Bài tập số 1

Sinh viên thực hiện bài tập 3dmax theo yêu cầu sau:
- Vẽ một chiếc ghế có kích thước như sau:

- Hạn nộp cuối cùng là thứ 7 (22/02/2014).
Chú ý:
- Sinh viên không hoàn thành tất cả các bài tập được giao trên site, sẽ không được thi hết môn học.

Post a Comment