Bài tập nhóm môn Lập trình phần mềm nhúng

Sinh viên truy cập vào trang sau: https://sites.google.com/site/linhchi1411/lop/lop-dh7lt-cntt8

22 comments

This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.

Nhóm em gồm: Nguyễn quang thành, đậu thị thnah huyền, bùi thị hiền, lài thị hoàn

Reply

Sinh viên chú ý thứ tự dịch hiểu môn Lập trình phần mềm nhúng của nhóm như sau:
- Nhóm nào gửi thông tin của nhóm lên website trước sẽ là nhóm 1.
- Các nhóm còn lại theo thứ tự tiếp theo.
- Bài dịch hiểu đã được phân bổ cụ thể trên website.
- Các nhóm ghi nhớ phần dịch hiểu của nhóm và không được dịch nhầm.
- Nhóm trưởng sẽ gửi lại lịch phân công công việc của từng thành viên vào website cho Giáo viên hướng dẫn môn trước ngày 12/12/2013. (mỗi thành viên nhóm sẽ thuyết trình phần công việc của mình được giao theo lịch đã upload trên website).

Reply

Nhóm 2 : Phạm Ngọc Hảo, Phan Thị Bích Hồng, TRần Thị Tuyết Trang, Nguyễn Tuấn Sơn

Reply

nhóm em gồm, lê đình công.phan hải đăng, lê thị hạnh, lê thị dung

Reply
This comment has been removed by the author.

Nhóm 4 : Phạm Công Điềm , Hoàm Anh Đức , Lê Văn Hòa

Reply
Anonymous mod

Nhóm 5: Trương Thanh Sơn, Nguyễn Văn Thăng, Phạm Tiến Tùng,Hà Văn Hoan

Reply

Nhóm 6: Đoàn Văn Bình, Nguyễn Văn Cường, Trần Thị Hiền

Reply

Nhóm 1: Lịch phân công công việc như sau:
Nhóm trưởng: Đậu thị thanh huyền 3.1 The build process
Nguyễn quang thành 3.2 Compilling
Bùi thị hiền : 3.3 linking
Lài thị hoàn 3.4 Locating
còn phần 3.5 Building das Blinkenlights "thì cùng nhau dịch nhé."

Ghi chú: Do nhóm e có 4 người nhung trong phần dịch có 5 phần nên phần 5 bọn em sẽ cùng nhau dịch ạ.

Reply

Nhóm 6: Operating Systems Lịch phân công như sau:
Đoàn Văn Bình: 8.1, 8.2, 8.2.1
Nguyễn Văn Cường: 8.2.2, 8.2.3
Trần Thị Hiền: 8.2.4, 8.3, 8.4

Reply

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM 2 :
PHẠM NGỌC HẢO : 4.1 When in ROM ...
PHAN THỊ BÍCH HỒNG : 4.2 Remote Debuggers
TRẦN THỊ TUYẾT TRANG : 4.3 Emulators
NGUYỄN TUẤN SƠN : 4.4 Simulators and Other Tools

Reply

ong nhom2 sao lai lam chuong 4 ha . nhom 2 lam chuong 2 co ma

Reply

Nhóm 6: Chapter 8. operating systems
Đoàn Văn Bình 8.1 history and purpose
8.2 A decent embedded operating system
8.2.1 tasks
8.2.1.1 task states
8.2.1.2 task mechanics
Nguyễn Văn Cường 8.2.2 scheduler
8.2.2.1 scheduling points
8.2.2.2 ready list
8.2.2.3 ldle task
8.2.2.4 Scheduler
8.2.3 context switch
Trần Thị Hiền 8.2.4 task sysnchronization
8.2.4.1 Critical sections
8.3 Real- Time characteristis
8.4 Selection process

Reply

nhom 4 :
6.1 Hoàng Anh Đức
6.2 Phạm Công Điềm
6.3 lê Văn Hòa
6.4 PhamHồng Quân

Reply
Anonymous mod

7.1 Trương Thanh Sơn
7.2 Phạm Tiến Tùng
7.3 Nguyễn Văn Thăng
7.4 Hà Văn Hoan

Reply

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM 5 - Peripherals (Chapter 7)
Nhóm trưởng: Trương Thanh Sơn - 7.1 Control and Status Registers
Phạm Tiến Tùng - 7.2 The Device Driver Philosophy
Nguyễn Văn Thăng - 7.3 A Simple Timer Driver
Hà Văn Hoan - 7.4 Das Blinkenlights, Revisited

Reply

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM 5 - Peripherals (Chapter 7)
Nhóm trưởng: Trương Thanh Sơn - 7.1 Control and Status Registers
Phạm Tiến Tùng - 7.2 The Device Driver Philosophy
Nguyễn Văn Thăng - 7.3 A Simple Timer Driver
Hà Văn Hoan - 7.4 Das Blinkenlights, Revisited

Reply
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.

Nhóm 4 :
6.1 Hoàng Anh Đức
6.2 Phạm Công Điềm
6.3 lê Văn Hòa
6.4 Nguyễn Hồng Quân

Reply

Post a Comment