Các hàm thông dụng trong Excel 2010


I. Nhóm hàm Logic:

II. Các hàm toán học:

2 comments

Họ Tên: Nguyễn Tuấn Anh - Lớp K4D
Làm bài tập số 3
tính tổng: = sumif(.....)

Reply

Bt đâu đấy cô?

Reply

Post a Comment