Tạo vật liệu trong 3dmax

(tiếp theo ngày 25/02)
2. Tạo vật liệu dạng BUMP:

Tạo vật liệu trong 3dmax

  • Material Editor/ Maps Bump/ None/ Bitmaps (Hiệu chỉnh tương tự Diffuse Color)

Lưu ý:
- Muốn tăng độ lồi lõm của dạng vật liệu thì tằng tham số Bump.
- Đo sắc độ của Bitmaps rồi áp lên bề mặt của đối tượng và tạo độ lồi lõm lên bề mặt đối tượng dựa trên sắc đô có được.
- Màu của đối tượng được gán là màu Diffuse Color.
Ứng dụng:
Trong các trường hợp tạo chất liệu sơn gai, phù điêu, tạo gạch hoặc làm sóng nước.
3. Tạo vật liệu dạng có độ bóng (Plasstic, nhựa):

Tạo vật liệu trong 3dmax

Cách 1: tăng Specular Level và giảm Glossiness ( Hiệu chỉnh)
Cách 2: Chọn Shader Basic Parameters/ chọn Metal
4. Cắt xén các Bitmaps: Áp dụng cho Bitmaps có bố cụ chưa hợp lý.

Tạo vật liệu trong 3dmax  •  Material Editor/ View Image/ Chỉnh lại cho phù hợp/ Apply.
5. Ốp các chất liệu khác nhau lên các bề mặt khác nhau trên cùng một khối:

  • Select Object/ Modify/ More/ Edit mesh/ Polygon/ Chọn mặt cần hiệu chỉnh (ốp)/ Ốp chất liệu cần thiết/ chọn UVW maps (để hiệu chỉnh như một đối tượng bình thường).
Xem tiếp:  Vật liệu trong 3dmax (tiếp theo)

Post a Comment