Thông báo lịch học


Tháng
2
Ngày
18
19
20
21
24
27

Lớp CĐ: CTCNTT01-K6
Thứ
2
3
4
5
2
5
LỚP
BUỔI
MÔN
GV
7h30' - 9h30'
Thi hết môn
CTCNTT01
Sáng
Lập trình cơ bản
Ths: Lê Thị Linh
Bài tập thực hành và ôn tập sẽ được giao về nhà làm.

1 comments:

Sinh viên lưu ý sau:
Thứ 2 (ngày 18/02/2014) lớp không học. Vì vậy, lớp sẽ học bù cho buổi học này vào thứ 3 (ngày 25/02/2014).

Reply

Post a Comment