Ôn tập Quản trị mạng (tiếp)

Cài đặt và cấu hình DNS trên Windows server 2003

DNS server về cách thức hoạt động, DNS Server lưu trữ một cơ sở dữ liệu bao gồm các bản ghi DNS và dịch vụ lắng nghe các yêu cầu. Khi máy trạm gởi yêu cầu phân giải đến, DNS Server tiến hành tra cứu trong cơ sở dữ liệu và gởi kết quả tương ứng về cho máy trạm.

1 - cài đặt
để cài đặt DNS server ta thực hiện các bước như sau:
bước 1: cấu hình địa chỉ IP
vào control Panel -> Network Connections sau đó cửa sổ Network Connections xuất hiện ta click chuật phải vài card mạng mà chúng ta sử dụng chọn Properties
chọn Internet Protocol(TCP/IP) -> Propertiestiếp tục đặt IP cho Server


Bước 2: sau khi đã đặt IP thành công bước tiếp theo ta cài đặt dịch vụ DNS server trên Windows Server 2003
ta chọn Control Panel --> Add/Remove Windows Components


cửa sổ Windows Components Wizard xuất hiện ta chọn Networking Services -> details....


Tick chọn dịch vụ mà ta muốn cài đặt. trong hướng dẫn này mình chọn dịch vụ Domain Name System (DNS)


Bước 3: cấu hình DNS Server.
Sau khi cài đặt Dịch vụ DNS thành công ta tiến hành cấu hình dịch vụ DNS server. với mục đích phân giải tên miền thành địa chỉ IP và ngược lại.
tại Desktop chọn Start ở góc dưới bên trái màn hình -> All Programs -> Administrative Tool -> DNS
tích chuột phải vào Forward lookup Zones chọn New Zone....


trong màn hình Welcome, bấm chọn next.


Trong màn hình Zone Type, bạn chọn Primary zone để cấu hình DNS Server chính. Sau đó, bấm nút Next.


Trong màn hình Zone Name, bạn nhập tên zone vào mục Zone name, ví dụ ithutech.net. Sau đó, bấm nút Next.


Trong màn hình Zonle File, bạn chấp nhận giá trị mặc định và bấm nút Next.


Trong màn hình Dynamic Update, bạn có thể cấm hoặc cho phép DNS Server này chấp nhận các máy trạm cập nhật thông tin một cách tự động. Để đảm bảo độ an toàn cho hệ thống, bạn nên chọn Do not allow dynamic updates. Sau khi hoàn thành, bấm nút Next -> Finish


Kích phải chuột lên mục Reverse Lookup Zones, chọn New Zone.


Trong màn hình Welcome, bấm nút Next


Trong màn hình Zone Type, bạn chọn Primary để cấu hình chức năng reverse trên DNS Server chính. Sau đó, bấm nút Next.


bạn điền network IP của mình và bấm nút Next


Trong màn hình Zone File, bạn chấp nhận giá trị mặc định nhằm tạo ra một file dùng để lưu các bản ghi DNS cho zone này, bấm nút Next.


ta tạo 1 host (A) tick chuột phải vào ithutech.net và chọn New Host (A)


Gõ địa chỉ IP mà ta muốn DNS phân giải


tương tự như trên ta tạo 1 Host (A) khác để cho DNS server phân giải VD: www.ithutech.net ...
OK! bây giờ đã cấu hình thành công DNS server.


kiểm tra DNS server đã hoạt động chưa ta vào Start -> run và gõ nslookup và làm theo như hình dưới đây


*** Chú Ý:
khi cài đặt DNS server phải đảm bảo rằng đã có sẵn bộ cài đặt trong máy.

Post a Comment