Lịch thuyết trình môn Lập trình phần mềm nhúng

Kế hoạch thuyết trình Lập trình phần mềm nhúng:
Đợt 1: 02/01/2014 gồm các nhóm 1, 2, 3, 4.
Đợt 2: 07/01/2014 gồm các nhóm 5, 6, 7, 8.

Note:
- Các nhóm chuẩn bị đầy đủ các thiết bị cần thiết trước khi thuyết trình.
- Nhóm nào không thuyết trình đúng lịch quy định sẽ không được thuyết trình lại.

Post a Comment