Thông báo lịch thi hết môn lập trình cơ bản

Thông báo:

     1. Sáng thứ 5 (27/02/2014) lúc 7h30' tổ chức thi hết môn tại phòng học lý thuyết.
     2. Hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 60 phút (7h30' đến 8h30').
         + Nội dung bài thi gồm 2 phần: 
            - Phần lý thuyết: là lý thuyết đã học trên lớp.
            - Phần thực hành: là danh sách bài tập đã post lên site.
         + Sinh viên khi đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND.
     3. Danh sách học lại kèm theo:


DANH SÁCH LỚP CTCNTT01-K6
stt
Họ
Tên
Ngày
Điểm
Ghi chú
18
19
20
24
25
CC
Hs1
Hs2
1
Nguyễn Duy Thái
Phú
v
82
Trần Công Phan
Anh
v
v
v
v
v
0


Học lại
3
Nguyễn Xuân
Đạt
v
v
v
v
v
0


Học lại
4
Doãn Ngọc
Hiếu
v
v75
Nguyễn Quang
Huy

v
v


76
Trần Thị Thu
Huyền


v
v
v
0


Học lại
7
Phan Văn
Lịchv

88
Nguyễn Văn
Luật
v
v
v
v
v
0


Học lại
9
Nguyễn Thế
Mạnh

910
Nguyễn Quốc
Minh

v811
Nguyễn Văn
Thắng

912
Nguyễn Đức
Thư

v

v
v
0


Học lại
13
Trần Văn
Trív

814
Nguyễn Quốc
Trung

9

Post a Comment