Điểm thi hết môn Lập trình phần mềm nhúng

STT
Họ và tên
Điểm thi
1
Trần Thị Tuyết Trang
5
2
Đậu Thị Thanh Huyền
5
3
Trần Thị Hiền
5
4
Đoàn Văn Bình
5
5
Phạm Ngọc Hảo
3
6
Phan Văn Độ
5
7
Bùi Thị Dung
4
8
Nguyễn Văn Cường
5
9
Nguyễn Quang Thành
6.5
10
Phạm Tiến Tùng
9
11
Hà Văn Hoan
9
12
Phạm Hồng Quang
7
13
Hoàng Anh Đức
6
14
Phan Hải Đăng
6
15
Phan Thị Bích Hồng
8.5
16
Lài Thị Hoàn
8.5
17
Lê Đình Công
8
18
Bùi Thị Hiền
8.5
19
Phan Công Điềm
8.5
20
Nguyễn Tuấn Sơn
8.5

Post a Comment