Ôn tập quản trị mạng 2

Sinh viên ôn thi bài 1, bài 2, bài 3 (đã học trên lớp ngày 5/5/2014) và bài học Group Policy Object.

Chú ý: sinh viên ôn các bài theo đường link dưới đây:
Bài 1, Bài 2, Bài học Group Policy Object

Post a Comment