Danh sách cấm thi + học lại (bản 1)

Lưu ý:
1. Ct: Cấm thi
2. Hl: Học lại
- Sinh viên thiếu các điểm hệ số 1, 2 sẽ bị cấm thi.
- Sinh viên nghỉ quá 30% tổng số tiết của môn học sẽ bị học lại.
Họ
Tên
Ns
Ngày/Tháng
Điểm
BN
GC
14
15
21
22
28
29
4
5
11
12
18
19
cc
H1
H2
Nguyễn Hải
An


v
v
v
m


v
3
0
0
4.5
HL
Hoàng Thế
Anh


v
v

v
v
v
v
v


v
3
0
0
8
Hl
Lê Việt
Anh

9
7
0
0
Ct
Nguyễn Đăng
Anh

v8
0
0
1
Ct
Nguyễn Việt
Anh


v


v

v

v


v
3
0
0
5
Hl
Phạm Phương
Anh


v
m

vm


v
3
7
0
4
HL
Nguyễn Thế
Ánh


v
v
v
6
0
0
3
Ct
Bùi Đình
Biên


v
v(xx)v
vv
3
0
0
4
Hl
Lưu Văn
Bình


v


v
v
v
v
3
0
0
5
Hl
Nguyễn Văn
Cao
vv
7
0
0
1
Ct
Đinh Văn
Công


v
v

v


v
m


v
3
0
0
5.5
Hl
Nguyễn Ngọc
Cương
v
8
0
0
1
Ct
Lê Quang
Cườngmv
v
v


v
3
0
0
4.5
Hl
Lê Văn
Cương
vv
7
0
0
2
Ct
Vũ Tiến
Đạt


v
m


v
p
v
v


v
3
7
0
6.5
Hl
Trịnh Văn
Diệmv

8
7
0
1
Ct
Nguyễn Tất
Điệp


v

v
7
7
0
2
Ct
Nguyễn Công
Điều


v
m

8
7
0
1.5
Ct
Nguyễn Văn
Dinh


vv

vv
3
7
0
4
HL
Nguyễn Duy
Đoàn

v(xx)9
7
8
0

Trịnh Đình
Đoànv

v(xx)8
7
6
1

Nguyễn Văn
Đông
03

v

vv
6
7
0
3
Ct
Nguyễn Văn
Đông
21


v

v


v
7
7
7
2

Nguyễn Xuân
Đôngmv
v
v


v
3
0
0
4.5
Hl
Đoàn Việt
Đức
v
8
7
6
1

Hoàng Mạnh
Đức


v
v
v
v


v
3
7
0
5
Hl
Chu Trọng
Dũngm
vv
7
0
0
2.5
Ct
Ngô Văn
Dương


v
v


v
v
v
v


v
3
7
0
6
Hl
Nguyễn Hoàng
Dương

9
0
8
0
Ct
Nguyễn Phạm Hồng
Dươngv

v

v

v(xx)


v
3
0
0
4
Ct
Hà Ngọc
Duy
vv
7
0
0
2
Ct
Ngô Quang
Duy


vv
v
vv
3
0
0
5
Hl
Nguyễn Quang
Giang

9
7
8
0

Thân Thị Hồng
Giangv

m8
0
0
1.5
Ct
Lê Tiến


v
vv
v
v


v
3
0
0
6
Hl
Nguyễn Phụm


v

v
7
7
7
2.5

Lê Thanh
Hải

9
7
0
0
Ct
Nguyễn Thanh
Hải


v
v

v
v

vv
3
0
0
6
Hl
Nguyễn Văn
Hải


v

v
7
0
0
2
Ct
Nguyễn Xuân
Hải


v
vv
v
v


v
3
0
0
6
Hl
Nguyễn Ngọc
Hiệp


v

v
7
0
0
2
Ct
Chu Đức
Hiếup

8
0
0
1
Ct
Phạm Chí
Hổ


v
v
vv
3
0
0
4
HL
Đinh Việt
Hoàngv

v

m
v
v


v
3
7
6
5.5
Hl
Lê Tiến
Hoàng


v
v

v
v
v
v
v


v
3
0
0
8
Hl
Nguyễn Anh
Hoàng
v
8
0
0
1
Ct
Khương Thanh
Hồng
vv
7
0
0
2
Ct
Nguyễn Minh
Huệ

v(xx)


v
8
7
6
1

Nguyễn Việt
Hùng


vv

vv
3
0
0
4
Hl
Nguyễn Văn
Huỳnh


v


8
7
8.5
1

Mai Đức
Kế
vv
7
0
0
2
Ct
Dương Văn
Kếtv

v7
7
8
2

Vũ Tuấn
Kết


v
v
v
v
v
v
v
v


v
3
0
0
9
Hl
Lê Xuân
Khangvv
v
6
0
0
3
Ct
Nguyễn Tiến
Lậpm

v8
0
0
1.5
Ct
Lê Thị
Linh


v

v
7
0
8
2
Ct
Nguyễn Tuấn
Linh


v
v
v
v
v
v
v
v


v
3
7
7
9
Hl


7 comments

sẽ xem xét lại phân điểm danh của bạn Biên

Reply

dạ em nhờ cô xem xét lại giúp em ạ,trên thực tế em chỉ vắng 2 buổi,1 buổi em không kịp nộp bài qua mail cho cô nên không được chấm công.vậy là thành 3 buổi thôi ạ.em cảm ơn nhiều ạ!

Reply

cô xem lại hộ e nhóm 13 lập trình iphone ạ. Các bạn đã hoàn thành hết công việc được giao và bài e gửi mail cho cô hôm 16/01 là bài hoàn chỉnh của nhóm e rồi ạ. Cô check lại hộ e với. E cảm ơn cô

Reply

Cô xem lại giúp em, Trịnh Đình Đoàn, nữa ạ. Ngày 11/01 nhóm em có nộp bài đầy đủ. Em chỉ nghỉ duy nhất 1 ngày thôi ạ. Ngoài ra bài tập lớp nhóm em cũng có tập hợp đầy đủ và gửi cho nhóm trưởng Lâm Đại Lộc và nộp cho cô vào ngày 16/01 rồi cô.

Reply

Em chào cô ạ.
Em là Phạm Chí Hổ.
Cô xem lại giúp em ngày 15,21,5 em có gửi bài cho cô ạ.
Em cảm ơn cô ạ.

Reply

Thưa cô, cô xem lại giúp các thành viên trong nhóm 13 ạ, em vẫn thấy trên danh sách chưa được sửa

Reply

em chào cô. em là Vũ Tiến Đạt. Trong thời gian cô giảng dạy lớp em bị tai nạn không thể đến lớp được. Bài tập nhóm em làm với các bạn trên mail. Mong cô xem xét giúp đỡ ạ. E cảm ơn cô

Reply

Post a Comment