Danh sách đề tài

Chú ý:
1. Mỗi nhóm chọn 1 đề tài trong danh sách đề tài bên dưới
2. Mỗi nhóm tối đa 6 người.
3. Các nhóm không được trùng đề tài với nhau.
Phân tích thiết kế hướng đối tượng


105 comments

Nhóm 3 chọn đề tài "Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện"
1. Nguyễn Thanh Tùng
2. Nguyễn Khương Duy
3. Nguyễn Trung Dũng
4. Lý Huy Hoàng

Reply
This comment has been removed by the author.

Nhóm 5: Chọn đề 9: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lí điểm
1. Vũ Đình Hùng
2. Trần Thị Mai Hương
3. Lữ Phúc Nam
4. Đinh TRung Đức
5. Phạm Duy Tùng

Reply

* Nhóm 06 Gồm : Trần Thanh Tùng (nt)
Trần Thanh Hương
Trần Quốc Huy
Nguyễn Anh Tú A (1991)
Nguyễn Trọng Khoa
* Đề tài số 04 : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị

Reply

Nhóm 11:
Trần Quang Đông
Đỗ Quang Duy
Chu Tuấn Hoa
Đỗ Xuân Hiếu
Trịnh Quốc Khánh

Đề tài số 07: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý khách sạn

Reply

+ Nhóm 4 Gồm:
1.Phan Sơn Tùng
2.Đỗ Xuân Ninh
3.Phạm Xuân Nam
4. Trần Văn Huỳnh
+ Đăng ký chọn đề tài số 13

Reply

NHóm 2 :
Nguyễn Phú Bình
Lương Duy Khánh
Nguyễn Thanh Thảo
Vũ Phương Duy
Bùi Văn Thịnh

Dăng Ký đề tài Quản Lý Hộ Khẩu

Reply

nhóm 10:
Ngô văn trường
Nguyễn anh tú
Trần tiến đạt
Nguyễn thế lợi
Đặng minh vũ

+đề tài: quản lý tour khách sạn

Reply
This comment has been removed by the author.

Nhóm 1:
Ngô Thị Hà
Hoàng Công Thuận
Ngô Quang Hưng
Nguyễn Trung Kiên
Vũ Xuân Hiệp
Đăng ký đề tài số 11: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý đề thi trắc nghiệm

Reply

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM 6

Đề tài 04: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị

1. Trần Thanh Hương
Phân tích yêu cầu người dùng, vẽ biểu đồ phân cấp chức năng.
2. Trần Thanh Tùng
Biểu đồ luồng dữ liệu
3. Nguyễn Anh Tú (1991)
Biểu đồ thực thể liên kết
4. Trần Quốc Huy
Vẽ các bảng quan hệ
5. Nguyễn Trọng Khoa
Thiết kế và xử lý cho 1 đến 2 form quan trọng nhất của hệ thống.

Reply

Bảng phân công công việc nhóm 5
http://www.mediafire.com/view/mjmnxr6b5lxfxch/B%E1%BA%A3ng_ph%C3%A2n_c%C3%B4ng_c%C3%B4ng_vi%E1%BB%87c_nh%C3%B3m_5.docx

Reply

Bảng phân công công việc nhóm 1:
1. Ngô Thị Hà :tìm hiểu,mô tả và phân tích yêu cầu người dùng, vẽ biểu đồ phân cấp chức năng hệ thồng, mô hình hóa yêu cầu với các ca sử dụng trong hệ thống

2.Hoàng Công Thuận :tìm hiểu yêu cầu người dùng, vẽ biểu đồ luồng dữ liệu

3.Vũ Xuân Hiệp :tìm hiểu yêu cầu người dùng, mô hình hóa các ca sử dụng trong hệ thống, vẽ biểu đồ thực thể liên kết

4.Ngô Quang Hưng: tìm hiểu yêu cầu bài toán, phân tích quan hệ giữa các lớp, các thực thể....từ đó thiết kế cho 1 đến 2 form quan trọng nhất của hệ thống

5. Nguyễn Trung Kiên: tìm hiểu yêu cầu người dùng,vẽ các bản quan hệ,kết hợp với thành viên trong nhóm thiết kế 1 đến 2 form quan trọng trong hệ thống.

Reply
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.

Bảng phân công công việc nhóm 2
1. Nguyễn Phú Bình : - Mô tả và phân tích bài toán
_vẽ biểu đồ phân cấp chức năng hệ thống
_Xây dựng biểu đồ hoạt động của form chính

2. Vũ Phương Duy: _ Tìm hiểu, mô tả phân tích yêu cầu người dùng
_ Vẽ biểu đồ luồng dữ liệu
__Tìm hiểu các mã nguồn trong java. Thiết kế 1 form tương ứng

3.Lương Duy Khánh: _Mô hình hóa các yêu cầu liên kết giữa các lớp các thực thể
_Vẽ biểu đồ đối tượng liên kết
_Tìm hiểu và xây dựng , xây dựng cơ sở dữ liệu tương ứng

4. Bùi Văn Thịnh: _Vẽ các bảng quan hệ
_ phân tích quan hệ giữa các lớp, các thực thể
Xây dựng Form về nhân khẩu
5.Nguyễn Thanh Thảo:_ Xác định danh sách các tác nhân
_tìm hiểu các biểu đồ cộng tác , trình tự , hệ thống cơ sở dữ liệu
_Tìm hiểu các mã nguồn trong java. Thiết kế 1 form tương ứng

Reply

Nhóm 7:
Vũ Đức Hạnh
Trần Thị Hạnh
Phạm Quốc Sự
Nguyễn Gia Bình
Nguyễn Xuân Thế
=> Đề Tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng thuốc

Reply
This comment has been removed by the author.

Bảng phân công công việc nhóm 4:
1. Phan Sơn Tùng
- Phân tích yêu cầu người dùng
- Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng
2. Trần Văn Huỳnh
- Vẽ biểu đồ luồng dữ liệu
3. Phạm Xuân Nam
- Vẽ Biểu đồ đối tượng liên kết
4. Đỗ Xuân Ninh
- Thiết kế và xử lý 1 cho đến 2 form quan trọng

Reply
This comment has been removed by the author.

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM 7

Đề tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý Cửa hàng Thuốc

1. Trần Thị Hạnh
Phân tích yêu cầu người dùng
2. Nguyễn Gia Bình
Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng.
3. Phạm Quốc Sự
.Biểu đồ luồng dữ liệu.
4. Nguyễn Xuân Thế
Biểu đồ thực thể liên kết.
5. Vũ Đức Hạnh
Vẽ các bảng quan hệ.
3,4,5 cùng Thiết kế và xử lý cho 1 đến 2 form quan trọng nhất của hệ thống.

Reply

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM 10


Đề tài: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tour du lịch

1: Ngô văn trường
_Phân tích và thiết kế dữ liệu
2: Nguyễn anh tú
_ vẽ biểu đồ quan hệ
_ phân tích quan hệ giữa các lớp, các thực thể
3: Trần tiến đạt
_Thiết kế giao diện
4: Đặng minh vũ
_Tìm hiểu mà nguồn java,c++......
5: Nguyễn thế lợi
Phân tích
_ Phân tích đặc tả yêu cầu bài toán.

Reply

Sinh viên: Vũ Đình Hùng - Nhóm 5, báo cáo tiến độ lần 1; đã thực hiện công việc được giao trong đề tài số 09 là:
1. Mô tả và phân tích bài toán.
2. Mô hình hóa yêu cầu với các ca sử dụng phần Nhập điểm
3. Link chi tiết: http://www.mediafire.com/view/6c2nle4erawt2ej/Bao_cao_tien_do_lan_1_Vu_Dinh_Hung_Nhom_5.docx

Reply

Sinh viên: Đinh Trung Đức - Nhóm 5
Báo cáo tiến độ lần 1. Đã thực hiện công việc được giao trong đề tài số 09 là:
1. Mô tả và phân tích bài toán.
2. Mô hình hóa yêu cầu với ca sử dụng phần Tổng kết điểm
3. Link chi tiết:
http://www.mediafire.com/view/cx7p7acxrzol76j/Bao_cao_tien_do_lan_1_Dinh_Trung_Duc_nhom_5.doc

Reply

Sinh viên: Trần Thanh Hương -Nhóm 06
Báo cáo tiến độ lần 1.
Thực hiện công việc được giao trong đề tài số 04:
1.Xác định yêu cầu người dùng.
2.Xác định được các Actor, Use case
3.Xây dựng Use Case Diagram
4. Link chi tiết: http://www.mediafire.com/view/b0o73bc4bi7bdes/BÁO_CÁO_TIẾN_ĐỘ_LẦN_I.doc

Reply

sịnh viên: Lữ Phúc nam - nhóm 5
Báo cáo tiến độ nộp bài lần 1. Đã thực hiện công việc được giao trong đề tài số 9 là:
1.Mô tả và phân tích bài toán.
2.Mô hình hóa yêu cầu với ca sử dụng phần Tổng kết điểm.
3.Tìm Sinh Viên
Link chi tiết: http://www.mediafire.com/view/x4aaxgs8rsfrgaa/bai_tap_nop_dot_1-luphucnam.docx

Reply
This comment has been removed by the author.

Bảng phân công công việc nhóm 11:
1. Trần Quang Đông :tìm hiểu,mô tả và phân tích yêu cầu người dùng, vẽ biểu đồ phân cấp chức năng hệ thồng

2. Trinh Quốc Khánh :tìm hiểu yêu cầu người dùng, vẽ biểu đồ luồng dữ liệu

3. Đỗ Xuân Hiếu :mô hình hóa sử dụng trong hệ thống, vẽ biểu đồ thực thể liên kết

4. Đỗ Quang Duy : tìm hiểu yêu cầu bài toán, phân tích quan hệ giữa các lớp, các thực thể. thiết kế form quan trọng nhất của hệ thống

5. Chu Tuấn Hoa : thiết kế các form, liên kết CSDL.

báo cáo tiến độ lần 1:
link: https://www.mediafire.com/folder/undefined/

Reply
This comment has been removed by the author.

Sinh viên: Phạm Duy Tùng - Nhóm 5
Báo cáo tiến độ lần 1. Đã thực hiện công việc được giao trong đề tài số 09 là:
1. Mô tả và phân tích bài toán.
2. Mô hình hóa yêu cầu với ca sử dụng phần Sửa Điểm
3. Link chi tiết:
http://www.mediafire.com/view/6ifz2887du85n56/Báo_caó_tiến_độ_lần_1.docx

Reply

Sinh Viên : Vũ Đức Hạnh - Nhóm 7
Đề tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý Cửa hàng Thuốc
Báo cáo tiến độ lần 1....Thực hiện 1 phần việc phân tích và thiết kế biểu đồ quan hệ.

http://www.mediafire.com/download/9td20t3a5pgo4it/V%C5%A9+%C4%90%E1%BB%A9c+H%E1%BA%A1nh.docx

Reply
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.

Sinh Viên : Nguyễn Gia Binh - Nhóm 7
Đề tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý Cửa hàng Thuốc
Báo cáo tiến độ lần 1....Thực hiện 1 phần việc phân tích và thiết kế biểu đồ chức năng

http://www.mediafire.com/view/99obnk6tuqnc3vz/Gia_Bình.docx

Reply
This comment has been removed by the author.

Sinh Viên : Trần Thị Hạnh - Nhóm 7
Đề tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý Cửa hàng Thuốc
Báo cáo tiến độ lần 1....Thực hiện 1 phần việc phân tích yêu cầu và lập dự án

http://www.mediafire.com/view/99obnk6tuqnc3vz/Gia_Bình.docx

http://www.mediafire.com/view/xuanepxqg2wm7dt/Tr%E1%BA%A7n_H%E1%BA%A1nh.docx

Reply

Sinh viên: Ngô văn trường nhóm 10
Đề tài: Phân tích và thiêt kế hệ thống quản lý tour du lịch
báo cáo tiến độ lần 1. Thực hiện phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu
http://www.mediafire.com/download/v3e1tku4vm423kp/NG%C3%94+V%C4%82N+TR%C6%AF%E1%BB%9CNG.docx

Reply
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.

Sinh Viên: Phan Sơn Tùng - nhóm 4
Báo cáo tiến độ nộp bài lần 1. Đã thực hiên công việc được giao trong đề tài số 13 là:
1.Phân tích yêu cầu người dùng
2.Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng
3. Link chi tiết: https://www.mediafire.com/?3rcb7isooeto5yr

Reply

Sinh Viên: Đỗ Xuân Ninh (Nhóm 4)
Báo cáo tiến độ nộp bài lần 1. Đã thực hiên công việc được giao trong đề tài số 13 là:
1. Xác định các thực thể
2. Chuyển sang mô hình quan hệ
Link chi tiết: https://www.mediafire.com/?vk9c5cv2bp695te

Reply

Sinh viên: nguyễn thế lợi -Nhóm 10
Báo cáo tiến độ lần 1.
Thực hiện công việc được giao trong đề tài số 12:
1.Phân tích đặc tả yêu cầu bài toán
2.link chi tiếthttp://www.mediafire.com/view/gb6505j0bb4g2m7/báo_cáo_tiến_độ_lần_1.docx

Reply

Em gửi cô báo cáo tiến độ đợt 1
Họ và tên : Lê Văn Tuấn
Nhóm 8 : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng cho thuê băng đĩa
Công việc chính
1.Khảo sát sơ bộ nghiệp vụ.
2.Thiết kế phần mềm.
Đây là link chi tiết ạ : http://www.mediafire.com/download/u8o3l8y0os3l52i/levantuan_nhom8.docx

Reply

Sinh viên: Trần Thị Mai Hương - Nhóm 5
Báo cáo tiến độ lần 1. Đã thực hiện công việc được giao trong đề tài số 09 là:
1. Mô tả và phân tích bài toán.
2. Mô hình hóa yêu cầu với ca sử dụng phần Xem điểm
3. Link chi tiết:
http://www.mediafire.com/view/d6f3kb8tafo128k/TranThiMaiHuong_Nhom5.doc

Reply

Sinh Viên: Phạm Xuân Nam-Nhóm 4
Báo cáo tiến độ nộp bài lần 1. Đã thực hiên công việc được giao trong đề tài số 13 là:
- Vẽ Biểu đồ đối tượng liên kết
-link chi tiết:http://www.mediafire.com/download/wf6zoyfu4z0u8h4/Nam-+Nh%C3%B3m4.docx

Reply
This comment has been removed by the author.

Sinh Viên: Trần Văn Huỳnh (Nhóm 4)
Báo cáo tiến độ nộp bài lần 1. Đã thực hiên công việc được giao trong đề tài số 13 là:
1. Mô tả chi tiết cho các quan hệ
2. Mô tả bảng tổng kết
Link chi tiết: https://www.mediafire.com/?vk9c5cv2bp695te

Reply
This comment has been removed by the author.

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM 9 (Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý khách sạn)
1) Hoàng Tuấn Vũ
+ Phát biểu vẫn đề
+ Phân tích và thiết kế chương trình
2) Phạm Quốc Khánh: Phân tích hệ thống và thiết kế, vẽ Usecase & Đặc tả Usecase
+ Đặc tả Usecase CẬP NHẬT HÓA ĐƠN
+ Đặc tả Usecase ĐĂNG KÍ PHÒNG
+ Đặc tả Usecase ĐĂNG NHẬP
+ Đặc tả Usecase QUẢN LÝ ĐỒ DÙNG
+ Đặc tả Usecase QUẢN LÝ PHÒNG
+ Đặc tả Usecase THÊM HÓA ĐƠN
3) Nguyễn Đức Thế: Phân tích hệ thống và thiết kế, vẽ Usecase & Đặc tả Usecase
+ Đặc tả Usecase TIẾP NHẬN
+ Đặc tả Usecase TÌM KIẾM PHÒNG
+ Đặc tả Usecase TRẢ PHÒNG
+ Đặc tả Usecase XUẤT HÓA ĐƠN
+ Đặc tả Usecase XÓA PHÒNG
+ Đặc tả Usecase THAY ĐỔI THÔNG TIN PHÒNG
4) Nguyễn Hoàn Thành: Phân tích hệ thống và thiết kế, vẽ Usecase & Đặc tả Usecase
+ Đặc tả Usecase GIA HẠN PHÒNG
+ Đặc tả Usecase ĐỔI PHÒNG
+ Đặc tả Usecase HÓA ĐƠN
+ Đặc tả Usecase THÊM PHÒNG
+ Đặc tả Usecase TÌM KIẾM THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
+ Đặc tả Usecase TÌM KIẾM
5) Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu
+ Cơ sở dữ liệu NHANVIEN
+ Cơ sở dữ liệu KHACHHANG
+ Cơ sở dữ liệu LOAIPHONG
+ Cơ sở dữ liệu PHONG
+ Cơ sở dữ liệu PHIEUDATPHONG
+ Cơ sở dữ liệu HOADON
+ Cơ sở dữ liệu CHITIETHOADON

Reply

Sinh viên : Ngô Quang Hưng ( nhóm 1 )
1. yêu cầu bài toan
2 các thực thể và mối quan hệ
3 thiết kế form ( chưa hoàn thành )
http://www.mediafire.com/view/36xrqoh8g7lvxg3/Ng%C3%B4_Quang_H%C6%B0ng.doc

Reply

sinh viên : Nguyễn Trung Kiên ( nhóm 1 )
báo cáo tiến độ lần 1 :Đã thực hiên công việc được giao trong đề tài số 11 là:
tìm hiểu yêu cầu người dùng,vẽ các bản quan hệ,kết hợp với thành viên trong nhóm thiết kế 1 đến 2 form quan trọng trong hệ thống.
link báo cáo http://www.mediafire.com/view/rzke2r752qwpd58/bao_cao_bai_tap_lon.doc

Reply

Nhóm 3 xin gửi lại bảng phân công công việc, chúng em bị nhầm lẫn về yêu cầu đề tài nên xin phép sửa lại:

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Lớp : D8LT- CNTT7
Nhóm: Nhóm 3
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý thư viện
1 Nguyễn Thanh Tùng
(Nhóm trưởng)
- Thiết kế và xử lý cho 1 đến 2 form quan trọng nhất của hệ thống.
- Biểu đồ thực thể liên kết.
2 Nguyễn Khương Duy: Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng.
3 Nguyễn Trung Dũng: Biểu đồ luồng dữ liệu.
4 Lý Huy Hoàng: Phân tích yêu cầu người dùng

Reply

Sinh Viên: Đỗ Xuân Hoàn (nhóm 9), đề tài PT& thiết kế hệ thống quản lý khách sạn
Lớp Đ8LT_CNTT7
- Báo cáo tiến độ lần 1: đã thực hiện xong nhiệm vụ phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu
- Link chi tiết: http://www.mediafire.com/download/s464fwmxekbdyke/Phan+4+%28phan+tich+va+thiet+ke+Co+so+du+lieu%29.docx

Reply

sinh viên Lý huy hoàng
thực hiện phân tích yêu cầu người dùng trong quản lý thư viện
http://www.mediafire.com/view/asjfdenld9z1q0o/quan_ly_thu_vien.doc

Reply

Sinh viên : NGuyễn Phú Bình Nhóm 2 đề tài Quản lý hộ khẩu

báo cáo tiến độ lần 1 : đã thực hiên ô tả và phân tích bài toán
vẽ biểu đồ phân cấp chức năng hệ thống
Xây dựng biểu đồ hoạt động của form chính
http://www.mediafire.com/view/8ecczcqc0387x9a/nguyen_phu_binh_Nhom_2.doc

Reply

Sinh Viên: Vũ Phương Duy (nhóm 2)_ đề tài: quản lí hộ khẩu
báo cáo tiến độ lần 1: thực hiên nhiệm vụ
_ Tìm hiểu, mô tả phân tích yêu cầu người dùng
_ Vẽ biểu đồ luồng dữ liệu
link chi tiết : http://www.mediafire.com/view/ued8qe1ta8c4r5y/vu%20phuong%20duy.doc

Reply

sinh viên : Ngô Thị Hà ( nhóm 1 )
báo cáo tiến độ lần 1 :Đã thực hiên công việc được giao trong đề tài số 11
vẽ biểu đồ phân cấp chức năng hệ thồng, mô hình hóa yêu cầu với các ca sử dụng trong hệ thống
link báo cáo :http://www.mediafire.com/view/uhzmceoubs5ceir/btl.doc

Reply

Sinh viên: Nguyễn Thanh Tùng (Nhóm 3), báo cáo tiến độ lần 1; đã thực hiện công việc được giao trong đề tài số 01 là:
1. Thiết kế và xử lý cho 1 đến 2 form quan trọng nhất của hệ thống.
2. Sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao:
http://www.mediafire.com/download/8pli7phhp45mupg/Nhom+3+-+Quan+ly+thu+vien.rar

Reply
This comment has been removed by the author.

Sinh viên :Nguyễn Hoàn Thành ( Nhóm 9) đề tài phân tích&thiết kế hệ thống quản lý khách sạn
Báo cáo tiến độ lần 1:Phân tích hệ thống và thiết kế Usecase & Đặc tả Usecase
Link chi tiết :
http://4share.vn/f/5360676365626263/Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0n%20Th%C3%A0nh.rar

Reply

Sinh Viên: Lương Duy Khánh (nhóm 2)
Đề tài: quản lí hộ khẩu
báo cáo tiến độ lần 1: thực hiên công việc cụ thể
_Vẽ biểu đồ đối tượng liên kết
_Tìm hiểu và xây dựng , xây dựng cơ sở dữ liệu tương ứng
link cụ thể : http://www.mediafire.com/view/s2hm73cojsid1s5/luong_duy_khanh.doc

Reply
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.

sinh viên : hoàng công thuận ( nhóm 1 )
báo cáo tiến độ lần 1 :Đã thực hiên công việc được giao trong đề tài số 11 là:
tìm hiểu yêu cầu người dùng, vẽ biểu đồ luồng dữ liệu
link báo cáo http://www.mediafire.com/view/bra6o6e47cp1ca8/Biểu_đồ_các_luồng_dữ_liệu_hoàng_công_thuận_.doc

Reply
This comment has been removed by the author.

Sinh viên : Bùi Văn Thịnh (nhóm 2 ) thực hiện đề tài quản lí nhân khẩu
+thực hiện yêu cầu :_Vẽ các bảng quan hệ ; phân tích quan hệ giữa các lớp, các thực thể.
+ link báo cáo : http://www.mediafire.com/view/zdzzs3zz423h3nn/Bui_Van_Thinh.doc

Reply

EM XIN GỬI LẠI CÔ BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM 10


Đề tài: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý tour du lịch

1: Ngô văn trường
_Phân tích và thiết kế dữ liệu
2: Nguyễn anh tú
_ vẽ biểu đồ quan hệ
3: Trần tiến đạt
_Thiết kế giao diện
4: Đặng minh vũ
_ phân tích quan hệ giữa các lớp, các thực thể
5: Nguyễn thế lợi
Phân tích
_ Phân tích đặc tả yêu cầu bài toán.

Reply

Sinh viên: Nguyễn Khương Duy (Nhóm 3), báo cáo tiến độ lần 1; đã thực hiện công việc được giao trong đề tài số 01 là:

1. Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng.

2. Sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao:
http://www.mediafire.com/view/k2c5uq7yz8ffb0c/Phân_tích_thiết_kế_hệ_thống_quản_lý_thư_viện_-_Nguyen_Khuong_Duy.doc

Reply

Sinh viên: Nguyễn Trung Dũng (Nhóm 3), báo cáo tiến độ lần 1; đã thực hiện công việc được giao trong đề tài số 01 là:

1. Vẽ biểu đồ luồng dữ liệu.

2. Sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao:
http://www.mediafire.com/view/v58na8o78a99cpa/Ph%C3%A2n+t%C3%ADch+thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+h%E1%BB%87+th%E1%BB%91ng+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+th%C6%B0+vi%E1%BB%87n+-+Nguyen+Trung+Dung.doc

Reply

nhom 2 : nguyen thanh thao
Bao cao tien do lan 1 de tai quan ly ho khau.

http://www.mediafire.com/view/nuc8uignl9fw57l/Nguyen_Thanh_Thao.doc

Reply

Nhóm 6:Nguyễn Anh Tú(1991)
Báo cáo tiến độ lần 1: Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị
http://www.mediafire.com/view/3p23i3ql9dm8uzy/Nguyễn_Anh_Tú_1991.doc

Reply

Nhóm 6:Trần Thanh Tùng
Báo cáo tiến độ lần 1: Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị
https://www.mediafire.com/?kikgudu1aeid7hy

Reply

Sinh viên: Nguyễn Trọng Khoa(Nhóm 6)
Link Báo cáo tiến độ lần 1: Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị:
https://www.mediafire.com/?cas9tcsokkku4hs

Reply

Bảng phân công công việc nhóm 11:
1. Trần Quang Đông :tìm hiểu,mô tả và phân tích yêu cầu người dùng, vẽ biểu đồ phân cấp chức năng hệ thồng

2. Trinh Quốc Khánh :tìm hiểu yêu cầu người dùng, vẽ biểu đồ luồng dữ liệu

3. Đỗ Xuân Hiếu :mô hình hóa sử dụng trong hệ thống, vẽ biểu đồ thực thể liên kết

4. Đỗ Quang Duy : tìm hiểu yêu cầu bài toán, phân tích quan hệ giữa các lớp, các thực thể. thiết kế form quan trọng nhất của hệ thống

5. Chu Tuấn Hoa : thiết kế các form, liên kết CSDL.

báo cáo tiến độ lần 1:
link: http://www.mediafire.com/view/5amge33wem5fdgi/LAN_1.doc

Reply

Em gửi cô báo cáo tiến độ đợt 2
Họ và tên : Lê Văn Tuấn
Nhóm 8 : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng cho thuê băng đĩa
Công việc chính
1.Khảo sát sơ bộ nghiệp vụ.
2.Thiết kế phần mềm.
Đây là link chi tiết ạ : http://www.mediafire.com/download/cd61vxdl114ax6f/levantuan_nhom8_baocaotiendodot2.docx

Reply

sinh viên lý huy hoàng
báo cáo tiến độ lần 2 http://www.mediafire.com/view/4517c0fx1tktb9q/Phân_tích_thiết_kế_hệ_thống_quản_lý_thư_viện_đh-_finaly.doc

Reply
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.

Em gửi cô báo cáo tiến độ đợt 2
Họ và tên : Vũ thu Quyên
Nhóm 8 : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng cho thuê băng đĩa
Công việc chính
Đặc tả các ca sử dụng
Đây là link chi tiết ạ : http://www.mediafire.com/download/sn423dbtidfu9nu/vuthuquyen_nhom8_baocaotiendodot2.docx

Reply
This comment has been removed by the author.

Em gửi cô báo cáo tiến độ đợt 2
Họ và tên :
1. Trần Quang Đông: tìm hiểu,mô tả và phân tích yêu cầu người dùng, vẽ biểu đồ phân cấp chức năng hệ thồng
2. Trinh Quốc Khánh :tìm hiểu yêu cầu người dùng, vẽ biểu đồ luồng dữ liệu
3. Đỗ Xuân Hiếu :mô hình hóa sử dụng trong hệ thống, vẽ biểu đồ thực thể liên kết
4. Đỗ Quang Duy : tìm hiểu yêu cầu bài toán, phân tích quan hệ giữa các lớp, các thực thể. thiết kế form quan trọng nhất của hệ thống
Nhóm 11 : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý khách sạn
Đây là link chi tiết ạ: http://www.mediafire.com/view/j3o6q86xj7kwhfi/bao_cao.doc

Reply

Sinh viên: Vũ Đình Hùng - Nhóm 5, báo cáo tiến độ lần 2; đã thực hiện công việc được giao trong đề tài số 09 là:
1. Mô hình hóa sự tương tác giữa các thành phần, xây dựng biểu đồ hoạt động của phần Đăng nhập, Nhập điểm.
2. Tìm hiểu về các câu lệnh trong C#. Viếtchương trình demo cho phần nhập điểm,đăng nhập
3. Link chi tiết: http://www.mediafire.com/view/29bewfgk6l6qu1t/Bao_cao_tien_do_lan_2_Vu_Dinh_Hung_Nhom_5.docx

Reply

Sinh viên: Nguyễn Thanh Tùng (Nhóm 3), báo cáo tiến độ lần 2; đã thực hiện công việc được giao trong đề tài số 01 là:
1. Thiết kế giao diện và hoàn thành chương trình
2. Sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao:
http://www.mediafire.com/download/8sm97rmpmcldddr/Nhom+3+-+QLTV+%28Lan+2%29.rar

Reply

Sinh viên: Đinh Trung Đức - Nhóm 5. Báo cáo tiến độ lần 2
Đã thực hiện công việc được giao trong đề tài 09 là:
1. Mô hình hóa sự tương tác giữa các thành phần, xây dựng biểu đồ hoạt động của phần Tổng kết điểm.
2. Tìm hiểu vể các câu lệnh trong C#. Viết chương trình demo cho phần Tổng kết điểm.
3. Link chi tiết:
http://www.mediafire.com/view/2tj9e0gp9759u1n/Bao_cao_tien_do_lan_2_Dinh_Trung_Duc_nhom_5.doc

Reply

Sinh viên: Phạm Duy Tùng - Nhóm 5. Báo cáo tiến độ lần 2
Đã thực hiện công việc được giao trong đề tài 09 là:
1. Mô hình hóa sự tương tác giữa các thành phần, xây dựng biểu đồ hoạt động của phần Sửa Điểm
2. Tìm hiểu vể các câu lệnh trong C#. Viết chương trình demo cho phần Sửa Điểm.
3. Link chi tiết:
http://www.mediafire.com/view/dodm6dkhfvff1i3/Báo_caó_tiến_độ_lần_2.docx

Reply

Sinh viên: Trần Thị Mai Hương - Nhóm 5
Báo cáo tiến độ lần 2. Đã thực hiện công việc được giao trong đề tài số 09 là:
1. Mô tả và phân tích bài toán.
2. Mô hình hóa yêu cầu với ca sử dụng phần Xem điểm
3.Mô hình hóa sự tương tác giữa các thành phần, xây dựng biểu đồ hoạt động của phần Xem điểm.
4.Tìm hiểu về các câu lệnh trong C#. Viết mã nguồn module tương ứng.
5. Link chi tiết:http://www.mediafire.com/view/1d4i3d76e6ji36a/N%E1%BB%99i_dung.docx

Reply

Sinh Viên : Trần Thị Hạnh - Nhóm 7
Đề tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý Cửa hàng Thuốc
Báo cáo tiến độ lần 2....
Nhóm em đã tổng hợp toàn bộ lam 1 bài gửi cô giáo luôn:
Link chi tiết: http://www.mediafire.com/view/hb9cwt58iandwh7/Quản_Lí_Cửa_Hàng_Thuốc.doc

Reply

Sinh Viên : Nguyễn Gia Bình - Nhóm 7
Đề tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý Cửa hàng Thuốc
Báo cáo tiến độ lần 2....
Nhóm em đã tổng hợp toàn bộ lam 1 bài gửi cô giáo luôn:
Link chi tiết: http://www.mediafire.com/view/hb9cwt58iandwh7/Quản_Lí_Cửa_Hàng_Thuốc.doc

Reply
This comment has been removed by the author.

Sinh Viên : nguyễn thế lợi - Nhóm 10
Đề tài :Phân tích và thiêt kế hệ thống quản lý tour du lịch
Báo cáo tiến độ lần 2.(đã làm song từ báo cáo đợt 1)! hihi
Link chi tiết: http://www.mediafire.com/view/gb6505j0bb4g2m7/báo_cáo_tiến_độ_lần_2.docx

Reply

Nhóm 6:Nguyễn Anh Tú (1991)
Báo cáo tiến độ lần 2: Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị
https://www.mediafire.com/?l27hspkz7sg8qpn

Reply

Sinh viên: Nguyễn Khương Duy (Nhóm 3), báo cáo tiến độ lần 2; đã thực hiện công việc được giao trong đề tài số 01 là:

1. Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng.

2. Sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao:
http://www.mediafire.com/view/k2c5uq7yz8ffb0c/Phân_tích_thiết_kế_hệ_thống_quản_lý_thư_viện_-_Nguyen_Khuong_Duy.doc

Reply

Sinh viên: Nguyễn Trung Dũng (Nhóm 3), báo cáo tiến độ lần 2; đã thực hiện công việc được giao trong đề tài số 01 là:

1. Vẽ biểu đồ luồng dữ liệu.

2. Sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao:
http://www.mediafire.com/view/v58na8o78a99cpa/Ph%C3%A2n+t%C3%ADch+thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+h%E1%BB%87+th%E1%BB%91ng+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+th%C6%B0+vi%E1%BB%87n+-+Nguyen+Trung+Dung.doc

Reply

Nhóm 2 : Nguyễn Phú Bình
Báo cáo tiến độ lần 2
Đề tài : Quản lý nhân hộ khẩu
http://www.mediafire.com/download/tb3qbhhcdtl1snb/Bai_Tap.rar

Reply

Nhóm 2 : Nguyễn Thanh Thảo
Báo cáo tiến độ lần 2
Đề tài : Quản lý nhân hộ khẩu
http://www.mediafire.com/download/4fbraw1ly1tdvs9/Nguyen_Thanh_Thao.rar

Reply

Nhóm 2 : Lương Duy Duy Khánh
Báo cáo tiến độ lần 2
Đề tài : Quản lý nhân hộ khẩu
http://www.mediafire.com/download/37mqyvjt0s6d6uz/luong_duy_khanh.rar

Reply

Sinh viên: Trần tiến đạt nhóm 10
Đề tài: Phân tích và thiêt kế hệ thống quản lý tour du lịch
báo cáo tiến độ lần 1. Thiết kế giao diện
http://www.mediafire.com/view/t3p7drmyh5ra979/nhom_10.doc

Reply

Sinh viên: Trần tiến đạt nhóm 10
Đề tài: Phân tích và thiêt kế hệ thống quản lý tour du lịch
báo cáo tiến độ lần 1. thiết kế biểu đồ quan hệ
http://www.mediafire.com/view/s729vb44wwbzksy/Nguyen_anh_tu.doc

Reply

Sinh viên: Nguyễn Anh Tú nhóm 10
Đề tài: Phân tích và thiêt kế hệ thống quản lý tour du lịch
báo cáo tiến độ lần 1. thiết kế biểu đồ quan hệ
http://www.mediafire.com/view/s729vb44wwbzksy/Nguyen_anh_tu.doc

Reply

Sinh viên: Vũ Phương Duy (nhóm 2)
Báo cáo tiến độ lần 2
Đề tài : Quản lý nhân hộ khẩu
link chi tiết: http://www.mediafire.com/view/gdtf3zaqma9a1q4/vu_phuong_duy.doc

Reply

Sinh Viên : Nguyễn Hoàn Thành (Nhóm 9)
Báo cáo tiến độ lần 2
Đề tài : Quản lý khách sạn
link chi tiết : http://www.tailieuit.edu.vn/2014/03/danh-sach-e-tai.html

Reply

Sinh Viên Nguyễn Hoàn Thành
báo cáo tiến độ lần 2
đề tài Quản lý khách sạn
link chi tiết: http://4share.vn/f/5360676365626263/Nguyễn%20Hoàn%20Thành.rar

Reply

Sinh viên: Bùi văn Thịnh ( Nhóm 2)
Báo cáo tiến đọ lần 2
Đề tài : Quản lý nhân hộ khẩu
link chi tiết: http://www.mediafire.com/download/tb3qbhhcdtl1snb/Bui-văn-Thinh.doc

Reply

Sinh viên: Đinh Trung Đức( Nhóm 5)
Bài tập Review kiến thức Phân tích thiết kế hướng đối tượng.
Đã gửi.

Reply

Post a Comment