Bản 2 - Danh sách cấm thi + học lại

Lưu ý:
1. Ct: Cấm thi
2. Hl: Học lại
3. BN: Tổng số buổi nghỉ.
- Sinh viên thiếu các điểm hệ số 1, 2 sẽ bị cấm thi.
- Sinh viên nghỉ quá 30% tổng số tiết của môn học sẽ bị học lại.
Họ
Tên
Ns     
Ngày/Tháng
Điểm
BN
GC
14 
15
21
22
28
29
4
5
11
12
18
19
cc
H1
H2
Lâm Đại
Lộc
v(xx)
v(xx)8
7
8


Nguyễn Vĩnh
Lộc


v
vv
v
v


v
3
7
8.5
6
Hl
Hoàng Đăng
Long


v
v
v
v
v
v
v
v


v
3
0
0
9
Hl
Nguyễn Thành
Long


v


p7
0
0
2
Ct
Dương Văn
Lực


v
v
v
v
v
v
v
v


v
3
0
0
9
Hl
Văn Huy
Lực


v
v
v
v
v
v
v
v


v
3
0
0
9
Hl
Nguyễn Viết Thanh
Lương

9
7
0
0
Ct
Phạm Thị
Maim
vv
7
0
0
2.5
Ct
Trần Thị Tuyết
Maim

v(xx)


v
8
7
6
0.5

Nguyễn Đình
Minh

9
0
8
0
Ct
Vũ Văn
Mùiv
v
7
0
8
2
Ct
Nguyễn Thành
Nam


v
m


v

v
v


v
3
0
0
5.5
Hl
Bùi Trọng
Năng


v

vv
6
0
0
3
Ct
Nguyễn Đức
Nghị


v
m
v
v3
0
0
3.5
Hl
Bùi Quang
Nghĩa


v(xx)
v

v


v
6
0
0
3
Ct
Lê Việt
Nghĩam
v
v


v
3
0
0
3.5
Hl
Nguyễn Hữu
Nghĩa
v
8
0
0
1
Ct
Nguyễn Quang
Nghĩa


v
v


v
v
v
v


v
3
0
0
7
Hl
Phùng Văn
Nhiên


v


v
v

v
v


v
3
0
0
6
Hl
Phạm Viết
Phú


v
v
v
v
v
v
v
v


v
3
7
6
9
Hl
Vương Minh
Phương


v
mv

v3
0
0
3.5
Hl
Dương Thiệt
Quân


v
v

v
v
m
vv
3
0
0
6.5
Hl
Nguyễn Thạc Anh
Quân
v
8
0
0
1
Ct
Phạm Ngọc
Quân


v
vv
v
v


v
3
7
7
6
Hl
Thái Văn
Quân


v
v
v
v


v
3
0
0
5
Hl
Võ Hồng
Quân


v
v

v


vv
3
7
7
5
Hl
Nguyễn Đức
Quang


v

vv
5
7
0
3
Ct
Phạm Văn
Quyết


v
v

v

v
v
v


v
3
7
0
7
Hl
Nguyễn Như
Quỳnh


v


v


v
6
0
0
3
Ct
Mã Huy
Sơn


v

v
v


v
3
0
0
4
Hl
Nguyễn Đức
Sơn


v
v
v
m


v
3
0
0
4.5
Hl
Đặng Văn
Tân
v
8
0
0
1
Ct
Đỗ Minh
Tân

v(xx)9
7
8
0

Nguyễn Đình
Tân


v
v


v
v
v
v


v
3
7
0
7
Hl
Nguyễn Viết
Tấn


v
v
v
v


v
3
0
0
5
Hl
Đậu Văn
Tháiv
v
v6
0
8
3
Ct
Hoàng Ngọc
Thành


v
v
v
v


v
3
0
0
5
Hl
Lại Thế
Thànhm
v
8
0
0
1.5
Ct
Vì Văn
Thiệp


v
v
v
v


v
3
0
0
5
Hl
Bùi Văn
Thịnhv

v

p
v
v


v
3
0
0
6
Hl
Đỗ Phúc
Thọ


vv


v


v
3
0
0
4
Hl
Nguyễn Hữu
Thương

v
v

vv
3
0
0
4
Hl
Vũ Khắc
Tiệp


v

v
7
7
0
2
Ct
Đỗ Văn
Trọng


v
vm
vv
3
7
0
4.5
Hl
Lưu Quang
Trung


v

vv
6
0
0
3
Ct

2 comments

Xem xét lại điểm danh ngày 11/01 cho bạn Vương Minh Phương

Reply

nhóm 13 lập trình iphone.
cô ơi cô xem lại cho nhóm e các bạn đã hoàn thành và e cũng gửi bài tổng hợp hoàn thành vào mail cho cô rồi ạ. Vậy nên cô sửa hộ e lại điểm hs2 cho các bạn nhóm e với ạ. E cảm ơn cô!

Reply

Post a Comment