Hướng dẫn đăng ký nhóm và Báo cáo tiến độ công việc của thành viên trong nhóm

Sinh viên đăng ký thành lập nhóm trên site, mỗi nhóm tối thiểu 2 người/1 nhóm, tối đa 6 người/1 nhóm.

- Thời gian kết thúc đăng ký nhóm đến hết thứ 5 (3/04/2014).
- Sau khi thành lập xong nhóm, các nhóm truy cập vào site này để chọn đề tài.

Hướng dẫn báo cáo của nhóm như sau:

- Các nhóm đã chọn xong được đề tài, sẽ cáo báo trên site, nhóm đã chọn đề tài số mấy.
Ví dụ:
    + Nhóm số 1 gồm các thành viên:   1. Lê Văn A
                                                        2. Trần Văn B...
    + Đăng ký đề tài số 08

- Đăng ký xong đề tài cho nhóm, nhóm trưởng gửi bảng phân công công việc lên site cho giáo viên.
Ví du:
    + Thành viên: Lê Văn A - thực hiện công việc Giới thiệu ....
    + Thành viên: Trần Văn B - thực hiện công việc Thiết kế giao diện....


Hướng dẫn báo cáo tiến độ thực hiện công việc của từng thành viên trong nhóm như sau:

- Gửi xong bảng phân công công việc của từng thành viên trong nhóm cho giáo viên, mỗi sinh viên sẽ phải tự báo cáo tiến độ thực hiện được của bản thân theo mốc thời gian sau:
    + Đợt 1: kết thúc ngày 15/04/2014
    + Đợt 2: kết thúc ngày 06/05/2014
Ví dụ:
 Sinh viên: Trần Văn B, báo cáo tiến độ lần 1; đã thực hiện công việc được giao trong đề tài số 08 là:
1. đã phân tích các chức năng cần thiết của 1 phần mềm.
2. đã dựng thử thành chương trình Demo.
3. Sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao: www.mediafire..........
- Sinh viên tìm hiểu về cách thức, nội dung và hình thức thi kết thúc môn tại đây

Chú ý:
1. Báo cáo tiến độ Đợt 1 sẽ lấy điểm hệ số 1. Đợt 2 sẽ lấy điểm hệ số 2.
2. Sinh viên nào báo cáo không đúng tiến độ sẽ không được tính điểm.
3. Đề tài của mỗi nhóm sẽ là bài thi kết thúc môn học.

4. Bảng phân công công việc của từng nhóm phải gửi trước ngày khi báo cáo tiến độ lần 1.(nhóm nào không thực hiện đúng quy định sẽ không được tính điểm của đợt 1).
5. mỗi nhóm đọc kỹ phần yêu cầu của quá trình thi tại đây

38 comments

Nhóm 3 chọn đề tài 01 "Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện"
1. Nguyễn Thanh Tùng
2. Nguyễn Khương Duy
3. Nguyễn Trung Dũng
4. Lý Huy Hoàng

Reply

Nhóm 5: Chọn đề 9: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lí điểm
1. Vũ Đình Hùng
2. Trần Thị Mai Hương
3. Lữ Phúc Nam
4. Đinh TRung Đức
5. Phạm Duy Tùng

Reply

Nhóm 9: Chọn đề tài số 7 (phân tích thiết kết hệ thống quản lý khách sạn
1.Đỗ Xuân Hoàn
2.Nguyễn Đức Thế


3.Nguyễn Hoàn Thành
4.Phạm Quốc Khánh
5.Hoàng Tuấn Vũ

Reply
This comment has been removed by the author.

Nhóm 8 : chọn đề tài số 15 : Phân tích thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng cho thuê băng đĩa
1. Vũ Thu Quyên
2. Vũ Xuân Tú
3. Đỗ Thị Mai
4. Lê Văn Tuấn

Reply

Tôi xin trả lời bạn Lâm Chấn Đông về vấn đề bị xóa nhận xét như sau:
1. Hệ thống không tự động xóa nhận xét của bạn.
2. Chỉ có người đăng nhận xét hoặc những người đọc nhận xét mới có thể xóa được nhận xét.
Như vậy trường hợp của bạn bị xóa nhận xét có thể chỉ là ở mục 2 thôi.

Reply

Sinh viên: Phạm Quốc Sự, báo cáo tiến độ lần 1; đã thực hiện công việc được giao trong đề tài hệ thống quản lý cửa hàng thuốc
1. đã phân tích các luồng dữ liệ và vẽ biểu đồ
3. Sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao: http://www.mediafire.com/view/re5fihlwrfbwqb7/Sự.docx

Reply

Sinh viên: Đỗ Thị Mai, báo cáo tiến độ lần 1; đã thực hiện công việc được giao trong đề tài số 15 : Phân tích thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng cho thuê băng đĩa
1. đã phân tích các chức năng cần thiết của 1 phần mềm.
- Phân tích biểu đồ lớp cho mỗi ca sử dụng
- Biểu đồ trình tự
3. Sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao: http://www.mediafire.com/view/189vipmgzzar6r1/do_thi_mai_nhom8.docx

Reply
This comment has been removed by the author.

Sinh viên: Vũ Thu Quyên, báo cáo tiến độ lần 1; đã thực hiện công việc được giao trong đề tài số 15 : Phân tích thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng cho thuê băng đĩa
1. Phân tích hệ thống
3. Sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao:
http://www.mediafire.com/view/zja1vv3ja03iul3/quyen.docx

Reply

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM 9 (Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý khách sạn)
1) Hoàng Tuấn Vũ
+ Phát biểu vẫn đề
+ Phân tích và thiết kế chương trình
2) Phạm Quốc Khánh: Phân tích hệ thống và thiết kế, vẽ Usecase & Đặc tả Usecase
+ Đặc tả Usecase CẬP NHẬT HÓA ĐƠN
+ Đặc tả Usecase ĐĂNG KÍ PHÒNG
+ Đặc tả Usecase ĐĂNG NHẬP
+ Đặc tả Usecase QUẢN LÝ ĐỒ DÙNG
+ Đặc tả Usecase QUẢN LÝ PHÒNG
+ Đặc tả Usecase THÊM HÓA ĐƠN
3) Nguyễn Đức Thế: Phân tích hệ thống và thiết kế, vẽ Usecase & Đặc tả Usecase
+ Đặc tả Usecase TIẾP NHẬN
+ Đặc tả Usecase TÌM KIẾM PHÒNG
+ Đặc tả Usecase TRẢ PHÒNG
+ Đặc tả Usecase XUẤT HÓA ĐƠN
+ Đặc tả Usecase XÓA PHÒNG
+ Đặc tả Usecase THAY ĐỔI THÔNG TIN PHÒNG
4) Nguyễn Hoàn Thành: Phân tích hệ thống và thiết kế, vẽ Usecase & Đặc tả Usecase
+ Đặc tả Usecase GIA HẠN PHÒNG
+ Đặc tả Usecase ĐỔI PHÒNG
+ Đặc tả Usecase HÓA ĐƠN
+ Đặc tả Usecase THÊM PHÒNG
+ Đặc tả Usecase TÌM KIẾM THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
+ Đặc tả Usecase TÌM KIẾM
5) Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu
+ Cơ sở dữ liệu NHANVIEN
+ Cơ sở dữ liệu KHACHHANG
+ Cơ sở dữ liệu LOAIPHONG
+ Cơ sở dữ liệu PHONG
+ Cơ sở dữ liệu PHIEUDATPHONG
+ Cơ sở dữ liệu HOADON
+ Cơ sở dữ liệu CHITIETHOADON

Reply

Sinh viên: Nguyễn Xuân Thế ,báo cáo tiến độ lần 1,đã thực hiện công việc được giao trong đề tài hệ thống quản lý cửa hàng thuốc.
1.phân tích các thực thế liên kết
3.sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao:
http://www.mediafire.com/view/rw2ldas31wptlhg/Th%E1%BA%BF.docx

Reply
This comment has been removed by the author.

Sinh viên: Vũ Xuân Tú ,báo cáo tiến độ lần 1,đã thực hiện công việc được giao trong đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng cho thuê băng đĩa
Xác định các tác nhân và các ca sử dụng.
Sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao:
http://www.mediafire.com/view/6r6dweembzr9j1n/cac_ca_su_dung.docx

Reply

Sinh viên: Phạm Quốc Khánh, báo cáo tiến độ lần 1; đã thực hiện công việc được giao trong đề tài số 7: Phân tích thiết kế hệ thống quản lýkhách sạn
1. Phân tích hệ thống và thiết kế Usecase & Đặc tả Usecase
2. Sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao:
http://www.mediafire.com/view/qk57apt6teafw6f/phamquockhanh_nhom9.docx

Reply

Sinh viên Nguyễn Đức Thế (nhóm 9), báo cáo tiến đọ lần 1, Phân tích hệ thống và thiết kế Usecase & Đặc tả Usecase. đề tài phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách sạn http://www.mediafire.com/view/d5xffz04w8q3a0e/phan_tich_dac_ta_usecase.doc

Reply

Sinh Viên: Đỗ Xuân Hoàn (nhóm 9), đề tài PT& thiết kế hệ thống quản lý khách sạn
Lớp Đ8LT_CNTT7
- Báo cáo tiến độ lần 1: đã thực hiện xong nhiệm vụ phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu
- Link chi tiết: http://www.mediafire.com/download/s464fwmxekbdyke/Phan+4+%28phan+tich+va+thiet+ke+Co+so+du+lieu%29.docx

Reply

sinh viên Bùi Văn Thịnh (nhóm 2 ) đề tài quản lí nhân khẩu
thực hiện các công việc
_Vẽ các bảng quan hệ
_ phân tích quan hệ giữa các lớp, các thực thể.
link báo cáo : http://www.mediafire.com/view/zdzzs3zz423h3nn/Bui_Van_Thinh.doc

Reply

Sinh viên: Nguyễn Trọng Khoa(Nhóm 6)
Link Báo cáo:
https://www.mediafire.com/?cas9tcsokkku4hs

Reply
This comment has been removed by the author.

Sinh viên: Vũ Xuân Tú ,báo cáo tiến độ lần 2,đã thực hiện công việc được giao trong đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng cho thuê băng đĩa
Vẽ Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống . Mô tả một số chức năng .
Sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao:
http://www.mediafire.com/view/97xk9to23p5gquv/bao_cao_tien_do_2.docx ( cô vui lòng down về xem ạ, xem trực tiếp không được )

Reply
This comment has been removed by the author.

Sinh viên: Ngô Thị Hà, báo cáo tiến độ lần 2,đã thực hiện công việc được giao trong đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thi trắc nghiệm:
Tìm hiểu và phân tích yêu cầu bài toán
Vẽ Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống .
Mô tả một số chức năng .
Sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao:
http://www.mediafire.com/view/7b4na095d6v0tii/b%C3%A1o_c%C3%A1o_ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99_l%E1%BA%A7n_2.docx

Reply
This comment has been removed by the author.

Sinh viên: Phạm Quốc Sự, báo cáo tiến độ lần 2; đã thực hiện công việc được giao trong đề tài hệ thống quản lý cửa hàng thuốc
1. đã phân tích các luồng dữ liệ và vẽ biểu đồ
3. Sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao:
http://www.mediafire.com/view/3h5zh93pdp9a5hg/Sự2.docx

Reply

Sinh viên: Đỗ Thị Mai, báo cáo tiến độ lần 2; đã thực hiện công việc được giao trong đề tài số 15 : Phân tích thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng cho thuê băng đĩa
1. đã phân tích các chức năng cần thiết của 1 phần mềm.
- Phân tích biểu đồ lớp cho mỗi ca sử dụng
- Biểu đồ trình tự
3. Sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao: http://www.mediafire.com/view/lvn1cqd7h53v3q2/do_thi_mai_nhom8_lan2.docx

Reply

Sinh viên: Nguyễn Trung Kiên, báo cáo tiến độ lần 2,đã thực hiện công việc được giao trong đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thi trắc nghiệm:
Tìm hiểu và phân tích yêu cầu bài toán
Vẽ cácbiểu đồ quan hệ thực thể
Thiết kế,xử lý 1 vài form quan trọng của hệ thống
Sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao:
http://www.mediafire.com/view/h78h8n4cjxvb5h5/bo_co_tin__ln_2(2).docx

Reply

Sinh viên: Đỗ Xuân Hoàn
Nhóm 9
Lớp: Đ8LT_CNTT7
Báo cáo tiến độ lần 2: Thiết kế Cơ sở dữ liệu
http://www.mediafire.com/download/c4u6gb2iic8x5c4/mysql-connector-java-5.1.23-bin.jar

Reply

Sinh viên: Nguyễn Xuân Thế ,báo cáo tiến độ lần 2,đã thực hiện công việc được giao trong đề tài hệ thống quản lý cửa hàng thuốc.
1.phân tích các thực thế liên kết
3.sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao:
http://www.mediafire.com/view/hb9cwt58iandwh7/Quản_Lí_Cửa_Hàng_Thuốc.doc

Reply

Sinh viên:Trần Thanh Hương
Nhóm 6 - lớp Đ8LT - CNTT7
Báo cáo tiến độ lần 2
đề tài: phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị
1.phân tích yêu cầu người dùng
2.xác định actor
3.xác định usecase
4. xác định các use case diagram
5. biểu đồ phân cấp chức năng
Link:http://www.mediafire.com/view/2ks2n20a1nzallv/BÁO_CÁO_TIẾN_ĐỘ_LẦN_2.doc

Reply

Sinh Viên : Vũ Đức Hạnh - Nhóm 7
Đề tài : Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý Cửa hàng Thuốc
Báo cáo tiến độ lần 2....
Nhóm em đã tổng hợp toàn bộ lam 1 bài gửi cô giáo luôn:
Link chi tiết: http://www.mediafire.com/view/hb9cwt58iandwh7/Quản_Lí_Cửa_Hàng_Thuốc.doc

Reply

Sinh viên: Hoàng Công Thuận báo cáo tiến độ lần 2,đã thực hiện công việc được giao trong đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thi trắc nghiệm:
Vẽ :+Biểu đồ mức ngữ cảnh
+Biểu đồ phân luồng dữ liệu
+Biểu đồ thực thể liên kết
Sau đây là tài liệu để chứng minh đã thực hiện công việc được giao:
http://www.mediafire.com/view/sgpm17hx15mo4gn/hoangcongthuan.docx

Reply

Nhóm 6 - Sinh viên: Nguyễn Trọng Khoa, báo cáo tiến độ lần 2;
Đề tài: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG SIÊU THỊ.
Phần việc phải làm: thiết kế và xử ý 1 đến 2 form
link chi tiết:
https://www.mediafire.com/?9psbl90np8ejvo1

Reply

Sinh viên: Trần Quốc Huy- Nhóm 6-Lớp Đ8Lt - CNTT 7
báo cáo tiến độ lần 2
đề tài: phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị
phần việc phải làm: Vẽ các bảng quan hệ
Link báo cáo: http://www.mediafire.com/view/7noo74y7ijrupyq/TRẦN_QUỐC_HUY.doc

Reply

.Nhóm 06.Báo cáo tiến độ lần 2.
SInh viên: Trần Thanh Tùng: Phần được phân công: vẽ biểu đồ luồng dữ liệu
1. Xem và kiểm tra tổng hợp các yêu cầu và phân tích của người dùng,biểu đồ phân ra chức năng
2. xác định Là một loại biểu đồ nhằm mục đích diễn tả một quá trình xử lý và trao đổi thông tin giữa các chức năng
Vẽ Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh. là mức khái quát của hệ thống, mô tả sự trao đổi thông tin của các đối tác với hệ thống.( Nhà cung cấp sẽ gửi bản báo giá sản phẩm đến cho chi nhánh. Chi nhánh có thể gọi điện thoại hoặc fax đến cho công ty để đặt hàng. Chi nhánh nhập hàng về kho đơn đặt hàng từ phía khách hàng, sau đó gửi đơn phúc đáp lại cho khách hàng hoặc nếu có đủ lượng hàng và có thể giao hàng ngay thì gửi lại cho khách hàng hóa đơn bán hàng cùng lượng hàng trong đơn.3.
thủ kho sẽ tiến hành xuất hàng cho khách hàng.)
Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh , chức năng nhập xuất hàng
Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh , chức năng bán hàng

Reply

Sinh viên: Phan Sơn Tùng báo cáo tiên độ lần 2,Đã thực hiên công việc được giao trong đề tài số 13 là:
1.Phân tích yêu cầu người dùng
2.Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng
3. Link chi tiết: https://www.mediafire.com/?3rcb7isooeto5yr

Reply

.Nhóm 06.Báo cáo tiến độ lần 2.
SInh viên: Trần Thanh Tùng: Phần được phân công: vẽ biểu đồ luồng dữ liệu

http://www.mediafire.com/view/048l6xu7tsqn323/Bao_cao_tien_do_lan_2.docx

Reply

Nhóm 6:Nguyễn Anh Tú (1991)
Báo cáo tiến độ lần 2: Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị
https://www.mediafire.com/?l27hspkz7sg8qpn

Reply

Post a Comment