Đăng ký danh sách làm đề tài kết thúc môn học

Sinh viên đăng ký thành lập nhóm trên site, mỗi nhóm tối thiểu 8 người/1 nhóm, tối đa 10 người/1 nhóm.
- Thời gian kết thúc đăng ký nhóm đến hết thứ 5 (13/02/2014).
- Sau khi thành lập xong nhóm, các nhóm truy cập vào site này để chọn đề tài.
- Các nhóm đã chọn xong được đề tài, sẽ cáo báo trên site này nhóm đã chọn đề tài số mấy.
Ví dụ:
    + Nhóm số 1 gồm các thành viên: 1. Lê Văn A
                                                        2. Trần Văn B...
    + Đăng ký đề tài số 08
- Đăng ký xong đề tài cho nhóm, nhóm trưởng gửi bảng phân công công việc lên site cho giáo viên.
Ví du:
    + Thành viên: Lê Văn A - thực hiện công việc Giới thiệu ....
    + Thành viên: Trần Văn B - thực hiện công việc Thiết kế giao diện....
- Gửi xong bảng phân công công việc của từng thành viên trong nhóm cho giáo viên, mỗi sinh viên sẽ phải tự báo cáo tiến độ thực hiện được của bản thân theo mốc thời gian sau:
    + Đợt 1: kết thúc ngày 24/02/2014
    + Đợt 2: kết thúc ngày 10/03/2014
Ví dụ:
 Sinh viên: Trần Văn B, báo cáo tiến độ lần 1; đã thực hiện công việc được giao trong đề tài số 08 là:
1. đã phân tích các chức năng cần thiết của 1 phần mềm.
2. đã dựng thử thành chương trình Demo.
3. Sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao: www.mediafire..........
- Sinh viên tìm hiểu về cách thức, nội dung và hình thức thi kết thúc môn tại đây

Chú ý:
1. Báo cáo tiến độ Đợt 1 sẽ lấy điểm hệ số 1. Đợt 2 sẽ lấy điểm hệ số 2.
2. Sinh viên nào báo cáo không đúng tiến độ sẽ không được tính điểm.
3. Đề tài của mỗi nhóm sẽ là bài thi kết thúc môn học.
4. Bảng phân công công việc của từng nhóm phải gửi trước ngày khi báo cáo tiến độ lần  1. (nhóm nào không thực hiện đúng quy định sẽ không được tính điểm của đợt 1).
5. mỗi nhóm đọc kỹ phần yêu cầu của quá trình thi tại đây


13 comments

This comment has been removed by the author.

Nhóm 1 (9 thành viên) :
- Nguyễn Thùy Dung (nhóm trưởng)
- Nguyễn Thị Minh
- Võ Thị Lưu
- Nhữ Văn Kiên
- Lê Đức Trung
- Lê Hữu Chiến
- Nguyễn Văn Quang
- Nguyễn Thanh Huy
- Bùi Văn Luân.

Reply

Nhóm 2 (9 thành viên) :
- Vũ Mạnh Hà (nhóm trưởng)
- Nguyễn Văn Minh
- Đỗ Bá Vượng
- Trịnh Hải Nam
- Trịnh Việt Văn
- Bùi Thu Hiền
- Quách Thị Trang
- Lê Thế Quyền
- Vũ Tuấn Anh

Reply

Nhóm 3 (8 thành viên) : Đề tài số 4
- Đào Văn Thịnh (nhóm trưởng)
- Vũ Thị Cẩm Vân
- Bùi Hà Duy
- Trần Ngọc Tú
- Đặng Vũ Khoa
- Đào Duy Thuấn
- Nguyễn Khắc Tú
- Cung Tuấn Vũ

Reply

Nhóm 4:
- Nguyễn Thị Nguyệt
- Nguyễn Thanh Oai
- Phạm Ngọc Cường
- Lê Hoàng Long
- Vũ Văn Nghĩa

Nhóm 5 :
- Nguyễn Đại Dương ( Nhóm Trưởng )
- Ngô Văn Hoạt
- Vũ Thế Dũng
- Phạm Hồng Chương
- Vũ Thanh Tùng

Reply

Em gửi cô danh sách nhóm của lớp em ạ. Do còn 1 số bạn vẫn chưa thảo luận xong với nhau nên chưa thống nhất được nhóm. Em xin phép cô cho em đăng kí thêm vào ngày ngày 14/2 ạ.

Reply

Nhóm 4 chọn đề tài "12. Gửi/ nhận SMS trong J2ME"

Reply

Nhóm 3 (8 thành viên) : Đề tài số 4 . Đã thực hiện công việc đợt 1 như sau :
- Đào Văn Thịnh (nhóm trưởng) : Triển khai phân mềm , phân tích chức năng phân mềm .
- Vũ Thị Cẩm Vân : Thiết kế cơ sở dự liệu
- Bùi Hà Duy : Viết giới thiệu về phần mềm , chỉnh sửa text .
- Trần Ngọc Tú : Phân tích thiết kế giao diện
- Đặng Vũ Khoa : Code chương trình
- Đào Duy Thuấn : Code chương trình
- Nguyễn Khắc Tú : Viết các chương trình con
- Cung Tuấn Vũ : Cập nhật cơ sở dữ liệu vào bảng

Reply

1.Nhóm 4: đề tài 12.

2.Phân chia công việc:
- Vũ Văn Nghĩa (NT): Tìm hiểu, phân tích, dựng mô hình.
- Nguyễn Thị Nguyệt: Tài liệu.
- Nguyễn Thanh Oai: Lập trình.
- Phạm Ngọc Cường: Lập trình.
- Lê Hoàng Long: Triển khai.

3.Tiến độ: đang lập trình

Reply

Nhóm 5 - Đề tài 14. Lập trình Android
Nguyễn Đại Dương * - Phân tích chức năng phần mềm
Ngô Văn Hoạt - Thiết kế giao diện
Vũ Thế Dũng - Thiết kế giao diện
Vũ Thanh Tùng - Phân tích cấu trúc RSS
Nguyễn Quốc Bảo - Lập trình
Phạm Duy Anh - Lập trình
Trương Trí Dũng - Tài liệu
Phạm Hồng Chương - Kiểm tra lỗi

Reply

***Cập nhật công việc nhóm 4 cho các thành viên mới tham gia***
- Nguyễn Đức Thắng: lập trình
- Nguyễn Tấn Trí: lập trình
- Nguyễn Thị Minh: tài liệu
- Phùng Văn Quảng: kiểm thử
- Nguyễn Khả Duyên: kiểm thử

Reply

Nguyễn Khắc Trí , anh nghĩa ơi :(( sao lại tấn trí thế kia :))

Reply

Post a Comment