Điểm thi kết thúc môn Lập trình cơ bản


Điểm thi kết thúc môn học Lập trình cơ bản - ngày 27/02/2014.


STT
Họ
Tên
Điểm
cc
thi
tk
1
Trần Phan Công
Anh
0
0
0
2
Nguyễn Xuân
Đạt
0
0
0
3
Doãn Ngọc
Hiếu
7
5
5.7
4
Nguyễn Quang
Huy
7
6
6.3
5
Trần Thị Thu
Huyền
6
0
2
6
Phạm Văn
Lịch
8
9
8.7
7
Nguyễn Văn
Luật
0
0
0
8
Nguyễn Thế
Mạnh
9
8.5
8.7
9
Nguyễn Quốc
Minh
8
8
8
10
Nguyễn Duy Thái
Phú
8
5.5
6.3
11
Nguyễn Văn
Thắng
9
5
6.3
12
Nguyễn Đức
Thư
6
7.5
7
13
Trần Văn
Trí
8
4
5.3
14
Nguyễn Quốc
Trung
9
5
6.3

Post a Comment