Ôn tập Excel

Tất cả các bài tập ôn tập Excel, các bạn sinh viên tham khảo tại đây nhé. Chúc các bạn thi tốt.
8 comments

Nguyễn Thị Trà My
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uf4ATSiMBjwkh60fdmz2rPusfdlHFHJYMdPpI5g2XDo/edit#gid=30368648

Reply
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.

Nguyễn Thị Phượng
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FyWjl1Lq5TzQ3LnmN_uPckbvEBcmILi445P03gb0ukI/edit#gid=60786186

Reply

Nguyễn Thị Thu gửi cô bài tập hệ số 1
https://drive.google.com/open?id=0B7xBf7yNBes8UGtVa3BINVEwRG8&authuser=0

Reply

Tạ Phương Liên K4D
https://drive.google.com/file/d/0B4Kgm0rMeEW-WVJ0RGlRVExZSzQ/view?usp=sharing

Reply

Nguyễn thị Thu gửi cô bài tập hệ số 2
https://www.mediafire.com/?qymy9thq5zj93nz

Reply

Họ Tên: Phan thị thu Trang
Lớp : K4D
em gửi bài tập hệ số 1
http://www.mediafire.com/view/3618f4w6uud8r6n/Thu+Trang.xlsx

Reply

Post a Comment