Bài tập về nhà

Bài tập 1: Nhập vào một chuỗi ký tự, In chuỗi ký tự vừa nhập ra màn hình.
Bài tập 2: Tìm phương án đổi tiền:
Ví dụ: Tổng số tiền ban đầu là 500000 vnd. Tìm các phương án để đổi số tiền trên ra các mệnh giá 1000vnd, 2000vnd, 5000vnd, 10000vnd,20000vnd, 50000vnd.
Bài  tập 3: Tính diện tích các hình học sau: Hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn.
Bài tập 4: Tìm phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng 1 chiều và mảng 2 chiều.
Bài tập 5: Kiềm tra một số được nhập vào có phải là số nguyên tố không?
Bài tập 6: Tính tổng các phần tử chia hết cho 3 dư 1 và ở các vị trí lẻ.
Bài tập 7: Tính tổng các phần tử trên đường chéo chính, đường chéo phụ.
Bài tập 8: Tính tổng các phần tử lẻ của tam giác trên của ma trận, tổng các phần tử chẵn của tam giác dưới của ma trận, tổng các phần tử của một tam giác trong ma trận.

Bộ cài Tubor C tại đây

Chú ý:
1. Sinh viên nghỉ học thứ 6, thứ 7, chủ nhật.
2. Sinh viên gửi bài theo yêu cầu sau:

  • Ngày 21/02/0214: gửi lên site đáp án của bài tập số 01, 08.
  • Ngày 22/02/2014: gửi đáp án của bài tập số 04, 05.
  • Ngày 23/02/2014: gửi đáp án của bài tập số 03, 06.
  • Ngày 24/02/2014: gửi đáp án của bài tập số 02, 07.

12 comments

Lưu ý:
- Phần làm bài tập về nhà sẽ được tính theo các điểm hệ số1 và hệ số 2.
- Sinh viên không nộp đủ bài sẽ không được tính điểm hệ số 2.
- Nếu thiếu một trong 3 đầu điểm sinh viên sẽ bị cấm thi môn học này.

Reply

cô ơi!phần mềm TC tải kiểu gì vậy cô?

Reply

Em vẫn chưa hiểu, thế này khác gì làm toán ?

Hay là các bài tập có nghĩa là lập trình phần mềm giải các bài trên ?

Reply

bài tập này là bọn e làm trên tubo c rồi save lại rồi send file cho cô à. Hay là post lên đây luôn hả cô

Reply
This comment has been removed by the author.

BÀI TẬP 1
#include
#include

int main()
{
char s[100];
int i;
printf("Nhap 1 chuoi: ");
gets(s);
retunr0;
}

Reply

cô gửi e link để dowload phần mềm tubo c

Reply

Em gửi bài vào gmail của cô nhé :)

Reply

Cô ơi cho em xin Gmail của cô để em gửi bài tập ạ.

Reply

Sinh viên làm bài xong gửi lên site cho giáo viên file nén hoặc có thể post bài làm của mình trực tiếp lên site.

Reply

để thực hiện được các bài tập trên Tubor C, sinh viên tối thiểu cần phải nắm được các thuật ngữ, các thao tác, các kiểu dữ liệu, hàm, biến, hằng, cấu trúc điều khiển cơ bản nhất của C...; cộng thêm với các thuật toán, giải thuật. Vì ngôn ngữ C là ngôn ngữ chủ trọng là thuật toán, giải thuật.

Reply

Trong quá trình làm những bài tập ở trên, sinh viên không nắm rõ hoặc không có hướng giải quyết cho các bài tập, sinh viên trao đổi với giáo viên trực tiếp trên site này luôn.

Reply

Post a Comment