Bài tập Hệ số 1 - Excel

Sinh viên lưu ý khi làm bài tập thực hành. Trong quá trình làm bài tập, nếu chưa hiểu sinh viên sẽ trao đổi trực tiếp với Giáo viên hướng dẫn tại site.

Lưu ý:
1. Sinh viên muốn trao đổi bài tập với Giáo viên hoặc với Sinh viên khác trong lớp trên site. Sinh viên phải ghi rõ bài tập số mấy; mục số bao nhiêu để thuận tiện.

Bài tập số 1:


Bài tập số 2:Bài tập số 3:
52 comments

Họ tên: Trần Thị Tâm
Gửi cô giáo bài tập hệ số 1: http://www.mediafire.com/view/m6824zqv7pom4hk/Book1.xlsx

Reply

Họ tên: Lê Ngọc Thủy
Gửi cô giáo bài tập hệ số 1: có chỗ em làm chưa đúng như cô dạy nhưng biết sửa thế nào cô xem giúp em với ạ
http://www.mediafire.com/view/e1pbclwetc2ksbl/BAITAP_LENGOCTHUY.xlsx

Reply

Ở bài số 1:
- câu tính điểm thêm em làm chưa đúng. Công thức của câu này nên làm như sau: = if(and(and(G4<10,C4<1970),0.75,if(and(C4>1970,B4="Nữ"),0.5,0))
- ĐKQ sẽ tính như sau = round((G4+H4),0)
- phần tính điểm cao nhất cho từng cột, em nên dùng hàm Max là được không cần dùng hàm Dmax
- phân tính điểm thấp nhất cho từng cột, em nên dùng hàm Min là được không cần dùng hàm Dmin.

Ở bài số 2:
- ở câu f: tổng quỹ lương là I46, em phải để ở địa chỉ tuyệt đối như sau: $I$46-$E$59-$F$59
- ở câu g:($G$59/$D$59)*D49

Reply

em chào cô, cô ơi cho em hỏi là đơn vị tính của bài 2 là như thế nào ạ, em tính ở cột h các giá trị đền nhỏ hơn 10000 mà ở cột định mức các giá trị đều lớn hơn 50000 ạ??

Reply

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17sEMqKh9RVr3Kua6wJSBHYfI5hZKdAY1PMQJtJR2RM0/edit#gid=1983816727

Reply

vukhanh ở bài 2 cột đơn vị tính nó nằm ở đâu vậy? Nếu em tính ở cột (h) các giá trị mà nhỏ hơn 10000 thì xảy ra hai trường hợp sau:
Trường hợp 1: em tính các công thức liên quan tới cột (h) có chỗ sai sót
Trường hợp 2: nếu công thức tính của em ở các cột có liên quan đến cột (h) là đúng thì đơn giản là Tỷ lệ sẽ là 0.00.
* Tốt nhất em gửi cho cô công thức mà em đã tính ở trong máy tính của em, cô sẽ kiểm tra lại xem công thức đó đã đúng chưa.

Reply

=IF((D4-C4)>=7;ROUNDUP((D4-C4)/7;0)*F4;0) e gõ vào cột tuần thì bị lỗi value ạ. ko biết tại sao
Lục Cúc Phương http://www.mediafire.com/view/zqxz1ga6a1adq6k/bai_tap.xlsx đây ạ

Reply

Em mắc lỗi #value là lỗi Công thức tính toán có chứa kiểu dữ liệu không đúng.
Ở đây để chữa lỗi này em đổi các dấu (;) thành dấu (,) nhé!
Chúc em làm bài tập tốt!

Reply
This comment has been removed by the author.

họ tên: lê ngọc thủy
đây là bài của em làm lại ạ
nhưng cô ơi cô cho em công thức tính điểm thêm là = if(and(and(G4<10,C4<1970),0.75,if(and(C4>1970,B4="Nữ"),0.5,0)) nhưng khi em dung công thức này tính thì không ra cô ạ chắc có chỗ nào đó không đúng cô ạ.
http://www.mediafire.com/view/91c1fn0rgaqfw41/BAITAP_LENGOCTHUY_(2).xlsx

Reply

Họ và tên : Nguyễn Hoàng Mỹ Linh
Lớp : K4D
http://www.mediafire.com/download/151s7wtma6yqqlx/Nguy%E1%BB%85n+Ho%C3%A0ng+M%E1%BB%B9+Linh.xlsx

Reply

Họ tên: Nguễn Thị Hương Sinh năm: 1996
Lớp: K4D
Gửi cô bài tập hệ số 1.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kwfs2OvzhA1XmAh8VCyksLah-b_2qOBpxqRbTHjgygs/edit#gid=1978570768

Reply

Họ tên: Bích Phương gửi bài tập hệ số 1:
Bài 1:
(a)= vlookup(....)
(b)=dkfjdkfdfjdkf


bài 2:
(a)
(B)

Reply

bai lam xong gui vao dau cac ban nhi

Reply

Họ tên : Biện Thị Cẩm Thơ.
Lớp : K4D
Em gửi cô bài tập
http://www.mediafire.com/view/l5t68van41t79r1/bài_hệ_số_1-_K4D.xlsx

Reply
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.

Họ Và Tên: Bùi Bích Phương
Lớp: K4D
Em gửi cô bài tập:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C8noDqzVOXwGJRBkoiq2uXcOLg6-KFJPEPe3y1IW-7s/edit#gid=1135200502

Reply

Họ Và Tên: Lộc Thị Tâm
Lớp: K4D
Em gửi cô bài tập:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FAWdKAmARFatLKEyDEn8Ay8KYWreg4OS3SA2EMmV3-0/edit#gid=832980315

Reply

Họ Và Tên: Ngô Thị Ngân
Lớp: K4D
Em gửi cô bài tập:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15PI3E94yjzyM4OZY2zyAy9waIJwSKrjCxXJNUcU-qLg/edit#gid=1246495504

Reply

Trần Minh Thao (12/08/93)
Lớp: K4D
Bài mới :http://www.mediafire.com/view/16s6827a096526b/Tran_Minh_Thao.xlsx

Reply

Nguyễn Thị Trà My
Lớp: K4D
http://www.mediafire.com/view/aa47ed515af0zik/Nguy%E1%BB%85n_Th%E1%BB%8B_Tr%C3%A0_My_K4D.xlsx

Reply

Thưa cô, bài tập 1 của e phần trung bình ở máy được làm tròn. vd 8,12. Nhưng mà upload lên mediafire xong số bị đổi lẻ xuống 8,199999999

Reply

Họ Tên : Lê Bá Mạnh Cường
Lớp : K4P5A

http://www.mediafire.com/view/hwbvu1cvcfd5mo4/le_ba_manh_cuong_k4p5a.xlsx

Reply

Họ Tên : Đoàn Văn Duyệt
Lớp K4P5A
http://www.mediafire.com/view/zw21c8ii4y9leou/doan_van_duyet_k4p5a.xlsx

Reply

Họ Và Tên: Nguyễn Thị Phượng
Lớp: K4D

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wP3CZrAD6wqAHNDihqPIuMV1D83xl8wEq8iA3MnZHrQ/edit#gid=148846379

Reply

cho e hoi email cua co giao voi ak?

Reply

Nguyễn Tuấn Anh - K4D5
-Bài 1:
http://www.mediafire.com/view/az2jrh5qji39d1n/B%C3%80I_2.xls

-a:=ROUND((D2*3+E2+F2*2)/6,2)
-b: =IF(AND(G2<10,C2<1975),0.75,IF(AND(C2>1975,B2="Nữ"),0.5,0))
c: =ROUND(G2+H2,2)
d: =IF(I2<10,"Không Đạt",IF(I2<12,"Trung Bình",IF(I2<14,"Trung Bình Khá",IF(I2<16,"Khá",IF(I2<18,"Giỏi","Xuất Xắc")))))
e: =AVERAGE(D2:D11)
f; =MAX(D2:D12)
i: =MIN(D2:D13)
g: =RANK(I2,$I$2:$I$11,0)

bài 2:
http://www.mediafire.com/view/az2jrh5qji39d1n/B%C3%80I_2.xls
a: =VLOOKUP(LEFT(B2,1),$L$4:$M$7,2,0)
b: =IF(D2>25,((D2-25)*2+25)*C2,D2*C2)
c: =SUM(D2:D11)
d; =SUM(E2:E11)
e: =SUM(F2:F11)
f: =$N$10-$E$12-$F$12
g: =($G$12/$D$12)*D2
h: =SUM(E2:G2)
i: =IF(H2<=$P$4,(H2*$Q$4)/100,IF(H2<$P$5,(H2*$Q$5)/100,IF(H2<$P$6,(H2*$Q$6)/100,H2*$Q$7)))
j: =SUM(H2:H11) =SUM(I2:I11)


bài 3:
http://www.mediafire.com/view/uijtdwk99uzs4k3/B%C3%80I3.xls
a: =INT((D2-C2)/7)
b: =E2*(VLOOKUP(B2,$A$14:$C$25,2,0))
c: =MOD((D2-C2),7)
d: =F2+H2
------------Cô trả em 10000 tiềm net nhá :D

Reply
This comment has been removed by the author.

Họ Tên : Ninh Thanh Hương
Lớp K4P5A
http://www.mediafire.com/view/i7hht9ycwscb3nc/ninh_thanh_huong_k4p5a.xlsx

Reply
This comment has been removed by the author.

Trần Văn Hoan - K4P5A

bài 1:
http://www.mediafire.com/view/23qdth8bmfi80t0/b%C3%A0i1.xls

bài 2
http://www.mediafire.com/view/az2jrh5qji39d1n/B%C3%80I_2.xls

bài 3
http://www.mediafire.com/view/uijtdwk99uzs4k3/B%C3%80I3.xls

Reply

Họ và tên: BÙI THANH HUYỀN
Lớp: K4P5A
https://www.mediafire.com/?4hmm8cv7m6g1h1u

Reply

Họ Tên:Lê Thị Phương Anh
Lớp K4P5A
http://www.mediafire.com/view/ch71u7igo1aa8c7/le_thi_phuong_anh_k4p5a

Reply

Họ Tên: Lưu Huyền Linh
Lớp : K4D
Bài tập : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IGDc0_lMVvzz0ORA-CmX-aP5dX-72M9K6KDDRVpstQ8/edit#gid=1604909960

Reply

Họ tên: Lê Ngọc Thủy
Lớp: K4D.
Gửi cô giáo bài tập của em
http://www.mediafire.com/view/m1d6mhjjpmj98rl/BAITAP_LENGOCTHUY_(3).xlsx

Reply

Họ tên: Lê Minh Đức
Lớp: K4D
Bài tập: https://www.mediafire.com/?ro4ac51u319hf25

Reply
This comment has been removed by the author.

họ tên: Trần Thị Thúy
lớp: K4P5A
bài 1:
a.=round(D2*3+E2*1+F2*2/6,2)
b.IF(AND(G2<10,C2<1970),0.75,IF(AND(C2>1970,B2="NỮ"),0.5,0))
c.=ROUND((G2+H2),0)
d.=IF(I2<10,"không đạt",if(10=18,'XUẤT SẮC"))))))
e.=SUM(D2:D11) =SUM(E2:E11) =SUM(F2:F11)
f.=MAX(D2:D11) =MAX(E2:E11) =MAX(F2:F11)
g.=RANK(I2,$I$2:$I$11,0)
bài 2
a.=vlookup(left(B2,1),$E$19:$F$22,2,0)
b.=C2*IF(D2.25,(D2-25)*2+25,0)
c.=SUM(D2:D11)
d.=SUM(E2:E11)
e.=SUM(F2:F11)
f.=$H$8-$E$12-$F$12
g.=($G$11/$D$12)*D2
h.=E2+F2+G2
i.=VLOOKUP(H2,$H$19:$J$22,2,0)*H2
j.=SUM(H2:H11)
k.=SUM(J2:J11)
bài 3
a.=INT((D2-C2))
b.=E2*VLOOKUP(B2,$B$10:$E$14,4,0)
c.=MOD(E2,7)
d.=G2*VLOOKUP(B2,$B$10:$F$14,5,0)
e.=F2+H2

Reply

Họ tên: Đặng Thị Tuyết Mai
Lóp: K4D
http://www.mediafire.com/view/b2dbr6rq2b2bj8m/%C4%90%E1%BA%B7ng_Th%E1%BB%8B_Tuy%E1%BA%BFt_Mai_K4D.xlsx

Reply

Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hiền
Lớp: K4D
http://www.mediafire.com/view/gv2dyrmvw2ho2oy/Nguy%E1%BB%85n_Th%E1%BB%8B_Th%C3%BAy_Hi%E1%BB%81n_K4D.xlsx

Reply

họ và tên:lương đình thủy
lớp:k4d
https://www.mediafire.com/?ro4ac51u319hf25

Reply
This comment has been removed by the author.

Hà Thị Thu Hiền lớp K4D
https://www.mediafire.com/?l4iw3ru3qq61nhc

Reply

http://www.mediafire.com/view/zs45ar3b69u87z4/BAI_1,2(3).xls
Nguyễn Minh Huyền lớp k4D

Reply

http://www.mediafire.com/view/zs45ar3b69u87z4/BAI_1,2(3).xls
Nguyễn Minh Huyền lớp k4D

Reply
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.

Họ Tên : Vũ Thị Hòa
Lớp K4P4a
http://www.mediafire.com/view/p9a2b0avb6geu7z/vu_thi_hoa.xlsx

Reply

Họ Tên:Trần Văn Hoan
bai1
http://www.mediafire.com/view/23qdth8bmfi80t0/b%C3%A0i1.xls

bài 2
http://www.mediafire.com/view/az2jrh5qji39d1n/B%C3%80I_2.xls

bài 3
http://www.mediafire.com/view/uijtdwk99uzs4k3/B%C3%80I3.xls

Reply

Post a Comment