Ôn tập Quản trị mạng (tiếp)

    II.        Quản trị mạng:
Qúa trình cài đặt hệ điều hành mạng
Trên đĩa cài đặt Windows server 2003, trong thư mục I386, thực thi tập tin Winnt32.exe đối với
Windows 9x, Windows NT hoặc Winnt.exe đối với các hệ điều hành khác.
1 - Giai đoạn Preinstallation : 1.1 - Cài đặt từ hệ điều hành khác :
Trên đĩa cài đặt Windows server 2003, trong thư mục I386, thực thi tập tin Winnt32.exe đối với
Windows 9x, Windows NT hoặc Winnt.exe đối với các hệ điều hành khác.
1.2 - Cài đặt trực tiếp từ đĩa CD Windows server 2003 :
- Yêu cầu : trước khi cài đặt, bạn cần kiểm tra và cấu hình CMOS Setup lần đầu tiên khởi đồng
là đĩa CD.
- Các bước thực hiện :
Cho đĩa setup Windows server 2003 vào ổ CD --> khởi động lại máy --> bấm 1 phím bất kỳ khi
xuất hiện thông báo để boot từ CD --> thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt
Windows server 2003.
1.3 - Cài đặt Windows server 2003 từ mạng :
- Yêu cầu : server phải chia sẻ thư mục chứa source cài đặt Windows server 2003.
- Các bước thực hiện :
Khởi động máy bạn muốn cài đặt --> kết nối vào máy server và truy cập vào thư mục chứa
source cài đặt Windows server 2003 --> thực thi tập tin winnt.exe hoặc win32.exe (trong thư
mục I386) --> thực hiện theo hướng dẫn của chương trình cài đặt.
2 - Giai đoạn Text-Based Setup :
Bao gồm các bước sau :
- Cấu hình BIOS của máy để có thể khởi động từ đĩa ổ đĩa CDROM.
- Cho đĩa cài đặt Windows server 2003 vào ổ đĩa CDROM và khởi động lại máy.
- Khi máy khởi động từ đĩa CDROM, bấm 1 phím bất kỳ khi xuất hiện thông báo “Press any key
to boot from CD …”
- Nếu máy có ổ đĩa SCSI thì bấm F6 để cài đặt driver cho ổ đĩa SCSI
- Chương trình cài đặt của Windows server 2003 sẽ tiến hành sao chép các tập tin và driver cần thiết cho quá trình cài đặt.
- Khi xuất hiện thông báo Welcome to Setup, bấm ENTER để tiếp tục cài đặt Windows server 2003 hoặc bấm F3 để huỷ bỏ việc cài đặt. Bạn cũng có thể sửa các lỗi cài đặt bằng cách bấm R (Repair). Ở đây chọn ENTER
- Bấm F8 để chấp thuận bản quyền và tiếp tục quá trình cài đặt
- Chọn vùng trống trên đĩa và nhấn phím C để tạo partition mới chứa hệ điều hành.
Màn hình sẽ đưa ra danh sách các phân vùng ổ đĩa
(Partitions) trong máy bạn cho bạn lựa chọn ổ đĩa cài đặt Win2003. Vệt sáng
đang ở ổ đĩa nào thi các chức năng sẽ có tác dụng cho ổ đĩa đấy. Sẽ có 3 lựa
chọn cho mỗi ổ:
Cài đặt ngay Win2003 trên ổ đang lựa chọn: (To set up
Windows on the selected item, press Enter) bấm ENTER.
Tạo một phân vùng ổ đĩa mới :( To create a partition in the
...,press C). Bấm phím C để tạo một phân vùng ổ đĩa mới.
Xóa phân vùng ổ đĩa đang lựa chọn: (To delete the selected
partition, press D). Bấm phím D để xóa phân vùng đang chọn.
bấm phím C.
            - Nhập dung lượng partition cần tạo --> chọn Enter
Có hai loại Partition là FAT (File Allocation Table), NTFS (New
Technology File System). Hãy chọn một hệ thống Partition thich hợp. Mỗi hệ
thống có những ưu điểm và hạn chế như: FAT cho phép truy nhập từ các hệ điều
hành Windows 2003, Windows 95, MS-DOS, OS/2. NTFS chỉ hỗ trợ cho
Windows 2003 các hệ điều hành khác không thể truy cập được, nhưng NTFS
có lợi thế về bảo mật và dịch vụ tệp.Trong phần nay bạn chọn Format the partition using the
NTFS file system (Quick) - Định dạng lại ổ đĩa sử dụng NTFS (nhanh).sau đo ấn
ENTER để tiếp tục cài đặt
- Quá trình cài đặt sẽ sao chép các tập tin của hệ điều hành vào partition đã chọn.
Sau quá trình này, hệ thống sẽ khởi động lại và chuyển sang giai đoạn Graphical Based.
3 - Giai đoạn Graphical-Based Setup :
Sau khi hệ thống khởi động lại, giao diện trình cài đặt Windows server 2003 xuất hiện :
- Cài đặt driver cho các thiết bị mà trình cài đặt tìm thấy trong hệ thống.
- Thiết lập ngôn ngữ, số đếm, đơn vị tiền tệ, định dạng ngày tháng năm, --> chọn Next để tiếp
tục cài đặt.
-  Nhập tên người sử dụng và tên tổ chức --> chọn Next để tiếp tục cài đặt.
- Nhập số CD key (thường được lưu trên đĩa cài đặt Windows server 2003 với tên CDKEY.TXT)
--> chọn Next để tiếp tục cài đặt.
- Tùy theo mỗi hệ thống máng, bạn chọn Per server hoặc Per Seat. Đối với phần mềm không
có bản quyền, bạn nên chọn Per server và có thể nhập giá trị tùy ý --> chọn Next để tiếp tục cài
đặt.
- Nhập tên server và Password của người quản trị (Administrator) --> chọn Next để tiếp tục cài
đặt.
- Thiết lập ngày, tháng, năm và múi giờ --> chọn Next để tiếp tục cài đặt.
- Mặc định chọn Typical settings (bạn có thể cài đặt các giao thức mạng sau khi hoàn tất việc
cài đặt Windows server 2003) --> chọn Next để tiếp tục cài đặt.
- Chọn gia nhập server vào Workgroup hay Domain có sẵn. Mặc định chọn Workgroup --> chọn
Next để tiếp tục cài đặt. Khi chương trình Copying hết Files dữ liệu và dòng thông báo Setup
will complete in approximately: 0 minutes (Chương trình cài đặt sẽ hoàn tất
trong vòng 0 phut nữa)máy tinh sẽ tự động khởi động lại và hoàn tất quá trình
cài đặt hệ điều hành Windows Server 2003.Sau bước này, hệ thống sẽ khởi động lại và hoàn
tất việc cài đặt. Bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl-Alt-Del để đăng nhập và sử dụng Windows server
2003.
Nhập User name (tên đăng nhập) và Password (mật khẩu) đã khai
báo khi cài đặt vào các mục trên rồi nhấn OK để đăng nhập vào giao diện hệ
điều hành Windows server 2003.

Post a Comment