Danh sách học lại - Cấm thi

Danh sách học lại môn Xử lý ảnh:
(Sinh viên nghỉ quá 25% tổng số tiết sẽ bị học lại)
Ví dụ: 45 tiết học được phép nghỉ 1.5 buổi.
1. Bùi Hoàng An
2. Đỗ Tuấn Anh
3. Nguyễn Quang Biển
4. Nguyễn Thanh Bình
5. Nguyễn Văn Chứ
6. Lê Kim Cương
7. Cao Tiến Duy
8. Lò Văn Hải
9. Nguyễn Khánh Hội
10. Nguyễn Bá Hưng
11. Nguyễn Hữu Huỳnh
12. Dương Mạnh Linh
13. Mai Minh Ngọc
14. Hoàng Văn Pha
15. Nguyễn Văn Sơn
16. Đào Văn Tân
18. Nguyễn Tiến Thành
19. Tạ Quang Thành
20. Nguyễn Quý Tùng
21. Nguyễn Thanh Tùng
22. Vũ Tuấn Vinh
23. Đỗ Hữu Cảnh
24. Nguyễn Đình Nguyên

Post a Comment