Bộ cài SQL SERVER 2005 EXPRESS

Bộ cài SQL SERVER 2005 EXPRESS hỗ trợ 32 bit và 64 download tại đây

Bộ cài SQL SERVER 2005 EXPRESS hỗ trợ 32 bit download tại đây

3 comments

ĐIỂM DANH LỚP B6TH1 10/12/2013
1. Đinh Văn Thắng
2. Trần Văn Minh
3. Nguyễn Văn Hợi
4. Liềng Văn Trường
5. Chu Văn Hiểu
6. Nguyễn Hữu Hưởng
7. Cao Văn Thiện
8. Trần Ngọc Minh
9. Nguyễn Văn Huy
10. Lê Đức Anh
11. Lê Huy Hoàng
12. Nguyễn Hữu Tuấn (p)

Reply

cô ơi e cài xong rồi nhưng ko đăng nhập đk là sao cô ?

Reply

em cài Bộ cài SQL SERVER 2005 EXPRESS hỗ trợ 32 bit nhé!

Reply

Post a Comment