Ôn tập kiến thức xử lý ảnh

Câu hỏi lý thuyết ôn thi tại đây
Thực hành các kỹ thuật đã học với câu hỏi bài tập tại đây
tham khảo cách tính phép cuộn và mẫu tại đây
Bài tập làm thêm về phép cuộn và mẫu:

Post a Comment