Review kiến thức môn phân tích và thiết kế hướng đối tượng

Chú ý: 


  1. Mỗi sinh viên nộp lại danh sách các câu trả lời ôn tập kiến thức đã được học theo danh sách câu hỏi bên dưới.
  2. Bài kiểm tra Review kiến thức Chương: Giới thiệu về hướng đối tượng đến Chương: Tổng quan về phân tích và thiết kế  sẽ được tính vào buổi học chuyên cần ngày 11/04/2014 .
  3. Bài kiểm tra Review kiến thức Chương: Phân tích kiến trúc đến Chương: Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng sẽ được tính vào buổi học chuyên cần ngày 29/04/2014 .

  • Hạn nộp danh sách câu trả lời Review kiến thức môn Phân tích thiết kế Hướng đối tượng vào ngày 09/05/2014.
  • Hình thức nhận bài kiểm tra Review kiến thức: Tất cả sinh viên sẽ nộp bài trên vào gmail: linhchi1411@gmail.com và thông báo đã nộp bài Review trên site www.tailieuit.edu.vn (không nhận bài bằng các hình thức khác).
    • Ví dụ:
                            Sinh viên: Lê Thu Ba

                            Đã nộp bài Review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu.Chương: Giới thiệu về hướng đối tượng
Câu hỏi Review như sau:
1.  Bốn nguyên tắc cơ bản của OO là gì? Mô tả ngắn gọn về mối nguyên tắc.
2.  Đối tượng là gì? Class là gì? Những điểm khác nhau giữa chúng?
3.  Thuộc tính (Attribute) là gì?
4.  Hành vi (Operation) là gì?
5.  Interface là gì? Polymorphism là gì?
5.  Component là gì?
6.  Package là gì?
7.  Subsystem là gì? Nó có quan hệ như thế nào với Component? Nó có quan hệ như thế nào với     Package? Nó có quan hệ như thế nào với Class?
8.  Tên của 4 quan hệ UML cơ bản? Mô tả từng quan hệ?
9.  Mô tả sức mạnh của OO?
10.  Cho biết tên và mô tả một số cơ chế tổng quát trong UML?
11.  Stereotype là gì? Cho biết tên của một số stereotype dùng chung?

Chương: Tổng quan về phân tích và thiết kế
Câu hỏi Review:
1.  Mục tiêu của PT&TK là gì?
2.  Các thông tin Input và Output là gì?
3.  Cho biết tên và mô tả ngắn gọn về 4+1 View của cấu trúc?
4.  Sự khác nhau giữa PT&TK là gì?
5.  Mục tiêu của phân tích Use Case?
6.  Mục tiêu của thiết kế kiến trúc là gì?
7.  Mục tiêu của thiết kế Subsystem?
8.  Mục tiêu của thiết kế Class?
9.  Mục tiêu của thiết kế Use Case?
10. Mục tiêu của phân tích kiến trúc là gì?

Chương: Phân tích kiến trúc
Câu hỏi Review:
1.  Mục tiêu của PTKT là gì?
2.  Modeling Conventions là gì và tại sao phải cần đến chúng? Cho ví dụ?
3.  Package là gì?
4.  Analysis Mechanisms là gì? Cho ví dụ?
5.  Những key abstractions nào được xác định trong Phân tích kiến trúc (PTKT)? Tại sao chúng lại được xác định ở đây?
6.  Kiến trúc phân lớp là gì? Cho ví dụ về các layer truyền thống?

Chương: Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng
Câu hỏi Review:
1.  Các thành phần chính của Requirements?
2.  Các thành phần của Requirements được dùng để làm gì?
3.  Use Case model là gì?
4.  Use Case là gì? Liệt kê một số thuộc tính của use case?
5.  Sự khác nhau giữa use case và scenario?
6.  Supplementary specification là gì và nó chứa những gì?
7. Glossary là gì và nó chứa những gì?Chương: Phân tích Use Case
Câu hỏi Review:
1.  Mục tiêu của Phân tích Use Case  là gì?
2.  Một analysis class là gì? Cho biết tên và mô tả về 3 analysis stereotype?
3.  Use Case Realization là gì?
4.  Mô tả một vài hoạt động khảo sát When đặt trách nhiêm cho các analysis class?
5.  Bao nhiêu Interaction diagram phải được xây dựng trong giai đoạn Use Case Analysis?

43 comments

Sinh viên: Trần Quang Đông
Lớp: D8LT CNTT 7

Đã nộp bài Review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

Sinh Viên: Đỗ Quang Duy
Lớp D8LT CNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

Sinh viên: Đỗ Xuân Hiếu
Lớp D8LT CNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

Sinh viên: Trinh Quốc Khánh
Lớp D8LT CNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

Sinh viên: Ngô Thị Hà
Lớp: Đ8LT CNTT 7

Đã nộp bài Review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

Sinh viên: Nguyễn Trung Kiên
Lớp: Đ8LT CNTT 7

Đã nộp bài Review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

Sinh viên: Hoàng Công Thuận
Lớp: Đ8LT CNTT 7

Đã nộp bài Review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

Sinh viên: Phan Sơn Tùng
Lớp: D8LTCNTT7
Đã nộp bài Review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

Sinh viên : Trần Thanh Tùng (Nhóm 06)
Lớp: Đ8LT-CNTT7
Đã nộp bài Review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

Sinh viên: nguyễn thế lợi
Lớp: Đ8LT CNTT 7

Đã nộp bài Review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

Sinh viên: Vũ Xuân Tú
Lớp D8LT CNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu .

Reply

Sinh viên: Phạm Quốc Sự
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu .

Reply

Sinh viên: Lý Huy Hoàng
Lớp : Đ8LTCNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu .

Reply

Sinh viên: Nguyễn Thanh Tùng
Lớp D8LT CNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

Sinh viên: Nguyễn Trung Dũng
Lớp D8LT CNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

Sinh viên: Nguyễn Khương Duy
Lớp D8LT CNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

Sinh viên: Vũ Phương Duy
Lớp : Đ8LT_CNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu .

Reply

Sinh viên: Lê Văn Tuấn
Lớp :Đ8CNTT7

Đã nộp bài Review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu.

Reply
This comment has been removed by the author.

Sinh viên: Bùi văn Thịnh
Lớp : Đ8LT_CNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu .

Reply

Sinh viên: Trần Thanh Hương
Lớp: Đ8LT - CNTT7
đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu.

Reply

Sinh viên: Trần Quốc Huy
Lớp: Đ8LT - CNTT7
đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu.

Reply

Sinh viên: Nguyễn Trọng Khoa
Lớp: D8LT-CNTT7
Đã nộp bài Review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu.

Reply

Sinh viên: Nguyễn Đức Thế
Lớp D8LT CNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

Sinh viên: Đỗ Thị Mai
Lớp D8LTCNTT7
Đã nộp bài Review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu.

Reply

Sinh viên: Nguyễn Gia Bình
Lớp D8LTCNTT7
Đã nộp bài Review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu.

Reply

Sinh viên: Vũ Đình Hùng
Lớp D8LT CNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

Sinh viên: Trần Thị Mai Hương
Lớp D8LT CNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu.

Reply

sinh viên: Ngô Quang Hưng
lớp: D8LTCNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

sinh viên: Lương Duy Khánh
lớp: D8LTCNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Replysinh viên: Nguyễn Thanh Thảo
lớp: D8LTCNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

sinh viên: Bùi Văn Thịnh
lớp: D8LTCNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

sinh viên: Nguyễn Phú Bình
lớp: D8LTCNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

Sinh viên: Hoàng Tuấn Vũ
Lớp; Đ8LTCNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

Sinh viên: Phạm Duy Tùng
Lớp D8LT CNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu

Reply

Sinh viên: Đỗ Xuân Ninh
Lớp : D8LT_CNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu .

Reply

Sinh viên: Phạm Xuân Nam
Lớp : Đ8LT_CNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu .

Reply

Sinh viên: Trần Văn Huỳnh
Lớp : Đ8LT_CNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu .

Reply

Sinh viên: Trần Thị Hạnh
Lớp Đ8LTCNTT7
Đã nộp bài Review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu.

Reply

Sinh viên: Đinh Trung Đức
Lớp: D8LTCNTT7
Đã nộp bài review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu.

Reply

Sinh viên: Vũ Thu Quyên
Lớp D8LTCNTT7
Đã nộp bài Review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu.

Reply

Sinh viên: Vũ Đức Hạnh
Lớp D8LTCNTT7
Đã nộp bài Review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu.

Reply

Sinh viên: Phạm Quốc Khánh
Lớp D8LTCNTT7
Đã nộp bài Review kiến thức vào địa chỉ gmail theo yêu cầu.

Reply

Post a Comment