhóm
1, Phạm Phương Anh
2, Phạm Văn Quyết
3, Nguyễn Tiến Đạt
4, Ngô Văn Dương
5, Nguyễn Văn Cao
6, Hoàng Mạnh Đức
7, Nguyễn Tất Điệp
8, Thái Văn Quân
9, Nguyễn Việt Hùng
10, Nguyễn Đức Nghị
11, Nguyễn Thị Bình
12, Đỗ Văn Trọng
Đăng ký đề tài Gửi/ nhận SMS trong J2ME
Bảng phân công:
NV 1 : Tổng quan về J2ME - Lịch sử của SMS .
- Phạm Phương Anh
- Nguyễn Tiến Đạt
NV 2: Lợi ích của dịch vụ tin nhắn SMS
- Ngô Văn Dương
- Nguyễn Thị Bình
- Nguyễn Tất Điệp
NV3: Mô hình dịch vụ tin nhắn SMS
- Thái Văn Quân
- Hoàng Mạnh Đức
- Đỗ Văn Trọng
- Phạm Văn Quyết
NV 4: Phần mềm ứng dụng
Nguyễn Văn Cao
Nguyễn Việt Hùng
Nguyễn Đức Nghị

Reply

Em xin gửi cô bản tiến độ đề tàihttp://www.mediafire.com/view/k8coqik7g8alk2a/Thành%20viên%20thực%20hiện%20đề%20tài.doc

Reply

Gửi cô tiến độ NV1 của nhóm:
https://www.mediafire.com/?t91y3mds4uqb6b6

Reply

Em thưa cô em đã gửi bản báo cáo tiến độ vào mail của cô

Reply

đây là file báo cáo tiến độ công việc lần 1 của nhóm em
http://www.mediafire.com/view/ewxufb2pme5tunn/baocao.docx

Reply

em xin gửi cô bản phân công công việc và báo cáo muộn

https://www.mediafire.com/?tocveehrut91pd5

Reply

Em chào cô ạ.
Em gửi cô tiến độ làm phần mềm lập trình Android
https://www.facebook.com/download/695513257136810/PhamChiHo_nhom_LT_ANDROID.docx

Reply

Em gửi cô báo cáo bảng phân công công việc và báo cáo lần 2.
(do máy tính chỗ em làm không post lên các trang chia sẻ được nên em gửi trực tiếp vào Email của cô ạ)
Brg!

Reply
Anonymous mod

Em gửi tiến độ đợt 2 của nhóm 5
Đề tài số 7: Đồ họa trong j2me
http://www.mediafire.com/download/51pxg8331roaesv/De%20tai%20so%207-Do%20hoa%20trong%20J2ME.rar
Gồm có :
- Tiến độ công việc
- Code demo
- Tài liệu và báo cáo

Reply

Em thưa cô đây là link làm bản chương 3 của nhóm em
Chương III: Hướng đối tượng trong java
http://www.mediafire.com/view/y9rrsl7z3vj0y84/Chương%203%20Minh%20%2B%20Thái.doc
Bạn: Nguyễn đình minh (3.1- 3.2)
Đậu văn thái Thái (3.3-3.5)

Reply

Em thưa cô đây là link làm bản chương 4 của nhóm em
http://www.mediafire.com/view/cght5p2ma7l5cey/CHƯƠNG%204.%20giao%20dien%20người%20dùng.doc

Chương IV:Giao diện người dùng


Bạn: Vũ văn mùi (1 - 3)
Lê Thị Linh (4)
Nguyễn Minh Tuấn (5)

Reply

Em thưa cô đây là link làm bản chương 5 của nhóm em
http://www.mediafire.com/view/x2qrh2peyap5eqp/Chương%205_Lap%20TRinh%20JDBC.doc

CHƯƠNG 5 :LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
Bạn : Nguyễn Quang Giang (6.1 - 6.3 )
Nguyễn Hoàng Dương (6.4 - 6.6 )

Reply
This comment has been removed by the author.

Em thưa cô đây là link làm bản chương 6 của nhóm em
http://www.mediafire.com/view/fb3uiwp70c10sn8/CHƯƠNG%206_Phần%20mềm.doc

CHƯƠNG 6:Phần mềm ứng dụng
Bạn : NguyễnHoàng Dương (Phân tích thiết kế hệ thống- Xử lý tầng DAO )
Hồ Văn Tuấn (Viết chương trinh - Xử lý phân Bussine )
Đậu Văn Thái ( GUI)

Reply

bạn Nguyễn Ngọc Cương được bổ sung vào nhóm nào hoặc làm đề tài nào phải ghi rõ ràng.

Reply

Báo cáo của bạn trên Facebook không tìm thấy.

Reply

Báo cáo tiến độ gửi lên site không gửi vào email.

Reply

Báo cáo tiến độ lần thứ 2 không tải được, nhóm gửi lại nhé!

Reply

Nhóm làm đề tài số 14 và số 11, bị trùng lặp rất nhiều thành viên. Đề nghị hai nhóm trên giải trình vấn đề này, nếu không nhóm sẽ bị hủy.

Reply
Anonymous mod

http://www.mediafire.com/download/51pxg8331roaesv/De+tai+so+7-Do+hoa+trong+J2ME.rar

Cô ơi.! link em vẫn download được bình thường ạ.

Reply

Tùng ơi tài liệu mà em phân công cho từng thành viên trong nhóm đó, em nén lại thành 1 file rồi up lên mediafire rồi gửi cho cô.

Do hôm nộp báo cáo nhóm mới nộp quyển báo cao in ra thôi, thiếu mất đĩa CD em cũng nén đĩa đó gửi vào đây, rồi mình gửi đĩa CD cho cô sau.

Reply

Post a Comment