Bài tập 2

Lưu ý:
1. Sinh viên làm bài tập 2 chuyển lên site cho giáo viên sẽ được tính vào điểm chuyên cần ngày 10/4/2014.
2. Giáo viên không nhận bài qua email.

32 comments

Họ tên : Phan Sỹ Thắng.
Lớp : D7LT-CNTT12A
Nộp bài tập số 2 : https://www.mediafire.com/folder/7iy5e5396ry1f/Bài_tập_2

Reply

họ và tên: Dương Mạnh Linh
lớp: Đ7LT_CNTT12A
bài tâp số 2:https://www.mediafire.com/#bd7sgqbv26waz

Reply

HT: Nguyen Duy Phuc
Lop: D7LT-CNT12
Nop Bai Tap So 2 https://www.mediafire.com/folder/ehkbfsqgq9u1o/BT2

Reply

Nguyễn Quang Biển
lớp D7LT CNTT12A
https://www.mediafire.com/folder/2crkvl5r3zhis//bt2

Reply

Họ tên: VŨ DUY HOÀNG
Lớp: D7LT_CNTT12a
Nộp bài tập số 2: https://www.mediafire.com/folder/9mk7b603vivu8/bai_tap_2

Reply

Cao Hoài Nam
Lớp D7LT CNTT12A
https://www.mediafire.com/#t2o2babpif12t

Reply

SV : Nguyễn Trọng Tạo
Lớp : Đ7LT_CNTT12A
http://www.mediafire.com/view/5qh8stz33bwiadb/Bài_tập_số_2.pdf

Reply

Họ và Tên: Trần Thị Nụ
Lớp: D7LT-CNTT12A
https://www.mediafire.com/myfiles.php#bnobhn7x12h3g

Reply

HỌ TÊN : HÙNG ĐÌNH DY
LỚP : D7LT-CNTT12A
http://www.mediafire.com/view/mc3zri3zs1ri27i/H%C3%B9ng_%C4%90%C3%ACnh_Dy_-_b%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_2.docx
https://www.mediafire.com/myfiles.php#myfiles

Reply

Họ tên : Dương Minh Hiếu
Lớp : D7LT-CNTT12A
Link bài tập số 2 : https://www.mediafire.com/folder/lcs3dtcnhdsud/Bài_Tập_2

Reply

Họ tên : Đoàn Ngọc Minh
LTDD7_CNTT12A
Link: https://www.mediafire.com/?mwk5uiyn5betk2i

Reply

Họ Tên : Nguyễn Văn Hàn
Lop: D7LT_CNTT12
link: http://www.mediafire.com/download/xdbxg4sv2hff4wt/Nguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+H%C3%A0n.docx

Reply

Ho va ten SV: Nguyen Van Chu.
Lop : D7LT - CNTT 12.
Em nop bai tap a.
http://www.mediafire.com/view/5qh8stz33bwiadb/Bài_tập_số_2.pdf

Reply
This comment has been removed by the author.

Họ và tên:Nguyễn Hoàng Hiệp
Lớp:D7LT_CNTT12
https://www.mediafire.com/?3s4kzzj1qwajlsz

Reply

Họ tên : Mai Minh Ngọc
Lớp : D7LT-CNTT12A
Bài tập số 2
https://www.mediafire.com/?mwk5uiyn5betk2i

Reply

Họ tên: Ngô Phúc Hoàng
Lớp : D7LT-CNTT12A
Bài tập số 2
http://www.mediafire.com/view/s8r0nth6dn91sb4/Ng%C3%B4_Ph%C3%BAc_Ho%C3%A0ng_-_b%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_2.docx

Reply

Họ Tên : Lê Quốc Tiến
Lớp D7LT-CNTT12A

http://www.mediafire.com/view/f0jzd9vd32f934c/Lê_Quốc_Tiến.docx

Reply

Họ tên: Nguyễn Đức Tâm
Lớp: D7LT_CNTT12A

Thưa cô, em nộp bài tập số 2.
http://www.mediafire.com/view/vftdzktt3rt569c/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_s%E1%BB%91_2.pdf

Reply

Họ và tên : Nguyễn Thị Ngân
Lớp : D7LT_CNTT12A

Thưa cô , em gửi cô bài tập 2 :
https://www.mediafire.com/#d6m02vb6mdpqo

Reply

Nguyễn Quốc Hưng
CNTT12A
https://www.mediafire.com/folder/dc1dons8wj2pjs2,7svnjm5mm8vkekp,mhqep0eh9n3ng66/shared

Reply

E nộp bài tập số 2
Đường dẫn: https://www.mediafire.com/?94a88qv88um98ca
Hoặc: http://anhtoan.info/XuLyAnhBt2-NguyenAnhToan.doc
__
Họ tên: Nguyễn Anh Toàn
Lớp: D7CNTT12A

Reply

Vũ Tuấn Vinh
CNTT12A
http://www.mediafire.com/?1ywxqd5vt8b1w5d

Reply

Nguyễn Hữu Huỳnh D7CNTT12A
http://www.mediafire.com/view/55n922mm5w8jd5r/NguyễnHữuHuỳnh_-_bài_tập_2.docx

Reply

http://www.mediafire.com/view/aw3f27wu0l1kr7a/Lê_Quang_Huấn_D7LT_CNTT_12A.doc

Reply

Họ và tên: LÊ HUY VIỆT
Ngày sinh: 20-08-1990
Lớp: D7-CNTT12
Em gửi cô bài tập số 2
https://www.mediafire.com/?dr95m8cysweocpg

Reply
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.

Họ và tên: NGUYỄN GIA HOÀNG BẢO
Ngày sinh: 15/02/1991
Lớp: D7LT-CNTT12A
http://www.mediafire.com/view/h4bgqbybojhfshk/NGUYỄN_GIA_HOÀNG_BẢO_-_MÔN_XỬ_LÝ_ẢNH.docx

Reply

Họ và tên: LƯU TUẤN ANH
Lớp D7-CNTT12
Em gửi lại bài ạ:
http://www.mediafire.com/view/sddufdvvk6siyqh/LƯU_TUẤN_ANH_-_BÀI_TẬP_2_MÔN_XỬ_LÝ_ANH.docx

Reply

Nguyễn Khánh Hội
D7LT_CNTT12
Môn xử lý ảnh
https://www.mediafire.com/?5abxu0f6dats7c2

Reply

Đỗ Hữu Cảnh
Lớp Đ7LT_CNTT12
Môn xử lý ảnh
http://www.mediafire.com/view/4uquh8fggjzxklh/Đỗ_Hữu_Cảnh.doc

Reply

Post a Comment