Tổng kết đề tài môn Lập trình phần mềm nhúng

TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM ĐỀ TÀI MÔN LTPMN
Đề tài
Thành viên nhóm
Công việc đã thực hiện của từng thành viên
Báo cáo lần 1
Báo cáo lần 2
Nhận xét
02 :
Lập trình cho vi điều khiển 8051
1.      Lê Quang Cường
2.      Nguyễn Xuân Đông
3.      Nguyễn Thanh Hải
4.      Lê Tiến Hà
5.      Nguyễn Quang Nghĩa
6.      Mai Đức Kế
7.      Nguyễn Thế Ánh
8.      Lưu Văn Bình
9.      Hoàng Hải Hà
Không có thành viên nào báo cáo.
Có báo cáo tiến độ
NX lần 1:
-    Bảng phân công công việc không đúng thời gian quy định.
NX lần 2:
-    Trong phần báo cáo không ghi rõ phần/mục của từng thành viên đã làm được.
03:
Hệ điều hành Embedded Linux
1.      Nguyễn Đăng Anh
2.      Mã Huy Sơn
3.      Lê Việt Nghĩa
4.      Nguyễn Hải An
5.      Nguyễn Xuân Hải
6.      Bùi Đình Biên
7.      Lê Văn Cương
8.      Phạm Thị Mai
9.      Vương Minh Phương
10.  Hắc Ngọc Mạnh
11.  Đinh Văn Công
12.  Nguyễn Văn Hải.
Không có thành viên nào báo cáo
Chưa có báo cáo tiến độ
NX lần 1:
-          Nộp bảng phân công công việc không đúng thời gian quy đinh.
-          Báo cáo tiến độ ghi đã hoàn thành theo tỉ lệ % (vd: 90%, 100%) nhưng không có tài liệu chứng thực công việc đã làm được nên nhóm không được chấp nhận ở lần này.
NX lần 2:
-          Không có báo cáo.
04:
Lập trình Java cơ bản
1.      Nguyễn Quang Giang
2.      Trịnh Văn Diệm
3.      Nguyễn Đình Minh
4.      Đậu Văn Thái
5.      Hồ Văn Tuấn
6.      Vũ Văn Mùi
7.      Nguyễn Viết Thanh Lương
8.      Nguyễn Hoàng Dương
9.      Nguyễn Công Điều
10.  Dương Văn Kết
11.  Lê Thị Linh
-          Nguyễn Quang Giang + Dương Văn Kết ( Tổng quan về Java).

Nguyễn Đình Minh, Đậu Văn Thái, Vũ Văn Mùi, Lê Thị Linh, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quang Giang, Nguyễn Hoàng Dương, Hồ Văn Tuấn.
NX lần 1:
-          Bảng phân công công việc nộp không đúng thời gian quy định.
-          Các thành viên còn lại không báo cáo


NX lần 2:
-    Đã hoàn thành báo cáo tiến độ lần 2.
-          3 bạn  Lương, Diệm, Điều không có báo cáo tiến độ.

06:
Lập trình game trên Java Mobile
1.      Trần Thanh Tùng
2.      Bùi Trọng Năng
3.      Vi Văn Thiệp
4.      Nguyễn Thành Nam
5.      Nguyễn Như Quỳnh
6.      Nguyễn Đình Tân
7.      Lê Xuân Khang
8.      Phạm Văn Tuấn
9.      Phạm Quốc Trung
10.  Lương Ngọc Tú
11.  Đặng Văn Tân
12.  Phùng Văn Nhiên
Không có thành viên nào báo cáo tiến độ
Chưa có báo cáo
NX lần 1:
-          Không có bảng phân công công việc của từng thành viên trong nhóm.
-          Báo cáo tiến độ không đúng thời gian quy định.
-          Báo cáo lần 1 không được chấp nhận
NX lần 2:
-          Không có báo cáo.
07:
Đồ họa trong J2ME
1.      Nguyễn Văn Huỳnh
2.      Đào Anh Quân
3.      Nguyễn Vĩnh Lộc
4.      Phạm Ngọc Quân
5.      Nguyễn Thị Thanh Hải
6.      Nguyễn Phụ Hà
7.      Nguyễn Văn Đông (21/05)
8.      Nguyễn Tuấn Linh
9.      Võ Hồng Quần
10.  Bùi Hồng Hà
11.  Nguyễn Văn Tuấn
12.  Nguyễn Anh Vũ
Tất cả các thành viên đều báo cáo tiến độ
Tất cả các thành viên đều báo cáo tiến độ
NX lần 1:
-          Bản phân công công việc nộp không đúng thời gian quy định.
-          Không ghi rõ công việc mà từng thành viên làm được trong phần báo cáo
NX lần 2:
- Báo cáo lần 2 đúng thời gian quy định
- Phần công việc phải làm của các thành viên không được rõ ràng

11:
J2ME Web Services
1.      Nguyễn Thạc Anh Quân
2.      Lê Việt Anh
3.      Hà Ngọc Duy
4.      Nguyễn Hữu Thương
5.      Dương Văn Tùng
6.      Nguyễn Đức Sơn
7.      Nguyễn Hữu Nghĩa
8.      Nguyễn Anh Hoàng
9.      Lại Thế Thành
10.  Nguyễn Minh Vương
Vũ Khắc Tiệp, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Văn Dinh
Chưa có báo cáo
NX lần 1:
-          Nộp bảng phân công công việc và báo cáo đúng tiến độ.
-          Các thành viên còn lại không báo cáo
NX lần 2:
Chưa có
12:
Gửi/ nhận SMS trong J2M
1.      Phạm Phương Anh
2.      Phạm Văn Quyết
3.      Nguyễn Tiến Đạt
4.      Ngô Văn Dương
5.      Nguyễn Thị Bình
6.      Nguyễn Tất Điệp
7.      Thái Văn Quân
8.      Hoàng Mạnh Đức
9.      Đỗ Trọng Toàn
10.  Nguyễn Văn Cao
11.  Nguyễn Việt Hùng
12.  Nguyễn Đức Nghị
Nguyễn Mạnh Đức, Thái Văn Quân, Đỗ Văn Trọng, Phạm Văn Quyết, Nguyễn Thị Bình, Ngô Văn Dương, Nguyễn Tất Điệp, Phạm Phương Anh, Nguyễn Tiến Đạt
Chưa có báo cáo
NX lần 1:
-          Nộp bảng phân công không đúng thời gian quy định,
-          Báo cáo tiến độ không ghi rõ ràng mục/phần của từng thành viên đã làm được.
NX lần 2:
Chưa có
13:
Lập trình Iphone
1.      Lâm Đại Lộc
2.      Đỗ Minh Tân
3.      Đoàn Việt Đức
4.      Trịnh Đình Đoàn
5.      Trần Thị Tuyết Mai
6.      Nguyễn Minh Huệ
7.      Nguyễn Duy Đoàn
8.      Nguyễn Khắc Tuynh
9.      Phạm Viết Phú
10.  Đinh Việt Hoàng
11.  Trần Trung Tuyến
Báo cáo đầy đủ
Lâm Đại Lộc, Đỗ Minh Tân, Nguyễn Duy Đoàn
NX lần 1:
-          Nộp bảng phân công đúng thời gian
-          Báo cáo không ghi rõ việc của từng thành viên đã làm được.
-          Một số bạn sau lưu ý: Nguyễn Duy Đoàn, Đỗ Minh Tân, Lâm Đại Lộc chưa thấy công việc các bạn thực hiện được trong lần này.
NX lần 2:
- Đã gửi báo cáo lần 2 (lưu ý gửi trên site, không gửi vào email khi g/v không thông báo).
- Các thành viên còn lại không báo cáo
14:
Lập trình Android
1.      Lê Việt Anh
2.      Dương Văn Tùng
3.      Nguyễn Thạc Anh Quân
4.      Nguyễn Đức Sơn
5.      Nguyễn Hữu Thương
6.      Nguyễn Minh Vương
7.      Nguyễn Ngọc Cương
8.      Phạm Chí Hổ
9.      Hà Ngọc Duy
10.  Nguyễn Hữu Nghĩa
11.  Nguyễn Anh Hoàng
12.  Lại Thế Thành
Nguyễn Hoàng Anh, Lê Việt Anh
Chưa có báo cáo
NX lần 1:
-          Nộp bảng phân công công việc không đúng thời gian quy định
-          Các thành viên còn lại không báo cáo
NX lần 2:
Chưa có
15:
Lập trình game trên Pocket Pc với .net compact framework
1.      Nguyễn Việt Anh
2.      Chu Trọng Dũng
3.      Ngô Quang Duy
4.      Nguyễn Phạm Hồng Dương
5.      Lê Ngọc Tùng
6.      Thân Thị Hồng Giang
7.      Hoàng Ngọc Thành
8.      Lưu Quang Trung
9.      Nguyễn Thành Long
10.  Bùi Văn Thịnh
11.  Nguyễn Tiến Lập
Không có thành viên nào báo cáo tiến độ
Chưa có báo cáo
NX lần 1:
-          Nộp bảng phân công công việc đúng thời gian quy định.
NX lần 2:
Chưa có
Lưu ý:
1. Đề tài số 11 và số 14, bị trùng thành viên, hai nhóm trên lựa chọn làm theo đề tài nào trước 16h ngày 17/01/2014, thông báo trên site cho giáo viên hướng dẫn. Nếu không đúng thời gian trên 2 nhóm trên sẽ bị hủy kết quả.

4 comments

cô ơi cô xem lại cho nhóm lập trình iphone ạ hôm qua e gửi gmail bản word nhóm e đã làm. Bạn Đỗ Minh Tân , Nguyễn Duy Đoàn và e là code ứng dụng ạ. Do code quá dài hơn 100 trang nên e ko cho vào bài gửi cho cô được. Chúng e mới chạy được giả lập iphone trên xcode.

Reply
Anonymous mod

Cô ơi.!
Đề tài số 7 nhóm em cũng đã gửi đầy đủ từ hôm qua rồi ạ rồi ạ.

Reply

Báo cáo tiến độ không gửi vào email, nhóm phải gửi trên site đăng ký. tôi nhớ là đã phản hồi lại cho nhóm trên site rồi mà.

Reply

Cô check lại nhóm e vs ạ ! Đã nộp báo cáo rồi ạ !

Reply

Post a Comment