Bài tập hệ số 2 - Microsoft Word

Lưu ý:
1. Sinh viên thực hành danh sách bài tập bên dưới bằng Microsoft Word.
2. Sau khi sinh viên làm xong bài tập, phải gửi lên Site cho giáo viên.
    -  Giáo viên chỉ nhận bằng đường link của Mediafire.com
3. Thời hạn nộp bài tập vào thứ 3 (4/11/2014).

Bài tập 1

 Bài tập 2


Bài tập 3

 Bài tập 4

38 comments

Thầy cô ơi, chữ single bài 1 dùng font gì thế, làm khó bọn em vãi.

Reply
This comment has been removed by the author.

Họ và tên : Ngô Thị Thúy Hằng
Lớp K4D
Gửi cô bài tập word.
http://www.mediafire.com/view/kd6pdg3s331haia/Ngo_Thi_Thuy_Hang.docx

Reply

Họ Tên : Lê Bá Mạnh Cường
Lớp K4P4A
Gửi cô bài tập tin word
http://www.mediafire.com/view/82rs2thbn3cxauw/le_ba_manh_cuong.docx

Reply

Họ Và Tên :Ninh Thanh Hương
Lớp K4P4A
Gửi cô bài tập tin word
http://www.mediafire.com/view/4t83q897b8j673a/ninh_thah_huong.docx

Reply

Nguyễn Tuấn Anh
Lớp K4P4A

http://www.mediafire.com/view/rh66em13fbbt6lt/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp.docx
cái chữ single thì e chịu

Reply

Trần Văn Hoan Lớp K4P4A
http://www.mediafire.com/view/rh66em13fbbt6lt/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp.docx

Reply

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương (1996)
Lớp: K4P4A
Gửi cô bài tập!
http://www.mediafire.com/download/we74khqeak4d0od/Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+H%C6%B0%C6%A1ng+%281996%29.docx

Reply

Họ và tên: Lê Minh Đức
Lớp K4D

https://www.mediafire.com/?6rzicc9dyoc6nwv

Reply

Họ và tên:Đoàn Văn Duyệt
Lớp K4P4a
https://www.mediafire.com/folder/undefined/

Reply
This comment has been removed by the author.

Họ Tên : Vũ Thị Hòa
Lớp K4P4a
http://www.mediafire.com/view/8c9jcvb79139r56/vu_thi_hoa.docx

Reply

Họ Và Tên: Bùi Bích Phương
Lớp: K4D
Gửi cô bài tập hệ số 2
http://www.mediafire.com/view/a6ab6hi6kyiq8r8/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_h%E1%BB%87_s%E1%BB%91_2.doc

Reply

Họ Và Tên: Bùi Bích Phương
Lớp: K4D
Gửi cô bài
http://www.mediafire.com/view/a6ab6hi6kyiq8r8/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_h%E1%BB%87_s%E1%BB%91_2.doc

Reply

Họ Và Tên: Bùi Bích Phương
Lớp: K4D
Gửi cô bài tập:
http://www.mediafire.com/view/a6ab6hi6kyiq8r8/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_h%E1%BB%87_s%E1%BB%91_2.doc

Reply

Họ và tên:Lương Đình Thủy
http://www.mediafire.com/view/o1eg84j7radr5gd/luong_dinh_thuy.doc

Reply

Họ Và Tên Ngô Kiên Cường
Lớp k4P4A
http://www.mediafire.com/view/p59mpo30wa79005/ngo_kien_cuong.docx

Reply
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.

Họ Và Tên: Nguyễn Thị Phượng
Lớp: K4D
Gửi cô bài tập:
http://www.mediafire.com/view/a6ab6hi6kyiq8r8/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_h%E1%BB%87_s%E1%BB%91_2.doc

Reply

Họ Và Tên: Nguyễn Thị Thúy Hiền
Lớp: K4D
Bài tập hệ số 2
http://www.mediafire.com/download/gw87njzencrxbpb/B%C3%A0i+t%E1%BA%ADp+h%E1%BB%87+s%E1%BB%91+2.doc

Reply

Họ Và Tên: Đặng Thị Tuyết Mai
Lớp: K4D
Bài tập hệ số 2
http://www.mediafire.com/view/8q1plaagq89t4cc/b%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_h%E1%BB%87_s%E1%BB%91_2.doc

Reply

Họ Và Tên: Nguyễn Thị Trà My
Lớp: K4D
Bài tập hệ số 2
http://www.mediafire.com/download/pwbfvr28a5qw66o/bai+tap+so+2.doc

Reply

Họ và tên:Hà Thị Thu Hiền
Lớp:K4D
Em gửi cô bài tập
http://www.mediafire.com/view/tquuml68ifgtx92/bài_tập_hệ_số_2.docx

Reply

họ và tên: bùi thanh huyền
lớp: K4P4A
gửi cô bài tập: https://www.mediafire.com/?x02enxmo3x62n0b

Reply

Trần Minh Thao
lớp: K4D
Bài tập word: https://www.mediafire.com/?qut8jo22w0r78bf

Reply

Họ và tên: Biện Thị Cẩm Thơ
Lớp: K4D
Gửi cô bài tập word ạ.
https://www.mediafire.com/?66gnp4szweo3f5m

Reply
This comment has been removed by the author.

Phạm Lê Hiền
http://www.mediafire.com/view/1g3kom4vfoz6iiy/Phạm_Lê_Hiền.docx

Reply

Phạm Thị Trang
Lớp: k4d
Gửi cô bài tập Word: https://www.mediafire.com/?xcv75fdh9nfv39k

Reply
This comment has been removed by the author.

Phan Thị Thu Trang
Lớp : K4D
Gửi Cô Bài Tập Hệ Số 2 : http://www.mediafire.com/view/v9bjeejxnnvne9j/B%C3%A0i_T%E1%BA%ADp_Th%E1%BB%B1c_H%C3%A0nh_H%E1%BB%87_S%E1%BB%91_2_Phan_Th%E1%BB%8B_Thu_Trang_K4D_.doc

Reply

Nguyễn Thị Hương (95) - Lai Châu
Lớp: K4D
Bài tập: http://www.mediafire.com/view/3cklbvxmz27ueb5/Nguyen_Thi_Huong95.docx

Reply

Cung Hồng Phi
K4D
Gửi cô: http://www.mediafire.com/view/td1b81l5cayle6y/Hong_Phi.docx

Reply

Bui Thi Dieu K4D
Gui co: http://www.mediafire.com/download/5qhkz937k24iawm/BuiThiDieu.doc

Reply

Họ và tên:Trần Thị Thúy
Lop:K4D
Gửi cô bt:http://www.mediafire.com/download/5qhkz937k24iawm/

Reply

Họ và tên:Đô Thị Thanh Thủy
Lop:K4D
BT:http://www.mediafire.com/download/5qhkz937k24iawm/

Reply

Họ và tên: Lưu Huyền Linh
http://www.mediafire.com/view/wb2nma6gjrvzbd3/Phạm_Lê_Hiền(2).docx

Reply

Post a Comment