Hướng dẫn thực hiện bài tập Vẽ bộ bàn ghế kiểu

Thực hiện các bước hướng dẫn bộ bàn ghế kiểu:
Ghế: Dùng công cụ Line vẽ một nét đơn trong vùng nhìn Left.
Chọn cấp sub-object là Spline. Sau đó Outline tạo thêm một nét song song (nhằm tạo bề dày cho đối tượng).
Tiếp tục dùng công cụ line vẽ chân đế cho bằng hai đầu (sử dụng chức năng 2DSnap – vertext).
Chân bàn: Tương tự chiếc ghế
Mặt bàn: Vẽ khung bằng hình chữ nhật bo góc
Vẽ tiếp một shape tiết diện dùng làm độ dày cho mặt bàn tiếp tục Bevel profile
Áp chất liệu trong suốt.
Video hướng dẫn thực hiện Vẽ bộ bàn ghế kiểu.

Post a Comment