Danh sách học lại môn Xử lý ảnh

Lưu ý:
- CC: chuyên cần
- H1: hệ số 1
- H2: hệ số 2
- BN: buổi nghỉ
- GC: ghi chú
- Nghỉ quá 25% tổng số tiết, sinh viên sẽ học lại. 


DANH SÁCH LỚP C11LT- CNTT5

Họ
Tên
Ngày/Tháng
Điểm
BN
GC

14
21
28
4
11
18
15
22
1

cc
H1
H2

Đào Tuấn
Anh
p
8

Hoàng Kim
AnhP

8

Phương Trung
Anh
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0Hl

Đoàn Kim
Cường


v


8

Nguyễn Quốc
Doanh


v

v


v

3Hl

Cao Xuân
Dũng

9

Đào Văn
Dương

9

Nguyễn Tuấn


P


8

Trịnh Viết
Hải

9

Nguyễn Văn
Hiếu
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0Hl

Bùi Duy
Hưởng
v
8

Phạm Quốc
Khánh

9

Nguyễn Văn
Kiên

9

Hoàng Ngọc
Lân
P


P

7

Bùi Thị Bích
Liên

9

Phạm Thị
Maiv

8

Hoàng Khắc
Minh


v
v
v
0Hl

Nguyễn Hoài
Nam (91)
v
v7

Nguyễn Hoài
Nam (88)
v
v

v
v
6

Trần Quốc
Nho

9

Nguyễn Hữu
Quânv

8

Lê Đắc
Thái


v
v
v
0Hl

Nguyễn Minh
Thanh
v
8

Đinh Văn
Thiên
v
v
v


0Hl

Bùi Tuấn
Thực
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0Hl

Đoàn Thị Thu
Trang
v
v

v
v
v
v
v
v
0Hl

Hoàng Anh
Tuấn

9

Nguyễn Hải
Yến

9

Nguyễn Quốc
BảoP

8

Post a Comment