Danh sách học lại

DANH SÁCH LỚP Đ7LT-CNTT14

Chi chú: Quy định học lại và cấm thi như sau:

1. Đối với sinh viên nghỉ quá 25% tổng số tiết sẽ học lại (60 tiết được phép nghỉ 2.4 buổi).
2. Đối với sinh viên không có đủ các đầu điểm hệ số 1, số 2 sẽ bị cấm thi môn học này.

Ghi chú: 

v: vắng
p: phép
cc: chuyên cần
hs1: điểm hệ số 1
hs2: điểm hệ số 2
bn: Tổng số buổi nghỉ
gc: ghi chú
diem cntt14

diem cntt14

12 comments

cô ơi em nghỉ có hai buổi học thôi cô xem lại hộ em với ạ.
em là Đỗ Thị Hiền

Reply

Xác nhận bạn Đỗ Thị Hiền nghỉ 2 buổi từ Giáo viên hướng dẫn môn học.

Reply

Em chào cô ạ em là Quách Đình Hợp em đã nộp báo cáo lần 1 và 2 đầy đủ , đúng tiến độ mà sao em ko có điểm hệ số 1 ạ !

Reply

Trường hợp của bạn Quách Đình Hợp báo cáo lần 1 đã được xác nhận là đúng tiến độ, điểm của bạn sẽ được cập nhật sau.

Reply

Em chào cô, em là Lê Tiến Hùng em có nộp báo cáo lần 2, nhưng muộn tiến độ 2 hôm cô có thể châm trước cho em được ko ạ !

Reply

e chao cô ạ.cô ơi e lộp bài 2 lần sao k có điểm hệ số ạ?cô xem lại cho e .e cam ơn cô

Reply

e tên la : nguyễn văn tuấn cô ạ

Reply

Do bạn khi báo cáo không ghi HỌ VÀ TÊN của mình, thì giáo viên không thể cập nhật được điểm cho bạn. Trường hợp của bạn sẽ được xác nhận là đúng tiến độ, điểm sẽ được cập nhật lại sau.

Reply

Em nộp báo cáo đúng tiến độ lần 1 mà sao không có điểm ạ

Reply

Cô xem lại hộ em, nhóm e có nộp đầy đủ báo cáo hệ số 2 mà k có điểm là sao ạ, có lý do gì không cô?

Reply

Tôi không thấy phần báo cáo tiến độ lần 1 của bạn Tung Vu trên site. Bạn chụp lại hình ảnh ngày giờ bạn báo cáo tiến độ rồi gửi vào email linhchi1411@gmail.com. Tôi sẽ kiểm tra lại điểm cho bạn!

Reply

Bạn Hoàng Khởi cũng giống tình trạng của bạn Tung Vu. Do vậy bạn chụp lại hình ảnh nhóm của bạn đã gửi tiến độ lần 2 cho tôi, rồi gửi vào email của tôi. Tôi sẽ xem xét lại cho nhóm bạn.

Reply

Post a Comment