Danh sách cấm thi - học lại lớp Đ7LT-CNTT8

Chú ý:
- CC: Điểm chuyên cần trên lớp
- Hs1: Điểm hệ số 1
- Hs2: Điểm hệ số 2
- TSB: Tổng số buổi nghỉ
- HL: Học lại

HỌ VÀ TÊN
NGÀY
ĐIỂM
TSB
GHI CHÚ
3
5
10
12
17
19
24
26
31
2
7
9
cc
Hs1
Hs2
Đoàn Văn
Bình
9
7
7.5
0

Lê Đình
Công
v


v
6
7
7
2

Nguyễn Văn
Cường
v
mv


6
7
7.5
2.5

Phan Hải
Đăng
m8
7
7
0.5

Phạm Công
Điềm
m
v


7
7
8
1.5

Phạm Văn
Độ
v
v
v
p
p
v
v
v
v
v
v
v
0
7
8
12

Hoàng Anh
Đức
v
v


6
7
7
2

Bùi Thị
Dung
mp7
7
7
1.5

Lê Thị
Hạnh
v
v


6
7
7
2

Phạm Ngọc
Hảo
9
7
8
0

Bùi Thị
Hiền
9
7
7.5
0

Trần Thị
Hiền
v
m


v6
7
7.5
2.5

Lê Văn
Hòa
v
m

v

p

v
3
0
0
4.5
HL
Hà Văn
Hoan
vv6
7
7
2

Lài Thị
Hoàn
v


v
6
7
7.5
2

Phan Thị Bích
Hồng
9
7
8
0

Đậu Thị Thanh
Huyền
v7
7
7.5
1

Phạm Hồng
Quân

v


7
7
5
1

Nguyễn Tuấn
Sơn
9
7
8
0

Trương Thanh
Sơn
9
7
7.5
0

Nguyễn Văn
Thăng
9
7
8
0

Nguyễn Quang
Thành
v7
7
7.5
1

Trần Văn
Thành
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0
0
0
12
HL
Phạm Văn
Thao
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0
0
0
12
HL
Phạm Văn
Thiện
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0
0
0
12
HL
Trần Thị Tuyết
Trang
9
7
8
0

Trần Sỹ
Trung
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
9
0
0
12
HL
Lưu Minh
Tuyền
v
v

v
v


v
3
7
8
5
HL
Phạm Tiến
Tùng
9
7
7
0

Đặng Thành
Yên
v
v

v
v


v
3
0
0
5
HL

4 comments

Có sự nhầm lần k hề nhẹ rồi cô giáo ah

Reply

nhầm lẫn về điểm hay nhầm lẫn về số buổi vắng bạn Phạm Tiến Tùng?
bạn cứ trao đổi thoải mái nhé!

Reply

thanks cô giáo nhé

Reply

Cô chưa gửi đề cương phần lý thuyết cho bọn em ạ

Reply

Post a Comment